Belépőjegyek értékesítése bizományosi konstrukcióban

Kérdés: Cégünk bizományosi szerződés keretében értékesít belépőjegyeket különböző rendezvényekre mint jegyiroda. Saját nevünkben járunk el, tehát mi állítjuk ki a számlát. Utólagos elszámolással az eladott jegyekről a szervező kiállítja felénk az ő számláját. A profitunk az ügyleten a bizományosi díj (jutalék). Hogyan kell helyesen számlázni ezt az ügyletet? Ha a szervező a bizományosi díjjal csökkentett számlát állít ki felénk, mi pedig a teljes összeget a végfelhasználók felé, vagy az, ha a szervező is a teljes összeget számlázza felénk, és mi visszaszámlázzuk neki a bizományosi díjat (jutalékot)? Ha 18%-os áfakulcs alá tartozik a termék, amit bizományosként értékesítünk, akkor ezen termékek értékesítéséhez tartozó bizományosi díj is 18% áfa alá tartozik?
Részlet a válaszából: […] ...Klasszikus bizományi szerződésről akkor beszélhetünk, ha saját nevében értékesíti a jegyeket.Eladási bizomány esetén a bizományos a megbízó tulajdonjogában álló ingó dolog tulajdonjogának az átruházására jogosult, de a vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 4.

Exportértékesítés áfája a bizományosnál

Kérdés: Társaságunk exportértékesítést végez bizományoson keresztül az Áfa-tv. 6. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerint. Eddig 0 százalékos áfával számláztunk a bizományosnak. Hogyan alakul a termékexport számlázása 2004. május 1-jétől a gyártó és a bizományos, a bizományos és a vevő között?
Részlet a válaszából: […] ...kötelezettsége okán - 2004. május 1-jétől megváltozott. A jelzett időpontot megelőzően, amennyiben eladási megbízás esetén a bizományos vevő részére végzett értékesítése termékexportot valósított meg, a megbízó bizományos felé történő - az Áfa-tv. 6...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. szeptember 30.

Bizományba adott áruk értékének meghatározása

Kérdés: A társaság bizományosi konstrukcióban értékesíti az árut. Amíg a bizományos kisebb forgalmat bonyolított le, addig a bizományba átadott áruk értékét, a bizományból történő értékesítés eladott áruk beszerzési értékét (elábéját) minden gond nélkül meg tudtuk állapítani. Partnerünk forgalma megnövekedett, ezért készleteit raktárprogrammal kívánja nyilvántartani. A program azonban nem adja meg a bizományba adott áruk értékét, csak az értékesített áruk beszerzési értékét. Háttérinformációként mennyiségben nyilvántartja a bizományosnak átadott árukészletet, de azt a vállalkozás saját raktárában lévő készletként kezeli. (Értékesítéskor a háttérkészletből veszi le a mennyiséget, az elábét viszont saját raktárból történő értékesítésnek tekinti.) Elfogadható-e ez a módszer? A főkönyvi könyvelésben értékben nem tudjuk követni a bizományosnál lévő árukészlet alakulását.
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben leírtakra nem lehet egyértelműen és határozottan sem igennel, sem nemmel felelni, mert a kérdésből nem derül ki, hogy a bizományos bekapcsolásával lebonyolított értékesítés mennyire felel meg a Ptk. szerinti bizománynak.Ha a kérdésben szereplő bizományos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. március 20.

Bizományosi értékesítés elszámolása

Kérdés: Bizományi értékesítés esetén kinek a nevére szól a szállítói és a vevői számla? A bizományos hogyan jelenik meg a számlán?
Részlet a válaszából: […] ...válaszból ki kell emelni a következőket:Eladási bizományi ügyletekben szereplő felek a megbízó, aki az áru eladására ad megbízást a bizományos, aki az áru eladását vállalja, a vevő, akinek a bizományos a megbízó áruját eladja.Vételi bizományi ügyletekben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. november 8.

Bizományba átvett áruk elszámolása

Kérdés: Betéti társaságunk bizományba - értékesítés céljából - átvesz árukészletet. A megbízóval negyedévenként számolunk el. Hogyan kell ezt számlázni, könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés szerinti bizományi ügyletben szereplő felek: a megbízó, aki az áru eladására ad megbízást; a bizományos (a kérdező), aki az áru eladását vállalja; a vevő, akinek a bizományos a megbízó áruját eladja.A bizományi ügyletek könyvviteli elszámolásánál...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. július 26.

Exportbizomány áfája

Kérdés: A bizományos által lebonyolított exportot milyen általánosforgalmiadó-fizetési kötelezettség terheli?
Részlet a válaszából: […] ...Ptk. 507. §-a szerint "...a bizományos ... köteles a megbízó javára a saját nevében adásvételi szerződést kötni". Így a bizományos kettős kritériummal bír az áfarendszerben is, hiszen a) a saját nevében jár el, és b) a megbízó javára cselekszik.Azzal, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. február 8.

Importbizomány áfája

Kérdés: A bizományos által lebonyolított importot milyen általánosforgalmiadó-fizetési kötelezettség terheli?
Részlet a válaszából: […] ...importbizomány áfarendszerbeli megítélésénél ismét csak abból kell kiindulni, hogy a Ptk. 507. §-a alapján a bizományos az adásvételi szerződést a megbízó javára, de a saját nevében köti. Így a külföldi eladóval szemben a bizományos saját nevében jár el, s...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. február 8.