Egyéni vállalkozóra vonatkozó leltározási szabályok

Kérdés: 1. Szja-tv. hatálya alá tartozó kereskedő egyéni vállalkozó év végén vezethet-e kizárólag mennyiségi leltárt? Ha igen, milyen tartalommal és hol van ez jogilag szabályozva, illetve, ha mennyiségi és értéket tartalmazó leltár készítésére köteles, ennek tartalmi leírása mely jogszabályban van rögzítve? A leltáron túl egyéb nyilvántartást köteles-e vezetni a készletről, mint áfakörös vállalkozó? 2. Szja-tv. hatálya alá tartozó egyéni vállalkozóra irányadóak-e a számviteli törvény alapelvi rendelkezései, pl. a valódiság elve? Ha igen, mely jogszabályból vezethető le ez a rendelkezés?
3. Szja-tv. hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó a készletéről értékveszteséget számolhat-e el, ha igen, ehhez milyen dokumentumok kitöltésére köteles, és ez a jogszabály mely rendelkezésén alapul?
Részlet a válaszából: […] 1. Az Szja-tv. hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó év végi leltározására vonatkozó szabályokat az Szja-tv. 5. számú melléklet, II. Részletező nyilvántartások 13. pontja tartalmazza, amely alapján kizárólag mennyiségi leltárt nem lehet vezetni.A leltárt december 31-én...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 23.

Visszáru vagy visszavásárlás

Kérdés: Társaságunk fő profilja nem veszélyes hulladék gyűjtése, de foglalkozunk hulladékgyűjtő edények értékesítésével is, használt és új gyűjtőedények értékesítésével egyaránt. A gyűjtőedényeket áruként értékesítjük. Egy korábbi vevőnk a vásárlást követő két éven túl szeretné a gyűjtőedényét - amit addig rendeltetésszerűen használt - a részünkre visszajuttatni. Társaságunk vállalta, hogy visszavásárolja tőle a gyűjtőedényt, ami minőségileg kifogástalan állapotban van. Ezt a gazdasági eseményt hogyan kell helyesen elszámolni? Visszáruként könyveljük az értékesítés nettó árbevételét csökkentve, visszáruszámlát kiállítva a vevőnek, esetleg a vevő számlázza ki azt részünkre? Visszárunak minősülhet-e több év eltelte és rendeltetésszerű használat után?
Részlet a válaszából: […] Elvileg mind a két módszer alkalmazható, bár nem minden vevő köteles számlát kiállítani.A megbízható és valós összképet biztosító tájékoztatás követelményéből az következik, hogy a korábban eladott gyűjtőedény visszavételét a visszárura vonatkozó szabályok szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 13.

Sörösdoboz visszaváltásáért fizetett összeg

Kérdés: Cégünk sörösdoboz-visszaváltó automatát üzemeltet mintaboltja mellett. Az üres dobozokat bruttó 2 Ft/doboz értékben lehet beváltani a mintaboltban az automata által nyomtatott bizonylat alapján. Az ügylet elszámolásakor a pénztárgépen technikailag csak göngyölegként lehet ezt a tételt levonni, mivel csak a göngyölegeknél lehet negatív tételeket beütni a pénztárgépbe. Számviteli elszámolás szempontjából helyesen járunk-e el, ha kedvezményként számoljuk el ezeket a tételeket? Vagy van erre jobb, helyesebb megoldás?
Részlet a válaszából: […] A választ azzal kezdjük, hogy miért nem jó a kedvezménykénti elszámolás. Elsősorban azért, mert nem a valós gazdasági eseményt tükrözi, nem a sör kerül a vevőnek 2 Ft-tal kevesebbe a vétel alkalmával. Valójában a dobozok visszaváltása nem más, mint használt dobozok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 6.

Visszáru, raklap bizonylatolása

Kérdés: Olajos magvak előállításával és értékesítésével foglalkozó, élelmiszeripari társaság vagyunk. Az Online Számla adatszolgáltatás miatt a számlahelyesbítések, a visszáru és a raklapok bizonylatolásával kapcsolatban több problémánk is felmerült. A számlahelyesbítések esetén az egy gazdasági eseményhez kapcsolódó korrekciónál, módosításnál kell számlahivatkozást alkalmazni, az online adatszolgáltatás rendszere miatt. Abban az esetben viszont, amikor már a kiszállított késztermékek kiszámlázásra is kerültek, és akár egy vagy több szállítást érintő mennyiségben vennénk vissza árut a vevőtől, mi a helyes eljárás? Ebben az esetben akár hónapokkal korábbi számlákra is hivatkoznom kell? Véleményem szerint ezek - mint visszárus tételek - új gazdasági eseménynek minősülnek, új teljesítési dátummal. Abban az esetben viszont, ha jóváíró - mínuszos - számlát készítünk a vevő felé, az a NAV online rendszere felé nem megy fel. A vevőnek kellene felém számláznia az utólag visszaszállított tételeket? Ez a saját termelésű készlet számviteli elszámolása, a készletrendszerünk miatt nem kivitelezhető. Mi lehet a helyes megoldás? A raklapok tekintetében is hasonló a problémánk. Vannak olyan partnereink, akik nem adnak minden alkalommal csereraklapot, mi kiszámlázzuk. Abban az esetben, ha például nagyobb mennyiséget hoz vissza, akkor több számla módosításaként hivatkozzunk a kimenő bizonylatra? Vagy ha csak jóváíró számla készül (mínusz), akkor az online adatszolgáltatás sérül. A megoldás itt - mivel vásárolt készletről van szó - az lehet, hogy ő számlázza felénk?
Részlet a válaszából: […] A "visszáru" kifejezés a gyakorlatban többféle, a felek közötti megállapodástól függő ügyletet takarhat. Ebbe a körbe tartozhat az az eset, amikor a felek úgy állapodnak meg, hogy bizonyos feltételek fennállása esetén az eladó kötelezettséget vállal az áru vagy annak egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 28.

