Bevallás javítása

Kérdés: Egy kft. 2003. évi társaságiadó-bevallását hibernálták. Korábban az adóhatóság többször is levélben felszólította az ügyfelet, hogy tartalmi hiba miatt fáradjon be kijavítani, de a cég ezt nem tette meg. Kérdésem, hogy ezt a 31-es bevallással tudja-e javítani, vagy 32-es bevallással pótolni?
Részlet a válaszából: […] ...adott időszakra szóló bevallás már az adóhatóságnyilvántartásában szerepel, csak annak adatait nem lehetett feldolgozni.Önrevíziós vagy pótló bevallás beadása helyett fel kell vennie az illetékesadóhatósággal a kapcsolatot a korábban beadott bevallás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 29.
Kapcsolódó címkék:  

Tartalmi hiba javítása bevallásban

Kérdés: Ha egy cég a tao-bevallását beadta, az adóhatóság behívta tartalmi hiba miatt javítani, melyet az adózó javított is, az abban szereplő adatokat hogyan lehet később javítani? Csak önrevíziózni lehet? Csak a bevallás első oldala javítható, a mérlegeredménysorok nem, ill. az adóalapnövelők, -csökkentők sem? Indoklás szükséges, vagy elég egy levél formájában közölni a változást?
Részlet a válaszából: […] ...bevallás tartalmi javítására a bevallás feldolgozhatóságaérdekében volt szükség. Az ilyen típusú javítás az adózás rendjéről szólótörvény (Art.) 34. §-a szerint történik, tehát nem tekinthető ellenőrzésnek,így pusztán ezért nincs önrevíziós tilalom....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 29.
Kapcsolódó címkék:  

Adóelőleg-bevallás módosítása

Kérdés: A szövetkezetből néhány tag kiválik, és kft.-t hoz létre, miközben a szövetkezet változatlan formában tovább működik, azaz a "régi" szövetkezeti törvény szerinti részleges átalakulásról van szó. Ebben az esetben hogyan kell értelmezni a Tao-tv. 26. §-ának (3) bekezdését az adóelőlegről? Kell-e a változatlan formában tovább működő szövetkezetnek adóbevallást készítenie, s keletkezhet-e pótlólagos adófizetési kötelezettsége az átalakulási folyamat során keletkezett többletjövedelme után? Lehetséges, hogy az átalakulás bejegyzése után az addig fizetett adóelőleget meg kell osztani a két társaság között arányosan? Létezik olyan, hogy adóelőleg-bevallás? (Véleményem szerint adóelőleget csak fizetni kell, bevallani pedig csak az adót kell.)
Részlet a válaszából: […] ...Tao-tv. 26. §-a az adóelőleg bevallásáról rendelkezik.Ezek közül az átalakulás esetére a Tao-tv. 26. §-ának (3) és (6) bekezdésevonatkozik. A (3) bekezdés azt írja elő, hogy átalakulás esetén a jogelődnek (apéldánkban a megmaradó szövetkezetnek) és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 8.
Kapcsolódó címkék:  

Közösségen belüli beszerzés áfájának elszámolása

Kérdés: Kettős könyvvitelt vezető kft.-ben hogyan könyveljük a Közösségen belüli beszerzés áfáját? Az adóhatóságnak ilyen címen befizetett áfát az adóbevallás 14. sorában is szerepeltetni kell.
Részlet a válaszából: […] ...termékbeszerzés számlájában szereplő, általában devizában kimutatott ellenértéknek a forintra átszámított összegét is, és az áfabevallásba be kell állítani az áfa alapjaként. Ezen áfaalap alapján kell az Áfa-tv. szerinti mértékkel a fizetendő áfát meghatározni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 11.
Kapcsolódó címkék:    

Importbeszerzés áfája

Kérdés: 2004. május 1-jét követően importbeszerzés esetén a vámhatóság nem szab ki áfát - ide nem értve a különleges jogállású adóalanyokat -, annak bevallása önadóztatással történik. Mit kell ez esetben megfizetett adónak tekinteni?
Részlet a válaszából: […] ...kell tekinteni, az intézkedésre okot adó körülmény keletkezésének időpontjábankeletkezik, azaz ezzel az időponttal kell az adóbevallásba beállítani.A hivatkozottak alapján importbeszerzéssel kapcsolatosan megfizetettnek azt az áfát (adót) kell tekinteni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 11.
Kapcsolódó címkék:    

