Rezsiköltségtérítésnél csökkentő napok száma

Kérdés: Helyes az az értelmezés, hogy az Szja-tv. 3. melléklet II.11. pontjában szereplő rezsiköltség-térítés összegét csökkenteni kell a szabadságnapok, betegszabadságos napok és a táppénzes napok hányadával?
Részlet a válaszából: […] ...hogy az Szja-tv. 3. melléklet II.11. pontjában szereplő igazolás nélkül elszámolható költségtérítés összegét a szabadságnapok, betegszabadságos napok és a táppénzes napok hányadával csökkenteni kell. A távmunka­végzéssel érintett munkanapokra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 23.

Kivaalapba tartozó tételek

Kérdés: 2022. január 1-től kivaadózású kft. személyi jellegű kifizetései közül melyek tartoznak a kivaadóalapjába?
Kivaadóalap:
-kifizetett jövedelmek (kivéve nyugdíjas, illetve kiegészítő tevékenységű tagok)
-reprezentációs költségek
-telefonszolgáltatás magáncélú része
-üzleti ajándék
-betegszabadság
Nem kivaadóalap:
-védőital
-orvosi ellátás költsége
-magánszemélynek fizetett bérleti díj
- védőszemüveg
-munkába járás költsége
Részlet a válaszából: […] ...tevékenységű tagnak fizetett jövedelem,-a reprezentációs költségek,-a telefonszolgáltatás magáncélú része,-az üzleti ajándék,-a betegszabadságra fizetett jövedelem,-a védőital,-az orvosi ellátás költsége,-a magánszemélynek fizetett bérleti díj,-a védőszemüveg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 14.

Sajátos személyi jellegű egyéb kifizetések

Kérdés: Az eredeti kérdést a Számviteli Levelek 409. számában a 7987. kérdés tartalmazza, emiatt itt azt nem ismételjük meg. Az eredeti kérdésre itt csak a jóléti és kulturális költségekre, az egyéb személyi jellegű kifizetésekre vonatkozik a válasz.
Részlet a válaszából: […] ...illetve a helyébe lépett korhatár előtti eljárás igénybevételéhez;– a munkáltatót terhelő táppénz, táppénz-kiegészítés;– a betegszabadság díjazása;– a jóléti és kulturális költségek.A KSH munkaügyi statisztika szerint – az előbbieken túlmenően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 12.

Betéti társaság megszüntetése

Kérdés: "A" bt.-nek 75%-ban tulajdonosa egy magánszemély, aki a "B" bt.-ben kültagként 10%-os tulajdonrésszel rendelkezik (felesége 90%-kal). "A" bt.-nek többmilliós vesztesége és tagi kölcsöne van. "A" bt. beolvadhat úgy "B" bt.-be, hogy felhasználhassa annak előző évi veszteségeit? Mi a leg­optimálisabb módja "A" bt. megszüntetésének?
Részlet a válaszából: […] A választ azzal kezdjük, hogy a Számviteli Levelek szerkesztőinek nem feladata a klasszikus értelemben vett tanácsadás. Feladatunk az, hogy a kérdésre adható választ a jogszabályi háttérre hivatkozással adjuk meg, támaszkodva évtizedes szakmai gyakorlatunk tapasztalataira is. Így...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 10.

Betegszabadság után szakképzési hozzájárulás

Kérdés: A 3462. kérdésre hivatkozással a következőket tapasztaltam. A közelmúltban lezajlott APEH-ellenőrzés megállapításából jól látszik, hogy az adóhivatal igényt tart a betegszabadságra a szakképzési hozzájárulás számításánál. Az adóellenőrzés megállapította, hogy az adózó a szakképzési hozzájárulás alapját és így annak összegét is helytelenül határozta meg és vallotta be, melynek oka, hogy a betegszabadság után a hozzájárulás megállapítása nem történt meg. A megállapítást alátámasztó indokolásból kitűnik, hogy mindez azért történt, mert a társaság nem bérköltségként vette számításba a betegszabadság díjazását. Igaza van az adóellenőrzésnek?
Részlet a válaszából: […] ...Levelek 165. számában a 3462. számú kérdésreadott válaszunkban leírtuk, hogy az Szt. 3. §-a (7) bekezdésének 3. pontjaszerint a betegszabadság díjazását a személyi jellegű egyéb kifizetések közöttkell elszámolni, így az nem bérköltség. Tévedett tehát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 22.

