Ingatlan vagy műszaki berendezés

Kérdés: Társaságunk ingatlanberuházás keretében dokkolókapuhoz rámpakiegyenlítőt vásárolt. A kapu az építési kivitelezési szerződés keretében kerül kialakításra, beépítésre, míg a rámpakiegyenlítőt az azt szállító vállalkozó építi be. A rámpakiegyenlítő a beszereléskor a padlóba, szögvas keretre lesz rögzítve. A rámpakiegyenlítőt az ingatlan részeként vagy önálló műszaki berendezésként kell nyilvántartani?
Részlet a válaszából: […] A kérdező nem fogalmazta meg, hogy a szóban forgó rámpakiegyenlítőnek milyen funkciói vannak (lesznek). Ha stabilan hozzákapcsolódik az épülethez, az épületet kiegészíti, nem mozgatható, akkor annak a bekerülési értékével az adott épület bekerülési értékét kell növelni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 29.

Klímák felszerelése

Kérdés: Intézményünk 4 db klímát vásárolt 5-3,5-7,5 kW teljesítménnyel. A klímákat felszereltük és üzembe helyeztük az épületeinkben. Számvitelileg hogyan kell kezelnünk a beszerzéseket? Értéknövelő beruházásként, tartozékként vagy önálló eszközként?
Részlet a válaszából: […] ...az következik, hogy a már rendeltetésszerűen használatba vett (aktivált) épületbe utólag szerelnek be klímaberendezést. Ez esetben – a beszereléssel elérni kívánt cél függvényében – többféle elszámolási lehetőség mutatkozik.Ha a klímaberendezés beszerelésével...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 9.

Gyártócsarnok redőnykapui

Kérdés: A társaság 2021-ben 3 db ipari redőnykapu kivitelezését rendelte meg, amelyet meg is valósítottak. A 3 db redőnykapu a gyártócsarnok belsejében található, a raktári terek elkülönítésére szolgál, természetesen külön-külön vezérléssel rendelkezik. Jól gondoljuk-e, hogy önálló funkcióval rendelkező gépként, berendezésként aktiválható? Kérdés még, számolhatok-e 14,5%-os értékcsökkenéssel az adótörvény szerint?
Részlet a válaszából: […] ...szolgáló berendezéseket külön-külön kell a gépek, berendezések között állományba venni bekerülési értékükön (vételár+a beszerelés költségei). Ezen berendezések leírási kulcsát a Tao-tv. 2. számú mellékletének IV. része szerint kell meghatározni. Ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 26.

Új építésű ingatlannál a vevői igények áfája

Kérdés: Egy projektcég új építésű ingatlan létrehozására generálkivitelezővel kötött szerződést. Az építés folyamatban, a lakások vevőivel az építtető előszerződést kötött. A felmerülő vevői egyedi igények kielégítését (egyedi szaniterek, egyedi burkolás, egyedi nyílászárók beszerelése stb.) azonban a projektcég nem vállalja, ezért a generálkivitelező ezen munkálatok elvégzésére közvetlenül a vevőkkel köt szerződést. A generálkivitelező milyen áfakulccsal számlázza ezeket a munkálatokat a vevők felé?
Részlet a válaszából: […] A leírtakban ugyan nem szerepel, de a kérdés feltehetően azért merül fel, mert az új építésű ingatlan létrehozására 2018. november 1. napját megelőzően véglegessé vált építési engedély alapján kerül sor, így az Áfa-tv. 327. §-ában foglalt átmeneti rendelkezés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 15.

GPS-berendezés beszerelése

Kérdés: A kft. fő tevékenysége mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme. A továbbértékesítési céllal beszerzett mezőgazdasági gépekbe GPS-berendezést szereltetnek más vállalkozóval. A más vállalkozó által végzett beszerelés, a 2000. évi C. tv. 48. §-a (3) bekezdésének előírására tekintettel, növeli-e a továbbértékesítési céllal beszerzett áru értékét, vagy igénybe vett szolgáltatásként a kft. termelési költségének részét képezi?
Részlet a válaszából: […] ...munkafolyamatról van szó, hanem valójában az eszköz üzembe helyezéséig (továbbértékesítéséig) felmerülő ráfordításról. Ezért a beszerelés költségeinek az igénybe vett szolgáltatások között történő kimutatása szóba sem jöhet.Elsődlegesen tisztázni kell, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 23.