Közösségen belüli beszerzés könyvelése

Kérdés: Az EU-csatlakozás után a Közösségen belüli termékbeszerzéshez kapcsolódó áfát "önbevallással" kell megállapítani. Az áfa alapja a számla kelte szerinti MNB-árfolyammal forintosított összeg. A legtöbb könyvelőprogram ez alapján automatikusan ki is számolja és könyveli az áfát és az áfa alapját. Ezáltal a költség és a szállítói tartozás a számla kelte szerinti árfolyammal szerepel a könyvekben. Az Szt. szerint viszont a teljesítés napján (ami általában nem egyezik meg a számla keltével) érvényes devizaárfolyammal kell forintosítani a devizában felmerült költségeket. Hogyan kell rendezni a két árfolyam közötti különbözetet?
Részlet a válaszából: […] ...kell az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjával az áfa alapját és a fizetendő áfát meghatározni, és az adatokat az áfabevallásba és az összesítő nyilatkozatba beállítani. Könyvelni csak a fizetendő áfát kell, ha az levonható, akkor az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 14.
Kapcsolódó címkék:    

Adómentes termékértékesítés eladási árának módosítása

Kérdés: 2004. május hónapban német ügyfél részére a kft. számlát állított ki, amely adómentes termékértékesítés volt. A német partner az áru egy részét megreklamálta, a reklamált tételről jóváíró számlát állítottunk ki augusztus hónapban. Melyik havi bevallást kell módosítani? Havi adóbevallók vagyunk, három hónap adómentes termékértékesítésnek meg kell egyeznie az összesítő nyilatkozatban lévővel. Ha a június havi bevallásban kell szerepelnie, akkor ez az egyezőség már nem áll fenn.
Részlet a válaszából: […] ...jelentésben, hanem a helyesbítő számla kibocsátásának napját magában foglaló hónapról szóló (jelen esetben az augusztusi) áfabevallásban is szerepelnie kell; mégpedig a 02. Közösségen belülre történő, adólevonási joggal járó adómentes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 14.
Kapcsolódó címkék:    

Átalakulás adókötelezettségei

Kérdés: Az átalakuláshoz kapcsolódó bevallási nyomtatvány borítólapján nem tudom értelmezni a jelölendő időszakokat. Például bt.-ből kft.-vé alakulás esetén mi a bevallások határideje, tao, áfa és a többi adónem szempontjából? Mi a létrejövő kft. tevékenységének kezdete, ha a bt.-t 2003. 07. 14-én törölte a cégbíróság, és a kft.-t ugyanezen a napon jegyezte be?
Részlet a válaszából: […] ...(3) bekezdésének a) pontja, valamint (4) bekezdése alapján az éves elszámolású adókról (pl. társasági adó, iparűzési adó) az adóbevallást a megszűnésről készített beszámoló határidejével egyidejűleg kell benyújtani. Ez az Szt. 141. §-ának (1) és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. július 1.
Kapcsolódó címkék:    

Adóbevallás és -befizetés elmulasztása

Kérdés: Egy 2001 októberében alakult bt. a 2001. évi működéséről semmilyen bevallást nem adott be, és az adóhatósághoz befizetést sem teljesített. Ennek pótlása hogyan lehetséges?
Részlet a válaszából: […] ...bt.-nek a 2001. évi tevékenysége alapján 2002. február 15-ig kellett volna bevallást adnia (03-as bevallás) a társasági adón, a nem magánszemélynek fizetett osztalékjövedelem utáni adón é s a szakképzési hozzájáruláson kívül valamennyi adóról. Az adók...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 9.
Kapcsolódó címkék:  

Áfamentes, áfaköteles tevékenység, bevallások gyakorisága

Kérdés: Kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet végző kft. meglévő tárgyi eszközeit értékesíti. Hogyan kell az általános forgalmi adót elszámolnia? Ugyanezen cég a jövőben áfaköteles szolgáltatást közvetít egy tárgyi adómentes tevékenységet folytató társaságnak. Az áfa szempontjából hogyan kell eljárnia, be kell-e jelentkeznie, milyen bevalló lesz a cég (havi, negyedéves, éves)?
Részlet a válaszából: […] ...bevétele 8 millió forint alatt volt, a tárgyévben éves bevalló lesz, tehát csak a tárgyévet követő év február 15. napjáig kell áfabevallását elkészítenie. (Eza bevallás tartalmazza majd a tárgyévben értékesített eszközök utáni áfakötelezettséget.) Ha azonban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. március 8.
Kapcsolódó címkék:        
1
2