Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

9 találat a megadott bevétel tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Fogorvosi alapellátás díja

Kérdés: A fogorvosi bt. az OEP alapellátás-támogatást (visszafizetés nélkül) az Szt. 77. §-a alapján egyéb bevételként kezeli. Ha nem nettó árbevétel, beszámít-e az iparűzésiadó-alapba?
Részlet a válaszból: […]jogszabályi előírásoknak megfelelően megállapított - az OEP által visszaigazolt - díját, mint az egészségügyi szolgáltatás díját, amelyet az Szt. 72. §-ának (1)-(2) bekezdése szerint árbevételként és nem egyéb bevételként
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2308
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Bevétel nélkül (eva)

Kérdés: Evaalany bt. főtevékenységét érvényes telepengedély stb. nélkül nem tudja folytatni. Árbevétele nem lesz, adó- és járulékkötelezettsége nincs. Egyszerűen "elhal", vagy mi a teendője a máshol biztosított beltagnak?
Részlet a válaszból: […]szolgáltatásnyújtásból származó bevételt. Ha nem végez tevékenységet a bt., célszerű azt végelszámolással megszüntetni. Ha ez évközben történik, akkor az Eva-tv. alapján a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal megszűnik az evaalanyiság. Az Eva-tv. szerinti megszűnésre vonatkozó szabályoknak megfelelően el kell készíteni az adóbevallást. Évközi megszűnés esetén az adóév a naptári év első napjától az adóalanyiság megszűnésének napjáig terjedő időszak. A bevallás benyújtásának határideje, ha az adóalanyiság év közben szűnt meg az adóalanyiság megszűnését követő 45. nap. Az evaalanyiság megszűnése esetén az Eva-tv. előírásai szerint nyilvántartásait vezető evaalany is visszakerül az Szt. hatálya[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. március 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2080
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Bevétel az evánál

Kérdés: Az eva hatálya alá bejelentkezett önálló bírósági végrehajtó munkadíja és költségátalánya fejében a végrehajtást kérőtől kapott előleget az Eva-tv. 6. §-a (3) bekezdésének a) pontja alapján nem bevételként tartjuk nyilván, mivel ezen összeget fő szabályként a 14/1994. IM rendelet 1. §-ának (2) bekezdése értelmében az adós köteles viselni. Ezen összeg a végrehajtónál kötelezettség, a megelőlegezett összeg a végrehajtáskérőnek visszajár. Ha az adós nem tud fizetni, akkor a végrehajtási eljárás lejártakor válik evás bevétellé az átvételi elismervényen átvett pénzösszeg. Helyesen járunk-e el?
Részlet a válaszból: […]visszaszolgáltatni (így különösen a kapott kölcsön, hitel, a tag vagyoni hozzájárulása). Ebből következően a végrehajtást kérőtől kapott előleg nem minősül bevételnek, ha azt az evaalany köteles visszaszolgáltatni. Amennyiben bizonyossá válik, hogy az
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. december 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1964
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Bevételnek nem számító tételek (eva)

Kérdés: Hogyan változtak a bevételnek nem számító tételek? Van-e változás az értékpapír-értékesítést illetően abban, hogy mi minősül bevételnek?
Részlet a válaszból: […]tag vagyoni hozzájárulása) nemcsak az átvételkor, hanem a visszaszolgáltatáskor (például a nyújtott kölcsön, hitel visszafizetett összege) sem számít bevételnek. Az Szt. hatálya alá nem tartozó adóalanyok számára kedvező új szabály szerint az evaalanyiságuk előtt megszerzett értékpapír átruházásakor csak az a rész minősül bevételnek, amely meghaladja az eva választása előtt - az evaalanyiság[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1582
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Bevétel tartalma (eva)

Kérdés: Az eva szerint adózó egyéni vállalkozó társult vállalkozásnak számláz. Az adó számításakor csak az adóalapot kell megnövelnie a számla szerinti összeggel, vagy a 15 millió forintos határba is beleszámít a társult vállalkozásnak számlázott összeg kétszerese?
Részlet a válaszból: […]egyszerűsített vállalkozói adó alapjának megállapításakor az adóévben megszerzett összes bevételt kétszeresen kell figyelembe venni, ha a bevétel kapcsolt vállalkozástól származik. A kapcsolt vállalkozási viszony megállapítására a Tao.-tv.-ben meghatározott szabályok érvényesek. A bevétel kétszeres figyelembevétele
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. szeptember 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1384
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Egyéni vállalkozó 2002. évi számlája (eva)

