Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott bizományi értékesítés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Bizományosi vagy ügynöki tevékenység

Kérdés: Cégünk használt gépjármű kereskedésével is foglalkozik. Ugyanakkor megkeresett minket egy régi ügyfelünk, bizományosi konstrukcióban bízna meg minket azzal, hogy a cége tulajdonában lévő személygépkocsit adjuk el egy harmadik félnek. Nyilván ezt jutalék ellenében végeznénk el. Nem tudok különbséget tenni alapvetően a bizományosi konstrukció és az ügynöki kereskedelem között. Acégünk nem venné meg a szóban forgó személygépkocsit a megbízótól (tehát az eladó cég nem számlázná ki nekünk adómentesen az autót), és ezáltal mi sem értékesítenénk azt egy harmadik félnek (számlával). Cégünk keresne vevőt az autóra, és összehozná az eladót a vevővel. Ha jól értelmezem a bizományosi ügylet lényegét, ebben az esetben nem bizományosi ügyletről lenne szó (hiszen ott a megbízó eladja a bizományosnak az ingóságot, majd a bizományos számlával továbbértékesíti azt), hanem közvetítői szerepünk lenne a folyamatban, amelyről (áfás adóalanyként) áfás jutalékszámlát állítanánk ki a megbízó felé. Jól gondolom?
Részlet a válaszból: […]bizományosnak díj akkor jár, ha az adásvételi szerződést megkötötték. (A kérdésben eladási bizományról van szó.)A Ptk. hivatkozott előírása a gyakorlatra "lefordítva" a következőt jelenti:A bizományi szerződés alapján a bizományos megköti az adásvételi szerződést a harmadik személlyel, ezzel egyidejűleg megveszi a szóban forgó dolgot a megbízótól a szerződés szerinti bizományi díjjal csökkentett, a harmadik személlyel kötött adásvételi árnak megfelelő értéken, majd értékesíti a harmadik személynek. A bizományi díj a dolog vételi és eladási ára közötti különbözetként jelenik meg. A megbízó tehát számláz a bizományos felé, a bizományos pedig a harmadik személynek, természetesen áfásan, a dolog pedig ezzel egyidejűleg kerül át a megbízótól a harmadik személyhez.Az ügynöki tevékenység a kérdés szerinti esetben a Ptk. 6:288-6:292. §-aiban szabályozott közvetítői tevékenység.Közvetítői szerződés alapján a közvetítő megbízója és harmadik személy között szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység folytatására, a megbízó díj fizetésére köteles. A gyakorlatban azt szoktuk mondani, a közvetítő (ügynök) összehozza a feleket, az eladót és a vevőt, és ha ez sikeres volt, akkor a közvetítőnek (ügynöknek) előre meghatározott díj jár.Ha a közvetítői tevékenység eredményes, akkor a megbízó és a harmadik személy megköti az adásvételi szerződést, a közvetítő pedig számlázza[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8388

