Kis értékű tárgyi eszközök értékhatára forintról euróra való áttéréskor

Kérdés:

A forintról euróra való áttéréskor a számviteli politikában mit kell módosítani? Illetve pl. a kis értékű tárgyi eszközök értékhatárát az áttéréskor érvényes december 31-i árfolyammal kell meghatározni?

Részlet a válaszából: […] Az Szt. 20. §-ának (4) bekezdése alapján bármely vállalkozó euróban készítheti el éves beszámolóját, ha erre vonatkozó döntését a számviteli politikájában az üzleti év első napját megelőzően rögzítette, és a létesítő okirata szerinti devizaként az eurót...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 23.

Egyesület beszámolókészítése

Kérdés: Éves beszámolót kell-e készíteni egy egyéb egyesületnek, ha nem közhasznú, de 100%-os tulajdonosa egy kft.-nek?
Részlet a válaszából: […] Az egyesület a számviteli törvény hatálya alá tartozik, és mint ilyen szervezet a törvény előírásait a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet sajátos előírásai figyelembevételével köteles végrehajtani. A Korm. rendelet 7. §-ának (4) bekezdése szerint a beszámoló lehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 31.

Egyszerűsített éves beszámoló készítése

Kérdés: A 2021. üzleti évről készített beszámoló készítésekor melyik megelőző kettő év mérlegfőösszeg-, árbevétel- és létszámadatait kell figyelembe venni ahhoz, hogy egyszerűsített éves beszámolót készíthessen a társaság:
-a 2018. és a 2019. éveket vagy
-a 2019. és a 2020. éveket?
Részlet a válaszából: […]  A rövid válasz az, hogy a 2019. és a 2020. éveket, mivel annak a figyelembe vehető adatai a 2021. év nyitásakor már rendelkezésre kell, hogy álljanak.Az Szt. 9. §-ának (2) bekezdése alapján egyszerűsített éves beszámolót készíthet a kettős könyvvitelt vezető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 12.

Fióktelep könyvvizsgálata a Brexit után

Kérdés: Egy angol vállalat magyarországi fióktelepe mentesülhet még a 2020-as év könyvvizsgálata alól a Brexit miatt? Sajnos, ezt a kormány nem tisztázta.
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 154/A. §-a alapján azon külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei mentesülnek a fióktelep éves beszámolójának, egyszerűsített éves beszámolójának letétbehelyezési, közzétételi és könyvvizsgálati kötelezettsége alól, amely vállalkozás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 15.

Szakszövetségnél könyvvizsgáló választása

Kérdés: Országos sportági szakszövetség könyvvizsgáló választására vonatkozóan kér állásfoglalást. A Ptk. 3:74. §-a 2017. 01. 01-től nem tartalmazza azt a rendelkezést, miszerint egyesületnél választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása a közgyűlés hatáskörébe tartozik. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 24. §-ának (2) bekezdése szerint a szakszövetség közgyűlése (küldöttgyűlése) kizárólagos hatáskörébe tartozik az előző évre vonatkozó pénzügyi beszámoló elfogadása. A 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. §-ának (2) bekezdése alapján, ha kötelező a könyvvizsgálat, illetve, ha az egyéb szervezet azt saját elhatározásból választja, akkor az üzleti évről készített beszámolók felülvizsgálatára az abban foglaltak valódiságának és jogszerűségének ellenőrzésére könyvvizsgálót, könyvvizsgáló céget kell – az előző üzleti évi beszámoló elfogadásakor- választani. Országos sportági szakszövetségnél a 2020. évi egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatára melyik szerv jogosult megválasztani a könyvvizsgálót? Továbbra is csak a közgyűlés választhatja meg, vagy dönthet a könyvvizsgáló személyéről az elnökség vagy akár az elnök is?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben különböző jogszabályokra történik hivatkozás, amelyből szerintünk egyértelműen következik, hogy az Országos Sportági Szakszövetségnél is az egyszerűsített éves beszámoló felülvizsgálatára a könyvvizsgálót, a könyvvizsgáló céget csak a közgyűlés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 17.