Kérdés: Az egyéni vállalkozó 2003-tól evaalany, a 2002. évben kiszámlázott számla áfatartalmát az utolsó bevallásban rendeznie kellett, ez evabevétel lesz-e? Az adóelőlegnél a korrekció érvényesíthető-e?
Részlet a válaszból: […]2002. évben az általános forgalmi adó alanya volt, akkor a 2002. évi vállalkozói bevételként figyelembe vett ellenérték után felszámított áfát az utolsó adómegállapítási időszakról adott áfabevallásában el kellett számolnia. Ugyanakkor a megfizetett általános forgalmi adó összege is része a 2003. évi evabevételnek. Ezért a 2003. évi eva alapjának megállapításakor csökkentő tétel
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. július 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1336
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Áttérési szabályok: bevétel értelmezése (eva)

Kérdés: Az evára történő áttéréssel kapcsolatosan hogyan értelmezendő a bevételi nyilvántartást választó, nem jogi személyiségű társaságok bevétele?
Részlet a válaszból: […]különösen a pénz, a dolog, az értékpapír, az igénybe vett szolgáltatás és a forgalomképes vagy egyébként értékkel bíró jog, valamint az adóalany javára elengedett, elévült kötelezettség vagy átvállalt tartozás. Így a 2002-ben kiszámlázott, 2002. évi teljesítésű, de pénzügyileg csak a 2003-ban beérkező bevétel figyelembevétele a bevételi nyilvántartást választó, nem jogi személyiségű gazdasági társaságoknál minden esetben evaalanyként a 2003. évi bevételek között történik. Az evába történő belépéshez kapcsolódó, a társasági adóra vonatkozó rendelkezések között szereplő 19. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a 2002-ben kiszámlázott, de a 2003. évben befolyó bevételt a 2002. évi társaságiadó-kötelezettség megállapítása során kell figyelembe venni. Ugyanakkor a 2002. évi egyszerűsített mérlegben a vevőkkel szembeni követelésként kimutatott tétel 2003-ban az eva alapjának megállapításánál a 8. § (1) bekezdésben foglalt rendelkezés alapján az összes bevételt csökkenti, azaz a korrekciós tétel a bevételként való számbavételt nem érinti, az az adóalapra vonatkozik. Az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. május 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1276
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Mi tekinthető az egyéni vállalkozó bevételének? (eva)

Kérdés: Evás egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolványában nem szereplő, egyéb tevékenységből származó bevétel hogyan adózik?
Részlet a válaszból: […]Bevételnek számít a termékekhez/szolgáltatásokhoz kapcsolódó fizetendő, felszámított általános forgalmi adó is. Az eva hatálya alá bejelentkezett egyéni vállalkozónak az eva időszaka alatt a vállalkozói igazolványában nem szereplő egyéb tevékenységéből származó olyan bevétele, amelynek alapján számlát, egyszerűsített számlát, számlát helyettesítő okmányt vagy nyugtát állít ki, az evás bevétellé válik. Ebből következően, például[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. május 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1254
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: 2003-ban befolyt, 2002. évi teljesítésű számla (eva)

Kérdés: 2002. decemberi teljesítésű számla kiállításának dátuma 2003. január 10., és az ellenérték január 25-én folyik be. Az egyéni vállalkozó 2003. január 1-jével áttért az evára. Hogyan kezelendő ez a helyzet?
Részlet a válaszból: […]bevétel megszerzésének időpontjában evás bevétel lesz. Annak érdekében, hogy a termékértékesítéshez/szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó, és a 2002. év utolsó bevallási időszakában már bevallott és befizetett általános forgalmi adót követően a bevétel összege után ne kelljen evát is fizetni,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. április 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1222
Kapcsolódó tárgyszavak: ,