Adóbevallási tervezet alkalmazásának feltételei

Kérdés: Az elmúlt időszakban egy új bevallási módról olvastam, nevezetesen az úgynevezett adóbevallási tervezetről. Szíveskedjenek részletezni ennek a lényegét!
Részlet a válaszából: […] Valóban tartalmazza már az Szja-tv. és az Art. is az adóbevallási tervezetre vonatkozó szabályokat, azonban ezt a bevallási módszert csak 2017-ben, a 2016-os adóévről készítendő elszámolásra lehet majd először alkalmazni. Az adóhatóság által elkészített adóbevallási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 18.

Kik maradnak önadózók 2016-tól?

Kérdés: Mely adózóknak kell személyijövedelem­adó-bevallást készíteniük 2016-tól adóhatósági közreműködés nélkül? Kik nem választhatják az egyszerűsödő módozatokat?
Részlet a válaszából: […] 2016-ban a magánszemélyek többféle módszer közül választhatnak a bevallásuk elkészítéséhez, így például vannak, akiknek lehetőségük van a munkáltatói elszámolásra, az adónyilatkozat ("söralátét") elkészítésére, az egyszerűsített bevallás vagy a bevallási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 28.

Bevallási nyilatkozat – 2016

Kérdés: A 2016-tól érvényes szabályozás szerint a 2015. év jövedelmei kapcsán először használható új bevallási mód a bevallási nyilatkozat. Nem világos a feltételrendszer. Mely jövedelmek esetén, kik választhatják? Van-e kizáró feltétel? Kérem részletes válaszukat!
Részlet a válaszából: […] A 2016-ban megjelenő új személyijövedelemadó-bevallási módszer elsősorban a munkáltatói elszámolás alternatívája lehet abban az esetben például, ha az adóévi elszámolást a munkáltató nem vállalja.Bevallási nyilatkozatot a 2015. adóévről az a magánszemély tehet, akinek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 28.

Őstermelőnél az egészségügyi hozzájárulás

Kérdés: A 6576. számú kérdésre adott válasz szerintem nem jó, mert a mezőgazdasági őstermelő esetében az egészségügyi hozzájárulást nem a Tbj-tv., hanem az Eho-tv. 3/B. §-ának (3) bekezdése szabályozza: "A tételes költségelszámolást választó, egyszerűsített bevallási nyilatkozatot benyújtó őstermelő által fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás a bevétel 5 százalékának a 15 százaléka." Mivel ennek elszámolását az Szja-tv. nem tiltja, ezért szerintem el lehet számolni.
Részlet a válaszából: […] A Számviteli Levelek 321. számában a 6576. kérdésre adott válaszunkban azt írtuk, hogy a Tbj-tv. szerint fizetett egészségbiztosítási és nyugdíj-biztosítási járulék nem számolható el költségként. Valójában nem a kérdésre válaszoltunk. A kérdésben hivatkozott Eho-tv. 4....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 14.

Egészségügyi hozzájárulás a családi gazdaságban

Kérdés: Egészségügyi hozzájárulást év közben a keletkezett adóalapot képező jövedelem után kell fizetni? Abban az esetben, ha belépő taggal bővül a létszám a családi gazdaságban, ezt hogyan kell év közben kezelni?
Részlet a válaszából: […] A mezőgazdasági őstermelő az összevont adóalapba tartozó jövedelemnél az adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem után 27 százalékos egészségügyi hozzájárulás fizetésére köteles. Az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő által fizetendő százalékos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 11.

Családi gazdaságból kilépő családtag

Kérdés: A gazdálkodó család tagja kilép a családi gazdaságból, és nem folytatja tovább az őstermelői tevékenységet (visszaadja az őstermelői igazolványát), ilyenkor a tételes költségelszámolás esetében a kilépés időpontjában a kilépő családtagra arányosan felosztott, pénzügyileg teljesített bevételek és pénzügyileg teljesített költségek mellett a családtagok közötti megállapodás alapján a kilépés időpontjában fennálló követeléseket (elsősorban vevőköveteléseket) és kötelezettségeket (elsősorban számlázott szállítói kötelezettségeket) is fel lehet-e osztani azzal, hogy a kilépés időpontja után befolyt bevételből részesül, illetve a kötelezettség (szállítói számla) kiegyenlítéséhez hozzájárul a rá eső arányos összegben? Ha igen, akkor a kilépés időpontja után a megállapodás szerint a kilépő családtagot megillető követelésből, illetve kötelezettségből a családi gazdaságtól kapott bevétel, illetve a családi gazdaságnak befizetett összeg része-e a tárgyévi őstermelői bevételének, illetve kiadásának? További kérdésem, hogy mezőgazdasági kistermelő esetében a 8 millió forintos értékhatár számításánál a tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel is része a bevételnek?
Részlet a válaszából: […]  Ha az őstermelő a tevékenységét közös igazolvány alapjánfolytatja, akkor a jövedelmet a közösen elért összes bevételből és – tételesköltségelszámolás esetén – azzal kapcsolatos költségből kiindulva oly módonkell meghatározni, hogy az összes bevételt is és az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 24.

Őstermelő jövedelme a tarvágás után

Kérdés: A tarvágás utáni árbevétel tárgyévi bevétel. Az újratelepítés költsége következő évben merül fel, munkadíj, facsemete stb. A bevétellel szemben tárgyévben költségem nincs, ezért adóznom kell! Következő évben bevételem nincs, csak kiadásom és költségem van. Őstermelőként hogyan tudom ezt elszámolni?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 20. §-ának (1) bekezdése alapján az erdővéghasználattal érintett kitermelt vagy lábon álló faállományánakértékesítéséből származó bevétel csökkenthető az erdészeti hatóság által erre acélra nyitott, elkülönített számlára befizetett összeggel, de...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 30.

Őstermelő terület alapú támogatása

Kérdés: Az átalányadózó mezőgazdasági őstermelő állatok értékesítéséből származó bevétele 300 ezer Ft, a kapott terület alapú támogatása 1,5 millió forint. Kell-e személyijövedelemadó-bevallást tennie, ha a támogatás összegét nem használta fel?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. az idén év közben kiegészült a terület alapútámogatásokra vonatkozó szabályozással. Az új fogalmi meghatározás szerintegységes terület alapú támogatás: az Európai Mezőgazdasági Orientációs és GaranciaAlap Garancia Részlegéből finanszírozott terület alapú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. december 8.