Egyéni vállalkozó zárt végű lízingjének értékcsökkenése

Kérdés: Egyéni vállalkozó zárt végű lízing keretében munkagépet szerez be. A teljes 2023-ban az első lízingdíj 5600 E Ft, és 2 további részletet fizetett ki az évben. Az elszámolható értékcsökkenési leírás alapja a kifizetett lízingdíj, vagy a teljes bekerülési érték?
Részlet a válaszából: […] Az egyéni vállalkozó a zárt végű lízing keretében beszerzett munkagép bekerülési értéke (beszerzési ára) után számolhatja el az értékcsökkenési leírást, függetlenül attól, hogy a munkagép tulajdonjoga csak a szerződésben rögzített feltételek teljesítése után...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 9.

Diszkont Kincstárjegy, Magyar Államkötvény könyvelése mikrogazdálkodónál

Kérdés: Mikrogazdálkodói beszámolót készítő társaság Diszkont Kincstárjegyet (futamidő 1 év) és Magyar Államkötvényt (futamidő 7-10 év) vásárolt. Milyen főkönyvi számokra és milyen összeget kell könyvelni a beszerzéskor (beszerzési ár-névérték) és lejáratkor? Hova könyveljük az Államkötvény után fizetett kamatot?
Részlet a válaszából: […] A kérdés szerinti könyvelésre a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti mikrogazdálkodói számlatükör választ ad.- A Diszkont Kincstárjegy jellemzően rövid lejáratú, ezért a forgóeszközök, ezen belül az Értékpapírok között kell nyilvántartásba...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 25.

Visszaküldött hibás termék helyett új termék

Kérdés: Társaságunk Kínából importál árucikkeket, amiket hazai kiskereskedelmi áruházláncoknak értékesít. Gyakran előfordul, hogy a végső felhasználó (aki az áruházban megvette a termékünket) nem az áruháznak juttatja vissza a meghibásodott terméket, hanem közvetlenül nekünk (mivel mi üzletpolitikai célból 6 hónapnál hosszabb garanciát adunk a 10.000 Ft alatti termékekre is). Ilyenkor a meghibásodott termék helyett új terméket adunk/küldünk a végső felhasználónak.
1. Hogyan kell bizonylatolni a végső felhasználó által visszaküldött hibás, illetve a neki küldött új terméket? Az új termékről kell-e számlát kiállítani?
2. Hogyan és hova kell könyvelni a végső felhasználó által visszaküldött hibás, illetve a neki küldött új terméket?
Részlet a válaszából: […] A válasznál abból célszerű kiindulni, hogy a végső felhasználónak az áruházlánc által értékesített terméket nem az eladó, hanem a kérdező társaság veszi vissza, és a visszavett hibás árucikk helyett újat nem az eredeti eladó ad át, hanem a kérdező társaság. Így bár...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 11.

Meg nem valósult készpénzes adásvétel kivezetése

Kérdés: Használtautó-kereskedés bizonylatai között a 2022. évben könyvelésre került egy készpénzes adásvételi szerződés, de az ügylet nem valósult meg, az autó nem került átadásra. A 2022. év végi leltárban szerepel a beszámolóban, a készletek között kimutatásra került. 2023. évi egyeztetés során derült ki, hogy az ügylet meghiúsult. Hogyan lehet kivezetni a könyvelésből?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírtakból arra következtetünk, hogy a kérdező cég volt a készpénzes adásvételi szerződés szerint az eladó. Ez esetben a használt autó értékesítéséről kiállított készpénzes számlát kellett könyvelni elsődlegesen: T 381 - K 91-92, 467, kapcsolódó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 21.

Beszerzési ár része a saját fuvarköltség?

Kérdés: Saját gépjárművel történő szállítás esetén is része a beszerzési árnak a fuvarköltség? Árukereskedelemmel foglalkozunk, és a megvásárolt árut saját járművekkel szállítjuk a raktárba. Ez esetben is a beszerzési ár részét képezi az áruhoz kapcsolódó saját fuvareszköz önköltségszámítás alapján meghatározott költsége? Úgy gondoljuk, amennyiben a megérkezett árut még a raktárba be kell rakodni, annak a költsége is a beszerzési ár része. Számviteli szempontból a T 2 - K 58, majd a T 8 - K 2 megoldás a helyes, ahogy a saját fuvar önköltsége a készletre, illetve az elábéra kerülne?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 47. §-ának (1) bekezdése alapján az eszköz bekerülési értéke magában foglalja a raktárba történt beszállításával kapcsolatban felmerült szállítási és rakodási tevékenység ellenértékét (saját vállalkozásban történt végzése esetén az 51. § szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 22.