Könyvvizsgálati kötelezettség elmulasztása

Kérdés: Milyen szankciókra számíthat az a kft., amelyik a könyvvizsgálati kötelezettség ellenére az elévülési időn belüli időszakra a beszámolóit nem vizsgáltatta felül könyvvizsgálóval?
Részlet a válaszából: […] Sajnos a kérdésben szereplő, a számviteli előírásokat súlyosan megsértő esetekre sem a számviteli törvény, sem a Ptk., sem a Btk. nem tartalmaz tételes szankciókat.Az Szt. 170. §-ának (3) bekezdése szerint, amennyiben az adóhatóság megállapítja, hogy az Szt. 154. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 9.

Egyszerűsített beszámoló egyesületnél

Kérdés: Az egyesület éves beszámolójával kapcsolatban kérdezem, hogy véleményük szerint lehetséges-e egyszerűsített beszámolót készíteni akkor, ha ennek a 479/2016-os kormányrendelet 8. § 1. pontban rögzített feltétele fennáll, mert az árbevétel kisebb 50 M Ft-nál, de egyébként az egyesület kettős könyvvitelt vezet (bár vezethetne egyszeres könyvvitelt is)?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre nem tudunk kedvező választ adni. Egyrészt jogilag kizárt, mert a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet nem ad rá lehetőséget. A Korm. rendelet 8. §-ának (1) bekezdése az egyszerűsített beszámoló készítésének a feltételét határozza meg, a 9. § (2) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 19.

Egyszerűsített éves beszámoló zrt.-nél

Kérdés: 2018. évben éves beszámolót készített a zrt., de az értékhatárok alapján egyszerűsített éves beszámolót is készíthet(ne). Vissza lehet-e térni az "alacsonyabb szintű" beszámolási formára, akkor is, ha a társaság az MNB felügyelete alá tartozik a végzett tevékenysége miatt?
Részlet a válaszából: […] A választ egy helyreigazítással kezdjük: az egyszerűsített éves beszámoló nem "alacsonyabb szintű" beszámolási forma, csupán az éves beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza (összevont adatok), a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 11.

Fióktelep megszűnésekor a beszámoló közzététele

Kérdés: A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepét 2017-ben év közben – a megszűnésre tekintettel – törölték a cégjegyzékből. A külföldi vállalkozás normál üzleti éves. A beszámoló közzétételi kötelezettségét ezen tört üzleti évre hogyan tudja teljesíteni a fióktelep? Fióktelepként a külföldi székhelyű vállalkozás beszámolójának közzétételére kötelezett. Ez érvényes ezen beszámoló esetében is? Vagy ettől eltérően – ez esetben – a fióktelep számára szükséges a tört időszakra, vagyis a 2017. év elejétől a megszűnés (a törlés) napjáig a fióktelep egyedi beszámolójának a közzététele? A 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 9/A. §-a (3) bekezdését úgy értelmezzük, hogy a 45 napos határidőt csak a tevékenységet lezáró beszámoló elkészítésére kell érteni, azt nem kell közzétenni, a (4) bekezdés alapján más beszámolót nem kell készíteni, a külföldi vállalkozás beszámolóját sem kell közzétenni. Helyes a jogértelmezésünk?
Részlet a válaszából: […] A választ az Szt. vonatkozó rendelkezésével kezdjük. Az Szt. 154/A. §-ának (1), (3), (5) bekezdése alapján:Azon külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, amely vállalkozás székhelye az Európai Unió valamely tagállamában található, mentesül a 153. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 26.

Kapcsolt vagy társult vállalkozás

Kérdés: A mezőgazdasági szövetkezet, amelynek árbevétele 300 millió forint alatt van évente, 94%-ban tulajdonosa egy kft.-nek, amelynek éves árbevétele 5 millió forint alatt van. A kft. a szövetkezetnek gépet ad bérbe. A szövetkezet készíthet-e egyszerűsített éves beszámolót, és az új számviteli elő­írások szerint kapcsolt vagy társult vállalkozásnak minősül-e?
Részlet a válaszából: […] A válasz előtt egy megjegyzés: a kapcsolt vagy társult vállalkozássá minősítés független attól, hogy milyen összegű éves árbevétele van.A kérdésben szereplő adatok alapján a mezőgazdasági szövetkezet anyavállalatnak, a kft. pedig leányvállalatnak minősül, a 94%-os...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 14.
1
2
3