Egyéni vállalkozó leltárkészlete

Kérdés: A leltárkészlet módosítja-e az egyéni vállalkozó egyéni bevallását?
Részlet a válaszából: […] A leltárkészlet csak az egyéni vállalkozói tevékenység megszűnésekor módosítja az egyéni vállalkozó bevallását. Az egyéni vállalkozói tevékenység megszűnésekor a korábban költségként elszámolt, és a megszűnéskor meglévő összes készlet (anyag, áru, félkész és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 13.

Göngyölegvisszáru könyvelése

Kérdés: 2014. évben a kft. - tevékenysége vendéglátó-ipari egység - árubeszerzésében gyakran elő­fordul göngyölegvisszáru. Könyvelése a T 814, 466 - K 454 tétellel, bruttó összegben 55 ezer forint. Helyes ez a könyvelési tétel? Az áfabevallásban a levonható áfa ennyivel csökken?
Részlet a válaszából: […] A válasz előtt a kérdés ellentmondásait kell feloldani. Árubeszerzéskor jellemzően göngyölegbeszerzés történik. Ezt követően lehet göngyöleget visszaküldeni, lehet szó a göngyöleg visszárukénti kezeléséről. A könyvelési tételként megadott számlaösszefüggés a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. január 29.

Egyéni vállalkozó leltárkészítési kötelezettsége

Kérdés: Egyszeres könyvvitel szerinti nyilvántartást vezető egyéni vállalkozó kötelezett-e év végi leltár készítésére, illetve ez a leltár befolyásolja-e az év végi eredményét?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 5. számú melléklete rendelkezik az adónyilvántartásokról,az ebben foglalt szabályok alapján december 31-én, valamint a tevékenységmegszüntetése esetén a megszüntetés napján meglévő vásárolt és saját termelésűkészleteket leltározni kell. Az év végi leltár...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 26.

Göngyöleg elszámolása

Kérdés: A zrt. építőipari tevékenységet folytat. A megvásárolt anyaggal és áruval együtt betétdíjas göngyöleget is számláznak. A szállítói számlán szereplő betétdíjas göngyöleg - például raklap - bevételnek minősül-e, és a visszaszállított - tehát a számlán jóváírásként megjelenő visszaszállított - göngyöleg elábé-e?
Részlet a válaszából: […] A válasz röviden az, hogy se nem bevétel, se nem eladottáruk beszerzési értéke. A kérdésben szereplő esetben a zrt. göngyölegforgalmazónakminősül, amely betétdíjas áron veszi át (vásárolja meg, számlázzák részére) agöngyöleget a kibocsátótól vagy egy másik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 12.

Raktárkonténer minősítése

Kérdés: A cég által vásárolt raktárkonténert miként kell besorolni a tárgyi eszközök közé? Milyen értékcsökkenési leírási kulcsot kell alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből arra következtetünk, hogy a cég által vásároltraktárkonténert a cég kizárólag tárolásra vagy a vállalkozáson belüliszállításra (anyagmozgatásra) kívánja használni, és nem betétdíjasgöngyölegként.A vásárolt raktárkonténer besorolásánál is az Szt. 23...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 5.

Betétdíjas göngyölegek értékvesztése

Kérdés: Társaságunk tevékenysége során belső anyagmozgatásra görgős konténereket használ, amelyeket tárgyi eszközként tartunk nyilván. Itt értékcsökkenést számolunk el. Vannak olyan konténerek, amelyeket göngyölegként mutatunk ki, mert elhagyják telephelyünket, partnercégünk és cégünk közötti oda-vissza szállítást szolgálják. Csak az esetleges hiányt számlázzuk. A partnercég a göngyöleg árát az általa vásárolt termék árában fizeti meg, 4 év alatt. Ez idő alatt a göngyölegekkel kapcsolatosan költség nem épül be a termék önköltségébe. 4 év elteltével a göngyöleg nem használható tovább, értékvesztésként a 4. év végén elszámoljuk. Így az árbevétel elszámolása és a költség elszámolása eltér egymástól. Hogyan oldható fel számvitelileg ez az ellentmondás?
Részlet a válaszából: […] A számviteli előírások szerint betétdíjas göngyöleg mindaz acsomagolóeszköz vagy edényzet, amely a terméket szállítás közben amegrongálódástól óvja, és rendeltetési céljának megfelelően többször isfelhasználható, továbbá amelyre vonatkozóan a kibocsátónak, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 3.
1
2