Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott betegszabadság tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Betéti társaság megszüntetése

Kérdés: "A" bt.-nek 75%-ban tulajdonosa egy magánszemély, aki a "B" bt.-ben kültagként 10%-os tulajdonrésszel rendelkezik (felesége 90%-kal). "A" bt.-nek többmilliós vesztesége és tagi kölcsöne van. "A" bt. beolvadhat úgy "B" bt.-be, hogy felhasználhassa annak előző évi veszteségeit? Mi a leg­optimálisabb módja "A" bt. megszüntetésének?
Részlet a válaszból: […]elhatároltként adóalapja csökkentésére felhasználni. A Tao-tv. 17. §-ának (7) bekezdése alapján átalakulás esetén a jogutód a jogelődnél keletkezett elhatárolt veszteségnek a jogelőd vagyonából a vagyonmérleg szerinti részesedése arányában számított, az adózás előtti eredmény csökkentéseként még el nem számolt részére - a jogelődnél eltelt időt is beszámítva - lehet "B" bt.-nél a veszteségelhatárolás és feloldás szabályait alkalmazni.A kérdésben leírtakból az következik, hogy "A" bt. saját tőkéje negatív. Ha valóban negatív, akkor beolvadáskor saját tőkét nem "visz be" a "B" bt.-be, és így az elhatárolt veszteségből sem lehet a "B" bt.-nél a társasági adó alapját csökkenteni az elhatárolt veszteség feloldásával.Az előbbiek ellenére azonban jó megoldás lehet a beolvadás, ha a "B" bt. saját tőkéje a beolvadást követően is pozitív, a "B" bt. tevékenysége nyereséges, és a "B" bt.-be bevitt "A" bt. tevékenysége is képes pozitív eredményt produkálni.Ha a tagikölcsön-kötelezettség összege lényegesen meghaladja a már elhatárolt (és elhatárolásra kerülő) veszteség összegét, és emiatt az "A" bt. saját tőkéje negatív, akkor indokolt lehet az, hogy a tagok a tagikölcsön-követelésüket - a társasági szerződés módosításával - tőkeemelésre használják fel úgy, hogy annak egy részével a jegyzett tőkét emelik meg, másik részét (a könyvekben kimutatott veszteség fedezetére) a tőketartalékba helyezik. (A tőketartalékba helyezett összegnek az eredménytartalék javára történő átvezetésével szüntethetik meg az elvesztett saját tőkét. A veszteségelhatárolás ezzel nem szűnik meg!) Fontos, hogy a tőkeemelés adminisztrációjánál messzemenően vegyék figyelembe az új Ptk. és a cégtörvény vonatkozó előírásait.A tagikölcsön-követelés elengedése esetén a bt.-t 18 százalékos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6363
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Betegszabadság után szakképzési hozzájárulás

Kérdés: A 3462. kérdésre hivatkozással a következőket tapasztaltam. A közelmúltban lezajlott APEH-ellenőrzés megállapításából jól látszik, hogy az adóhivatal igényt tart a betegszabadságra a szakképzési hozzájárulás számításánál. Az adóellenőrzés megállapította, hogy az adózó a szakképzési hozzájárulás alapját és így annak összegét is helytelenül határozta meg és vallotta be, melynek oka, hogy a betegszabadság után a hozzájárulás megállapítása nem történt meg. A megállapítást alátámasztó indokolásból kitűnik, hogy mindez azért történt, mert a társaság nem bérköltségként vette számításba a betegszabadság díjazását. Igaza van az adóellenőrzésnek?
Részlet a válaszból: […]így az nem bérköltség. Tévedett tehát az adóellenőrzés akkor, amikor a hatályos törvényben előírtaktól eltérően a betegszabadság díjazását bérköltségnek minősítette, és ennek alapján szakképzési hozzájárulás hiányát állapította meg. A bérköltség tartalmi előírását az Szt. 79. §-ának (2) bekezdése részletezi. Jellemzője a bérköltségnek az, hogy elemeiben megfelel a statisztikai elszámolások szerinti keresetnek. A hatályos munkaügyi statisztikai előírások[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. október 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3847
Kapcsolódó tárgyszavak: ,