Fogorvosi alapellátás díja

Kérdés: A fogorvosi bt. az OEP alapellátás-támogatást (visszafizetés nélkül) az Szt. 77. §-a alapján egyéb bevételként kezeli. Ha nem nettó árbevétel, beszámít-e az iparűzésiadó-alapba?
Részlet a válaszából: […] ...az OEP által visszaigazolt - díját, mint azegészségügyi szolgáltatás díját, amelyet az Szt. 72. §-ának (1)-(2) bekezdéseszerint árbevételként és nem egyéb bevételként kell elszámolni. Így - mint anettó árbevétel része - a helyi iparűzési adó alapjába...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 1.
Kapcsolódó címkék:  

Bevétel nélkül (eva)

Kérdés: Evaalany bt. főtevékenységét érvényes telepengedély stb. nélkül nem tudja folytatni. Árbevétele nem lesz, adó- és járulékkötelezettsége nincs. Egyszerűen "elhal", vagy mi a teendője a máshol biztosított beltagnak?
Részlet a válaszából: […] ...az evaalanyiságát az az adóalany, amelyik azadóévben nem realizál bevételt termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás után.Azaz a következő adóévre történő bejelentkezés (hallgatás) nem jogszerű azEva-tv. 2. §-a (3) bekezdésének e) pontja alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 3.
Kapcsolódó címkék:  

Bevétel az evánál

Kérdés: Az eva hatálya alá bejelentkezett önálló bírósági végrehajtó munkadíja és költségátalánya fejében a végrehajtást kérőtől kapott előleget az Eva-tv. 6. §-a (3) bekezdésének a) pontja alapján nem bevételként tartjuk nyilván, mivel ezen összeget fő szabályként a 14/1994. IM rendelet 1. §-ának (2) bekezdése értelmében az adós köteles viselni. Ezen összeg a végrehajtónál kötelezettség, a megelőlegezett összeg a végrehajtáskérőnek visszajár. Ha az adós nem tud fizetni, akkor a végrehajtási eljárás lejártakor válik evás bevétellé az átvételi elismervényen átvett pénzösszeg. Helyesen járunk-e el?
Részlet a válaszából: […] ...Eva-tv. 6. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerint nem minősül bevételnek az a vagyoni érték, amelyet az adóalany köteles visszaszolgáltatni (így különösen a kapott kölcsön, hitel, a tag vagyoni hozzájárulása).Ebből következően a végrehajtást kérőtől kapott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. december 9.
Kapcsolódó címkék:  

Bevételnek nem számító tételek (eva)

Kérdés: Hogyan változtak a bevételnek nem számító tételek? Van-e változás az értékpapír-értékesítést illetően abban, hogy mi minősül bevételnek?
Részlet a válaszából: […] ...bevételnek nem minősülő tételek meghatározása egyértelműbbé válik, és annak köre bővül. A visszaszolgáltatási kötelezettség mellett átvett vagyoni érték (például a kapott hitel, kölcsön, tag vagyoni hozzájárulása) nemcsak az átvételkor, hanem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 5.
Kapcsolódó címkék:    

Bevétel tartalma (eva)

Kérdés: Az eva szerint adózó egyéni vállalkozó társult vállalkozásnak számláz. Az adó számításakor csak az adóalapot kell megnövelnie a számla szerinti összeggel, vagy a 15 millió forintos határba is beleszámít a társult vállalkozásnak számlázott összeg kétszerese?
Részlet a válaszából: […] ...törvény hatálya alá tartozik-e vagy sem, az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának megállapításakor az adóévben megszerzett összes bevételt kétszeresen kell figyelembe venni, ha a bevétel kapcsolt vállalkozástól származik. A kapcsolt vállalkozási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. szeptember 4.
Kapcsolódó címkék:  

Egyéni vállalkozó 2002. évi számlája (eva)

Kérdés: Az egyéni vállalkozó 2003-tól evaalany, a 2002. évben kiszámlázott számla áfatartalmát az utolsó bevallásban rendeznie kellett, ez evabevétel lesz-e? Az adóelőlegnél a korrekció érvényesíthető-e?
Részlet a válaszából: […] ...2003. évi XVIII. tv. alapján a 2003. évi eva alapjának megállapításakor csökkentő tétel az a bevétel, ami után az egyéni vállalkozó a 2002. évben áfát fizetett. Ha az egyéni vállalkozó a 2002. évben az általános forgalmi adó alanya volt, akkor a 2002. évi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. július 24.
Kapcsolódó címkék:    

Áttérési szabályok: bevétel értelmezése (eva)

Kérdés: Az evára történő áttéréssel kapcsolatosan hogyan értelmezendő a bevételi nyilvántartást választó, nem jogi személyiségű társaságok bevétele?
Részlet a válaszából: […] ...(jelen esetben 2003-ban), a törvény előírásainak megfelelően meghatározott, a 6. § (1) bekezdése és 20. § (1) bekezdése szerinti bevétel a 15 millió forintot nem haladja meg.A 6. § (1) bekezdése szerint bevételnek számít az Szt. hatálya alá nem tartozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. május 29.
Kapcsolódó címkék:    

Mi tekinthető az egyéni vállalkozó bevételének? (eva)

Kérdés: Evás egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolványában nem szereplő, egyéb tevékenységből származó bevétel hogyan adózik?
Részlet a válaszából: […] ...evás egyéni vállalkozó adóalany esetén bevételnek minősül bármely jogcímen és bármely formában mástól visszafizetési (vagy megtérítési) kötelezettség nélkül megszerzett vagyoni érték, forintban kifejezve. Bevételnek számít a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. május 15.
Kapcsolódó címkék:  

2003-ban befolyt, 2002. évi teljesítésű számla (eva)

Kérdés: 2002. decemberi teljesítésű számla kiállításának dátuma 2003. január 10., és az ellenérték január 25-én folyik be. Az egyéni vállalkozó 2003. január 1-jével áttért az evára. Hogyan kezelendő ez a helyzet?
Részlet a válaszából: […] ...szerint az egyéni vállalkozó által 2003 januárjában kiállított, 2002. decemberi teljesítésű számla teljes (bruttó) összege a bevétel megszerzésének időpontjában evás bevétel lesz. Annak érdekében, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. április 30.
Kapcsolódó címkék: