Elengedett pótdíj könyvelése

Kérdés: Áprilisban egyik ügyfelünknek pótdíjat számláztunk, a számla 2022. november és 2023. március közötti időszakra vonatkozott. Az ügyfél vitatta a számla jogosságát, és hosszas egyeztetésbe kezdtünk. Több hónapos egyeztetést követően sikerült írásban megállapodnunk, és a tartozás egy részét megtérítették, mi pedig vállaltuk, hogy a fennmaradó részt elengedjük. Hogyan könyveljük ezt a pótdíjelengedést? Mi erre a legegyszerűbb technika? Szeretnénk elkerülni az áfaönrevíziót, illetve nem tudjuk, hogy a társasági adóra milyen hatással lenne, ha elengedett követelésként könyvelnénk? Melyik jobb, ha elengedett követelés, vagy ha jóváíró számlát állítunk ki? Vagy esetleg valamilyen más technikát alkalmazunk?
Részlet a válaszából: […] ...hogy könyvelte!), akkor azt sztorníroznia kellett teljes összegében, sztornószámla kiállításával (a sztornírozás természetesen az áfa bevallására is vonatkozik).Az előbbiekből következik, hogy a számlát a pótdíjakról az ügyféllel történt megegyezést követően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 23.

Igénybe vett szolgáltatások részletezése

Kérdés: Külföldi EU-s partnerünk szervizszolgáltatást végez részünkre. A számlában részletesen felsorolva, külön-külön részletezve a partnernél felmerült költségek: repülőjegy, taxi, parkolás, autóbérlés, étel-ital. A számlát egy összegben könyvelem, mint igénybe vett szolgáltatást, és megállapítom a fizetendő áfát, ami egyben levonható is. Vagy az egyes sorokat külön-külön kell minősíteni, így pl. az étel-ital áfáját felszámítom, de nem vonom le? Az étel-italnál, mint egyes meghatározott juttatás után, szja- és szochofizetés is felmerül?
Részlet a válaszából: […] ...tartoznak, mert a belső információs rendszer működéséhez szükséges, hogy külön főkönyvi számlán legyenek. Természetesen az áfabevallás alátámasztásához is szükséges a részletezés, ha a szolgáltatás áfaköteles, és az áfa nem minden tételnél vonható le.Csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 23.

Baromfinevelési gépek amortizációs leírási kulcsa

Kérdés: Társaságunk baromfitenyésztéssel (is) foglalkozik. Az elmúlt években több baromfitartás-technológiai beruházást valósított meg, amelyek aktiválásra is kerültek. Ezekre a gépekre-berendezésekre, amelyek baromfinevelési gépek (a 8436. vtsz. szám alá tartoznak), a Tao-tv. nem tartalmaz külön leírási mértéket, így különböző leírási kulcsokkal szerepeltette társaságunk a társaságiadó-bevallásában. Szeretnénk választ kapni arra, hogy a már korábban (a 2021-2022. években) aktiválásra került eszközök tekintetében alkalmazható-e a Tao-tv. 1. sz. melléklet 9. pontjában foglalt 50%-os leírási kulcs a 2023-as adóévre. Továbbá amennyiben a társaság az 50%-os leírási kulcs mellett dönt, szükséges-e a korábbi évek társaságiadó-bevallását ennek megfelelően önellenőriznie?
Részlet a válaszából: […] ...a tárgyi eszköz megfelel a feltételeknek, akkor - választható a 2023-as adóévre 50 százalékos leírás, de a korábbi évek társaságiadó-bevallását emiatt nem kell, nem lehet önellenőrizni.(Kéziratzárás: 2023. 11....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 23.

Hagyatékátadó végzés szerinti tartozás rendezése

Kérdés: Az egyéni vállalkozó fuvarozási szolgáltatást nyújtott cégünknek, de az utolsó 2 hónapról nem adott érvényes számlát, mert elhalálozott. Az adóhatóság törölte az adószámát. A hagyatékátadó végzésbe a közjegyző - az özvegy kérésére - beíratta, hogy a cég tartozik a férjének a fuvarozásért, és ezt a tartozást fizessük meg az örökösnek. Társaságunk elismeri a tartozását, de számla hiányában ez nem szerepel kötelezettségként. Az összeget kifizetnénk, de kérdés, hogyan kezeljük a számvitelben és az adózásban? A fuvardíjat könyveljük fuvardíjként, és utaljuk át a teljes áfa nélküli összeget az örökösnek? Vagy ez egy egyéb jövedelem, könyveljük eszerint, vonjuk le az szja-t, és a nettó összeget utaljuk? Esetleg minősíthető örökségnek, és az Szja-tv. 1. sz. melléklet 7.1. pont alapján adómentesnek?
Részlet a válaszából: […] ...egyéni vállalkozó halálát követően az egyéni vállalkozói tevékenység megszűnéséhez kapcsolódóan a tevékenységet lezáró adóbevallást kellett készíteni, amelyben a kérdés szerinti fuvardíj nem szerepelhetett bevételként, ugyanakkor ezen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 23.