Egyéni vállalkozónál a leltárba kerülő beszerzési ár

Kérdés: Az Szja-tv. szerint az egyéni vállalkozónak az év végi leltárt az utolsó beszerzési számla alapján nettó beszerzési áron kell elkészítenie. Fehérnemű- és divatáru-értékesítéssel foglalkozó egyéni vállalkozó az év végi leltárt készítheti-e bruttó eladási áron, és ebből a vállalkozásra jellemző árrés segítségével visszaszámolhatja-e a nettó beszerzési árat? A költség-haszon elv alapján mellőzhető az egyes leltártételek hozzárendelése az utolsó beszerzési számlához?
Részlet a válaszából: […] Álláspontunk szerint a fehérnemű- és divatáru-értékesítéssel foglalkozó egyéni vállalkozó az év végi leltárt nem készítheti el oly módon, hogy a bruttó eladási árból a vállalkozásra jellemző árrés segítségével számolja vissza a nettó beszerzési árat. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 9.

Nyilvántartás egyéni vállalkozó selejtezendő készleteiről

Kérdés:

2015. évben tűzeset miatt károsodott, meg nem semmisített, nem selejtezett meglévő készletről az egyéni vállalkozónak milyen nyilvántartási kötelezettségei vannak (szja)? Kell-e a leltárában (adóbevallásában) szerepeltetni, ha igen, hány évig és hogyan? Darab és nettó beszerzési érték megjelölésével? Mindezek jogilag hol vannak szabályozva?

Részlet a válaszából: […] A 2015. évben tűzeset miatt károsodott, meg nem semmisített, nem selejtezett meglévő készletről az egyéni vállalkozónak az általános szabályok szerint van nyilvántartási kötelezettsége. Így ezt a készletet kell továbbra is a leltárban szerepeltetni. Arra nincs szabály, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 9.

Egyéni vállalkozó a leltárnál alkalmazhatja-e a költség-haszon elvet?

Kérdés: Szja-tv. hatálya alá tartozó áfakörös egyéni vállalkozó a Számviteli tv. 16. § (5) bekezdésében szabályozott költség-haszon elvet alkalmazhatja-e leltár készítésénél? (Állítása szerint a leltárban szereplő egyes kereskedelmi árukhoz azok beszerzési számláinak a hozzárendelése olyan munka- és időigényes, ami kivitelezhetetlen és pontos eredményt nem eredményez.) Ha igen, milyen jogszabályi rendelkezés alapján?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. hatálya alá tartozó áfakörös egyéni vállalkozó a Számviteli tv. 16. § (5) bekezdésében szabályozott költség-haszon elvet nem alkalmazhatja leltár készítésénél, tekintettel arra, hogy erre nincs jogszabályi lehetősége. A leltár készítésére vonatkozó, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 9.

EPR-díjat hogyan kell könyvelni?

Kérdés:

A 2023. július 1-től bevezetett EPR-díjat hogyan kell könyvelni? A beszerzési ár része, mint a környezetvédelmi díj, vagy egyéb ráfordítás, vagy igénybe vett szolgáltatás?

Részlet a válaszából: […] A vonatkozó jogszabályok kiterjesztett gyártói felelősségi díjról szólnak.A számvitel elszámolás során a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), illetve a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: törvény)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 14.

Külföldi munkáltató magyar munkavállalójának bejelentése, személygépkocsi-használata

Kérdés:

Adott egy magyarországi illetőségű munkavállaló, amely egy külföldi cég alkalmazottja. A külföldi cég magyarországi adószámmal nem rendelkezik. A munkabér közterheit a munkavállaló vallja be és fizeti meg a 2308INT nyomtatványon. Amennyiben a munkaadó átad egy személygépkocsit a munkavállalónak üzleti és részben magáncélú használatra, az milyen adókötelezettséget von maga után? A válaszuk szempontjából van-e jelentősége annak, hogy a jármű magyarországi vagy külföldi rendszámmal rendelkezik, illetve hogy a munkáltató – kizárólag a munkabér közterheinek bevallása és megfizetése céljából – rendelkezik-e magyarországi adószámmal?

Részlet a válaszából: […] 1. A külföldi munkáltató magyar munkavállalójának bejelentése:Tekintettel arra, hogy a külföldi foglalkoztatónak nincs magyar adószáma, így esetében a Tbj-tv. 87. §-ában foglaltakat kell irányadónak tekinteni. Ennek értelmében, ha a külföldi vállalkozás a magyar...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 11.
1
2
3
24