Ideiglenes iparűzési adó

Kérdés: Társaságunk fő tevékenységi körébe különböző ipari anyagok (zárak, lakatok, kulcsok, nyílászárók, technológiai berendezések) nagykereskedelme tartozik. A piac igénye miatt 2013-tól vállaljuk ezeknek a beépítését is, ezért a 4329-es TEÁOR-t is bejelentettük tevékenységi körként, ehhez munkavállalókat vettünk fel, illetve külső szerelőket is megbízunk vállalkozóként. A szereléseket az ország különböző településein végezzük. A fenti beszerelési tevékenységünk miatt kell-e ideiglenes iparűzési adót fizetnünk, ha egy településen meghaladja a szerelési idő a 30 napot? Megrendelőnként kell figyelembe venni a 30 napot egy településen? Ha egy településen az adóévben több megrendelőnk van, és ott összességében a 180 napot is meghaladja a helyszíni szerelésünk, akkor állandó iparűzésiadó-alanyként kell bejelentkeznünk? 2013-ban volt egy másik belföldi társaság, amellyel kapcsolt vállalkozási jogviszonyban voltunk 20 napig (100%-os részesedésünk volt a cégben). Ebben az esetben, mivel az 500 M Ft-ot meghaladja az árbevételünk, figyelembe kell venni a Htv. 39. §-ának (6) bekezdése alapján a kapcsolt vállalkozás adatait is. Mivel az üzletrész értékesítésével megszakadt a kapcsolat a másik céggel, hogyan kell kellő körültekintéssel eljárnunk, hogy adatot kapjunk tőlük? Milyen adatokat kell figyelembe venni? Csak a 20 napra jutó árbevételét, elábét, közvetített szolgáltatást kell számba venni, vagy a teljes 2013-as év gazdasági adatait?
Részlet a válaszából: […] A Htv. 37. §-a (2) bekezdésének a) pontja és 35. §-ának (1) bekezdése értelmében építőipari tevékenységnek nem székhely vagy nem telephely szerinti településen való végzése ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettséget von maga után, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 27.

Nyílászárók helyszíni beszerelése

Kérdés: A kft. nyílászárók forgalmazásával foglalkozik. A nyílászárókat megvásárolja, majd a helyszínen beszereli. Ebben az esetben a nyílászáró könyvelhető az eladott áruk beszerzési értékeként, az elhelyezés pedig szolgáltatásként?
Részlet a válaszából: […] ...elhelyezése építési-szerelési tevékenység,annak az ellenértékét vállalkozási szerződés alapján kell számlázni, azelhelyezéssel, beszereléssel kapcsolatos bérköltséget és annak járulékait,továbbá az egyéb költségeket pedig az 5....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 17.

Nullára leírt eszközök értékesítése

Kérdés: A betéti társaságnál a tárgyieszköz-kartonok felülvizsgálatakor megállapították, hogy a nyilvántartásban "nulla összegen" gépkocsibeálló szerepel. Mivel a bt.-nek erre az építményre nincs szükséges, hogyan lehet azt kivezetni? Átadhatja-e ingyenesen vagy minimális összegért a kültag részére (az ő háza udvarán áll)? Évekkel ezelőtt a kültag családi házába (ami telephely is egyben) különböző épületgépészeti berendezéseket vásároltak a bt. nevére, melyek szintén nullára leírtak. Jól jártak el annak idején? Hogyan történhet a kivezetés, a kültag részére az átadás?
Részlet a válaszából: […] ...szükség!Mi indokolta, hogy a kültag családi házába különbözőépületgépészeti berendezéseket vásároltak (és valószínű, hogy a beszerelést isa bt. fizette)? Önmagában az, hogy a telephely a kültag lakóhelyévelmegegyezik, még nem indokolja az említett beruházást....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 8.

Biztonsági őrzéshez szükséges eszközök

Kérdés: Cégünk biztonsági őrzéssel, valamint vagyonvédelmi berendezések ügyfelek részére történő beszerzésével, beszerelésével és működtetésével is foglalkozik. Őrzési pályázatot – több esetben – akkor tudunk nyerni, ha az élőerős őrzés mellett vállaljuk, hogy biztonságtechnikai eszközöket is beépítünk az őrzendő objektumba a saját költségünkre. A megbízó ingatlanján beépített eszközök a megbízás lejárta után a megbízónál maradnak. Ez a szerződésben is rögzítésre kerül. Hogyan történjen a számlázás? Csak a szolgáltatást vagy az eszközöket is számlázni kell? Az eszközöket hol kell aktiválni? Hogyan számolja el partnerünk az általa kiállított biztonsági szolgáltatásról szóló számlát? Hogyan kerülnek át a beépített eszközök a megbízó könyveibe?
Részlet a válaszából: […] ...ellátása lehetséges-e ezen biztonságtechnikaieszközök hiányában? Ha lehetséges, akkor a biztonságtechnikai eszközökbeszerzése, beszerelése nem tekinthető a vállalkozási tevékenységgel összefüggőtevékenységnek. Ha a biztonsági szolgálat ellátása ezen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 17.

Épülettel kapcsolatos költségek (egyéni vállalkozó)

Kérdés: Magánszemély telket vásárolt, melyen 2ingatlan található. Egy lakáscélú és egy gazdasági épület 30%-os készültségi állapotban. Egyéni vállalkozásához székhelyként lett az ingatlan bejelentve. Vállalkozási tevékenységét a gazdasági célú épületben végzi. Az ezzel kapcsolatos közműdíjakat elszámolhatja-e a vállalkozás költségei között, ha külön telefonvonal és mérőórák vannak az épületben? A gazdasági épületet átalakítja, a felmerült építési költségek (építőanyag, munkadíj, tervezés) elszámolhatók-e? Erre az épületre hogyan számolhat el értékcsökkenést abban az esetben, ha az adásvételi szerződésből nem állapítható meg egyedileg az épület vételára, ezt az ingatlant (épületet) hogyan veheti be a vállalkozás könyveibe, és milyen értéken?
Részlet a válaszából: […] ...30százaléka, de legfeljebb évente 60 ezer forint;– a telefon, a rádiótelefon, a telefax, a CB-rádió, a telextelephelyre történő beszerelése esetén a készülék ára és a beszerelés díjaazzal, hogy a telefon árának és beszerelési díjának 50 százaléka...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. január 19.
1
2