Szoftver használati jogához kapcsolódó támogatás

Kérdés: Társaságunk vállalatirányítási rendszer (szoftver) használati jogát vásárolta meg 2007-ben, amelyet több évig kívánunk használni, így a vagyoni értékű jogok között amortizáljuk. A rendszer megvételéhez vissza nem térítendő támogatást pályáztunk. Kérdésem, hogy a rendszer bekerülési értékébe beletartozik-e a pályázatírás költsége (külső pályázatíró), valamint a szoftver használatának betanítása (oktatás) és az oktató kiszállási díja?
Részlet a válaszából: […] A számviteli törvény 47. §-a (1) bekezdésének előírásaszerint az eszköz bekerülési értékében figyelembe kell venni minden, azeszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tétel értékét, amely az eszközmegszerzésével, létesítésével, üzembe helyezésével az üzembe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 29.

Betanulás költségei és azok adóterhei

Kérdés: Nyugat-dunántúli székhelyű termelő cég új gyárüzemet épít Kelet-Magyarországon. Az ott felvételre kerülő dolgozóit a székhelyen tanítja be. A betanulás helyén bérelt lakásokban helyezné el a betanulás idejére a dolgozókat. A lakásbérlettel kapcsolatban: Hogyan számolja el ezt ebben az esetben a cég, és milyen nyilvántartási kötelezettsége van a cégnek a lakásokkal kapcsolatban? Mire kell figyelnie, ha magánszemélytől béreli a szálláshelyet, illetve ha vállalkozótól vagy cégtől? A rezsit a lakásokkal kapcsolatban: villany, víz, kábelantenna, közös költség, fűtés stb. hogyan célszerű elszámolnia, mivel ezek a dolgozók kiküldetésüket töltik a betanulás időszaka alatt? Továbbá a belföldi kiküldetésre alkalmazható szabályok itt is élnek-e?
Részlet a válaszából: […] A kiküldetés (kirendelés): a munkáltató által elrendelt, amunkaszerződésben rögzített munkahelytől eltérő helyen történő munkavégzés. AzSzja-tv. általános és különös szabályainak keretei között kiküldetés eseténjellegzetes költségek az utazási költségek, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 28.

Betanítási költségek megosztása

Kérdés: Kapcsolódva a Számviteli Levelek 1. számában a 11. kérdésre adott válaszukhoz, számítástechnikai rendszerek betanítási költségeit meg kell-e osztani az egyes eszközök között, és ha igen, mi legyen a vetítési alap?
Részlet a válaszából: […] A kérdés szerint egy integrált számítástechnikai rendszer bevezetésével kapcsolatos bekerülési költség összesen 30 millió forint, amelyből 18 millió a szoftver, 5,2 millió a hardver, 6,8 millió az oktatás telepítési költsége. Az integrált rendszer aktiválása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. május 31.