Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott beruházási terv tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Beruházás tervezési költségeinek kivezetése

Kérdés: Társaságunk 2011. évben is csomagolóüzem beruházását tervezte támogatás igénybevételével. Az üzemhez kapcsolódó építési engedély tervezési dokumentumait elkészíttette. A számlához kapcsolódó áfát visszaigényelte, a tervezési díjat, a tervezési dokumentumok nettó értékét a beruházási számlán tartja. A társaság a beruházást nem folytatja, mert a beruházáshoz nem tud támogatást igénybe venni. Ez esetben a beruházási számlán lévő összegeket át kell-e könyvelni más főkönyvi számlára? A visszaigényelt áfát vissza kell-e fizetni?
Részlet a válaszból: […]tervek, tervezési dokumentumok hasznosíthatók-e vagy sem, azokat valamilyen csökkentett áron értékesíteni lehet-e. Ha ezekre a kérdésekre a válasz az, hogy nem lehetséges, akkor a tervek, tervezési dokumentumok feleslegessé váltak, azokat terven felüli értékcsökkenés elszámolásával a beruházási számláról ki kell vezetni, egyéb ráfordításként elszámolni.Ha van remény a bármely módon történő hasznosításra, akkor a várhatóan megtérülő - áfa nélküli - értékben a beruházási számláról át kell vezetni a készletszámlára, az ezt meghaladó értéket kell terven felüli értékcsökkenésként - az előző bekezdés szerint - elszámolni.Megjegyzés: a társasági adó alapja megállapítása során, amilyen összeggel, mint terven felüli értékcsökkenéssel növelni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5616
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Beruházási tervek leírása

Kérdés: A társaság 2008-2009. években egy fogászati centrum építését kívánta megvalósítani, amit adóköteles bérbeadással szeretett volna hasznosítani. A beruházás értékeként több millió forint - mint tervezési és engedélyezési díj - elszámolásra került (az áfát levontuk és visszaigényeltük, annak ellenére, hogy a visszaigénylés időszakában más épületeket a társaság tárgyi adómentesen adott bérbe, azzal az indokkal, hogy az új épületet adókötelesen kívánja majd hasznosítani). A válság miatt az építkezés nem valósult meg. 2012-től újra előtérbe került a fogászati centrum építése, ugyanazon a területen, de más tervekkel és más céggel közös beruházásként. A korábbi években elszámolt tervezési és engedélyezési díjakat elszámolhatja-e a társaság terven felüli értékcsökkenésként, adóalap-korrekció nélkül? A korábban levont és visszaigényelt áfával van-e valamilyen teendő?
Részlet a válaszból: […]várható hasznosítási értéknek megfelelő összeget készletre kell venni, és csak a különbözetet kell terven felüli értékcsökkenésként elszámolni! A Tao-tv. 8. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján a beruházás terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összegével növelni kell az adózás előtti eredményt, ugyanakkor a 7. § (1) bekezdésének d) pontja alapján a beruházás bármilyen jogcímen történő kivezetésekor csökkenti az adózás előtti eredményt a készletre vételi értékkel csökkentett számított nyilvántartási érték (az adott esetben a készletre vételi értékkel csökkentett bekerülési érték). Áfa vonatkozásában már nehezebb választ adni, különösen a társaság által folytatott, a kérdésben leírt gyakorlat ismeretében. Az Áfa-tv. 86. §-a (1) bekezdésének l) pontja alapján mentes az adó alól az ingatlan (ingatlanrész) bérbe­adása, haszonbérbe adása, ami azonban az Áfa-tv. 88. §-a szerint - előzetes bejelentés alapján - adókötelessé tehető. [A (3) bekezdés alapján az adókötelessé tételnek valamennyi szolgáltatásnyújtásra (lakóingatlan kivételével) ki kell terjednie!] Az adott ingatlan adóköteles formában történő bérbeadását viszont csak akkor lehet az adóhatósághoz bejelenteni, ha az ingatlan felépült, és így az részben vagy egészen bérbe adható. Ebből és a hivatkozott (3) bekezdés előírásából (a társaság által követett gyakorlatból) az következik, hogy a szóban forgó beruházás előzetesen felszámított[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. június 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5480
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,