Nyilvántartás egyéni vállalkozó selejtezendő készleteiről

Kérdés: 2015. évben tűzeset miatt károsodott, meg nem semmisített, nem selejtezett meglévő készletről az egyéni vállalkozónak milyen nyilvántartási kötelezettségei vannak (szja)? Kell-e a leltárában (adóbevallásában) szerepeltetni, ha igen, hány évig és hogyan? Darab és nettó beszerzési érték megjelölésével? Mindezek jogilag hol vannak szabályozva?
Részlet a válaszából: […] A 2015. évben tűzeset miatt károsodott, meg nem semmisített, nem selejtezett meglévő készletről az egyéni vállalkozónak az általános szabályok szerint van nyilvántartási kötelezettsége. Így ezt a készletet kell továbbra is a leltárban szerepeltetni. Arra nincs szabály, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 9.

Negatív előjelű szocho könyvelése

Kérdés: Cégünknél a szakirányú oktatás és duális képzés miatt a szociális hozzájárulási adó összege folyamatosan negatív előjelű. A NAV-folyószámlára a 08-as bevallásból összevontan kerül könyvelésre az adónem: 26. sor (adókedvezmény összesen) = 14. sor - 110. sor (kötelezettség). Helyesen járunk el, ha a folyószámlával egyezően könyveljük a szochokövetelést: T 36 - K 96, vagy bontani kellene kötelezettségre (T 56 - K 473) és követelésre (T 36 - K 96)?
Részlet a válaszából: […] ...(ráfordításokat) ellentételező támogatásokat egyéb bevételként az üzleti évben vagy az üzleti évhez kapcsolódóan benyújtott bevallásban szereplő igénylés összegében, az adóbevallás alapján kell könyvelni. Ez igaz a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 12.

Kiterjesztett gyártói felelősségi díj könyvelése

Kérdés: Bár majd csak októberben kerül sor az első kiterjesztett gyártói felelősségi díj bevallására és megfizetésére, a könyveléssel kapcsolatban már most több kérdés merült fel bennünk. Ha a koncessziós társaság számlázza felénk, akkor hatósági díjként kell könyvelni szállítói számlaként? Lehet-e része a külföldről vásárolt készletek bekerülési értékének? (A környezetvédelmi termékdíjat eddig így kezeltük.)
Részlet a válaszából: […] A számviteli elszámolás során a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), illetve a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: törvény) és az e törvény végrehajtásáról szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 28.

Felszolgálási díj (szervizdíj) adózása, számvitele

Kérdés: A szervizdíjat az adott társaság nem különíti el pénztárgépében, az 5%-os és 27%-os szolgáltatással együtt kerül rögzítésre. A pénztárgépben hogy kell elkülöníteni a szervizdíjat, hogy kimutatható legyen? Külön kell regisztert nyitni az 5%-os és 27%-os szervizdíjra? Számvitelileg és adóvonzata tekintetében miként kell kezelni a szervizdíjat bevétel oldalon, valamint a dolgozóknak történő kifizetése tekintetében? Hogyan kell könyvelni a kapott és kifizetésre váró szervizdíjat az adott társaság könyveiben havonta? Milyen analitikával lehetséges a szervizdíj alátámasztása?
Részlet a válaszából: […] ...címen kimutatott árbevétellel azonos összegben: T 5592 - K 4798.- A felszolgálási díjból a társadalombiztosítási járulék levonása, bevallása felszolgálónként: T 4798 - K 463-11.- A kifizetendő felszolgálási díj: T 4798 - K 381.A KSH munkaügyi statisztika szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 28.

Nyugdíjas kültag osztaléka utáni szocho

Kérdés: Egy betéti társaság kültagja, aki nyugdíjas, mellette ebben a bt.-ben munkaviszonyban dolgozik. A 2023. évben kifizetett osztalék után kifizetésekor kell-e szochót fizetnie?
Részlet a válaszából: […] ...összege mégsem éri el, akkor az adót 6 százalékkal növelten, a tárgyévre vonatkozó személyi jövedelemadóról benyújtott adóbevallásában kell bevallani, és a bevallás benyújtására előírt határidőig kell megfizetni.Ha a nyugdíjas személy az adót a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 28.

Alanyi adómentesség más tagállamban

Kérdés: Alanyi áfamentes vállalkozásként webáruházat üzemeltetek. A belföldi vásárlókon kívül vannak más EU-tagországból is magánszemély megrendelőim. A más tagállami vevőknek állíthatok-e ki adómentes számlát, vagy nekik áfásan kell számláznom? Utóbbi esetben a magyar vagy a vásárló lakóhelye szerinti áfamértéket kell felszámítani? A termékeket minden esetben Magyarországról szállíttatom ki a vevők részére.
Részlet a válaszából: […] ...így azt mindenképp adókötelezettség terheli. Ebben az esetben a vevő letelepedési helye szerint áfamértéket kell felszámítani, de annak bevallására és megfizetésére alkalmazható az egyablakos rendszer (OSS-rendszer). Ezek az értékesítések nem számítanak bele a 12...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 31.
1
2
3
131