2. találat: Bizományosi értékesítés számlázása

Kérdés: A 7837. kérdésre adott válaszuk egyértelműen hibás. A válasz szerint "a vevőkkel kötött szerződés szerint a megbízó termékeit kellene értékesítenie a megbízóval kötött szerződés szerinti áron, számláznia pedig a megbízó nevében, a megbízott meghatalmazottjaként, a megbízó helyett az Áfa-tv. 160-161. §-aiban foglaltak figyelembevételével kellene. E számla alapján árbevételt és fizetendő áfát a megbízó számol el, illetve vall be". A szerző nem veszi figyelembe, hogy az Áfa-tv. speciális szabályt tartalmaz a bizományosi konstrukcióra. Az Áfa-tv. 10. § b) pontja szerint termékértékesítésnek minősül továbbá "a megbízó és bizományos között a termék feletti tulajdonosként való rendelkezési jog átszállása, feltéve, hogy a bizományos és a vele jogviszonyban álló harmadik fél között - a 9. § (1) bekezdés értelmében - termék értékesítése teljesül". Ilyenformán az áfában egy fikció útján 2 külön termékértékesítésként kell kezelni az ügyletet, annak ellenére, hogy a termék polgári jogi szempontból a megbízó tulajdonát képezi. Azaz a megbízó a bizományosnak számláz, a bizományos pedig (saját nevében, nem pedig a megbízó meghatalmazottjaként) a vevő felé számláz. A bizományosnak a számlák kiállítására és a megbízó felé való továbbításán túlmenően a bizományosi jutalék értékét kell - a megbízóval kötött szerződésnek megfelelően - számláznia. Ennek kapcsán "a Kúria egyetért az elsőfokú bíróság okfejtésével, mely szerint - az Áfa-tv. 10. § b) pontjára és 70. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel - a bizományosi szerződéshez kapcsolódóan a bizományi díj önálló adóalapot nem képezhet, a megbízó és a bizományos között a bizományi díjjal csökkentett adóalappal történhet számlakibocsátás a megbízó részéről a bizományos felé".
Részlet a válaszból: […]szerződéssel kapcsolatos követelményekről, amelyeknek alá kell(ene) támasztaniuk a számviteli elszámolást is, de a számlázást is!] Az eredeti kérdés valójában - a tartalom elsődlegessége a formával szemben elvből következően - nem is biztos, hogy tartalmában bizományi ügyletet tartalmaz.Az Áfa-tv. 10. §-a b) pontjának előírásából (és a bizományosi szerződésből) az következik, ahhoz, hogy a bizományos a terméket értékesíteni tudja, az szükséges, hogy első lépésként a megbízó a terméket értékesítse a bizományos felé (számlázza a bizományi díjjal csökkentett értéken). A bizományos csak azt adhatja el, amit már megvásárolt és készletre vett.Az eredeti kérdésben az értékesítés utólag történik a megbízó részéről, amikor a bizományos már a termékeket értékesítette (fogyásjelentés alapján). Éppen ez az, ami megkérdőjelezi, hogy bizományos-e az, aki bizományosnak nevezi magát, vagy pedig a megbízó termékértékesítéssel megbízott ügyfele. Így a válasz semmiképpen nem tekinthető "egyértelműen hibás"-nak, és helyes az Áfa-tv. 160-161. §-ára[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8073
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Bizományosi értékesítés

Kérdés: Motorboltot üzemeltető ügyfelem kitalálta, hogy az eddig bizományosi formában értékesített használt motorokat ezentúl nem futtatja át a könyvelésen. Ezeken az ügyleteken az volt a haszon, hogy a vevő banki hitelt vett fel, amiért a boltvezető közvetítői jutalékot kapott. A banki jutalék ezután is számlázásra kerül. A bank továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a hitelokmányokat a cég mint szállító aláírja, sőt a vevő által felvett hitelt is a cégnek utalja, amit azután a cég a pénztárából fizet ki a használt motor eladójának. Számvitelileg és adózási szempontból védhető ez a megoldás?
Részlet a válaszból: […]úgy teljesíti, hogy összehozza az eladót (megbízót) és a vevőt, és az adásvételi szerződést már az eladó (megbízó) és a vevő köti meg; - a másik "B" módszernél a megbízó az értékesítendő terméket bizományba átadja a bizományosnak, a bizományos úgy értékesít, hogy a vevőt nem hozza össze az eladóval (a megbízóval), gyakran a vevő és az eladó nem is tud egymásról. Amennyiben a kérdésben leírt esetre az "A" módszer alkalmazható, azaz a használt motor tulajdonosa köti meg az adásvételi szerződést a vevővel, tehát a bizományos ügylet megbízója a használt motor eladója (a megbízó a saját motorját adja el), ha a megbízó számlaadásra kötelezett, és ő állítja ki a számlát is a vevő nevére, akkor a használt motorokat a bizományos könyvviteli nyilvántartásain nem kell átfuttatni. Amennyiben a bizományos az eladó, a bizományos köti meg az adásvételi szerződést a vevővel, azaz a "B" módszert alkalmazzák, akkor a bizományosnál az ügyletet könyvelni kell. Feltételezve, hogy a kérdésben leírt esetre az "A" módszer alkalmazható, az eladó (a megbízó) az ellenértéket egyrészt a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. szeptember 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3283
Kapcsolódó tárgyszavak: ,