Cégautó miatti járulékok

Kérdés: Ha a bt.-ben nincs alkalmazott, csak a beltag vállalkozói jogviszonyban, akkor a cégautóadó miatt ugye nem kell munkaadói járulékot fizetni? Kérdésem, hogy ez esetben vállalkozói járulékot kell-e fizetni a cégautó miatt? És ha senki nincs bejelentve a cégbe, mert a tagnak főállása van máshol, akkor a céges autó után a cégautóadón felül csak ehót kell fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...részére munkaviszonya alapjánkifizetett és elszámolt bruttó munkabér, illetmény (kereset), valamintvégkielégítés, jubileumi jutalom, a betegszabadság idejére adott díjazás,személyijövedelemadó-köteles természetbeni juttatás [kivéve az Szja-tv. 69. §(10)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 6.

Szakképzési hozzájárulás után betegszabadság

Kérdés: Kell-e fizetni a betegszabadság után szakképzési hozzájárulást? Hová kell könyvelni a betegszabadságot, a táppénz-hozzájárulást?
Részlet a válaszából: […] ...Szt. 3. §-a (7) bekezdésének 3. pontja szerint a személyijellegű egyéb kifizetések között kell elszámolni a betegszabadság díjazását, amunkáltatót terhelő táppénz, táppénz-kiegészítés összegét, ha azok fizetésejogszabályi előírás alapján történik. A Szak-tv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. december 13.

Cégtelefon utáni munkaadói járulék

Kérdés: A 2899-es számon jegyzett válaszukban azt írják, hogy a személyesen közreműködő tag vélelmezett mobilhasználata miatt 3 százalék munkaadói járulékot is kell fizetni. Véleményem szerint álláspontjuk nem helytálló, mert az 1991. évi IV. tv. 40. §-a "munkaadó"-ról, "munkavállaló"-ról és "munkaviszony"-ról beszél, a személyesen közreműködő tag pedig nem minősül munkavállalónak, és a társaság, ahol személyesen közreműködik, sem minősül foglalkoztatónak, és kettejük jogviszonya nem munkaviszony, következésképpen nem kell a telefonhasználat után 3 százalék munkaadói járulékot fizetni, csak 54 százalék szja-t és az alap 1,54-szerese után 29 százalék tb-járulékot. Kérem, hogy válaszukat pontosítani szíveskedjenek!
Részlet a válaszából: […] ...részéremunkaviszonya alapján kifizetett és elszámolt bruttó munkabér, illetmény(kereset), valamint végkielégítés, jubileumi jutalom, a betegszabadság idejéreadott díjazás, személyijövedelemadó-köteles természetbeni juttatás [kivéve azSzja-tv. 69. §-ának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 17.

Rokkantnyugdíjban részesülők foglalkoztatása

Kérdés: Egy kft. csökkent munkaképességű, 67 vagy 100 százalékos rokkantnyugdíjban részesülőket foglalkoztat napi 6 órában. Helyesen jár-e el, ha utánuk fizeti a 18 százalék nyugdíj-biztosítási és a 11 százalék egészségbiztosítási járulékot, de nem von le sem 8,5, sem 4 százalék nyugdíj-, ill. egészségbiztosítási járulékot, mivel saját jogú nyugellátásban részesülnek? Ha helyesen jár el, igaz-e az az álláspont, hogy ezek a dolgozók betegszabadságot kell hogy kapjanak, ha betegek (15 nap, munkáltató fizeti), de táppénzre nem jogosultak? Mi a helyes?
Részlet a válaszából: […] ...képező jövedelme után sem egészségbiztosítási, semnyugdíjjárulékot nem kell fizetnie.Az Mt. 137. §-a rendelkezik a betegszabadságról, amelyszerint a munkavállalót a betegsége miatti keresőképtelenség idejére – ide nemértve a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 30.

Munkaadói járulék – étkezési hozzájárulás

Kérdés: Milyen személyi jellegű juttatás után kell munkaadói járulékot fizetni? Fennáll-e ez a kötelezettség az étkezési hozzájárulás esetében?
Részlet a válaszából: […] ...részére munkaviszonya alapján kifizetett és elszámolt bruttó munkabér, illetmény (kereset), valamint végkielégítés, jubileumi jutalom, a betegszabadság idejére adott díjazás és a személyi jövedelemadó-köteles természetbeni juttatás, étkezési hozzájárulás,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. június 28.