Jegyzett tőke és a könyvvezetés pénzneme

Kérdés: Egy 2018-ban alapított gazdasági társaság a létesítő okiratában forinttól eltérő devizanemben (EUR) állapította meg a jegyzett tőkéjének összegét, mely devizanem szerint került bejegyzésre a társaság törzstőkéje. A létesítő okiratban nem került megjelölésre a könyvvezetés pénzneme, de taggyűlési határozatban pénznemként a forintot jelölték meg, és ebben is könyveltek, forintban állították össze a beszámolót is. A 2019. 01. 01-jétől hatályos számviteli törvény módosítása rendelkezett arról, hogy a könyvvezetés pénznemének azonosnak kell lennie a cégbíróságon bejegyzett tőke pénznemével. A társaság a forintban történő könyvelés mellett maradna. Első ha a társaság 2020-ban forintra módosítja a jegyzett tőke devizanemét, akkor a korábbi években forintban beadott beszámolóit kell bármilyen formában és okból módosítania? Ha igen, milyen formában és határidőkkel? Második ha nem módosítják a jegyzett tőke devizanemét, át kell térni az euróban történő könyvvezetésre? Ha igen, milyen dátummal? Mi a teendő a korábbi évek forintban beadott beszámolóival, adóbevallásaival?
Részlet a válaszából: […] 2019. január 1-jéig a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) nem írta elő, hogy a beszámolókészítés és a könyvvezetés pénznemének a létesítő okiratban rögzített pénznemmel kell megegyeznie. Ennek első ízben a 2019. évi beszámolókészítésnél kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 16.

Egyszerűsített éves beszámoló devizában

Kérdés: Jól értelmezzük-e, hogy aki devizában vezeti a könyveit, az csak éves beszámolót készíthet?
Részlet a válaszából: […] Sajnálatos módon rosszul értelmezik. A számviteli törvény jellemzően az éves beszámolóra hivatkozik, így az Szt. 20. §-ában is. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a számviteli törvény III. Fejezete az egyszerűsített éves beszámolóra nem vonatkozik.Az Szt. 9. §-ának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 23.

Devizában készített beszámoló adatai

Kérdés: Euróban történő könyvvezetés esetén a beszámoló adatait euróban vagy ezer euróban kell megadni? Ha jól értelmezem a törvényt, akkor euróban.
Részlet a válaszából: […]

Jól értelmezi a számviteli törvény 20. §-ának (3) bekezdését, mely szerint a devizában elkészített éves beszámolóban az adatokat az MNB hivatalos devizaárfolyam-jegyzése szerinti devizaegységben kell megadni. Ez az euró esetében azt jelenti, hogy euróban.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 9.