Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott cégalapítás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Cégalapításkor a pénzbeli hozzájárulás befizetése

Kérdés: A kft. alapításakor a társasági szerződésnek a cégbírósághoz történő benyújtása előtt a tulajdonosoknak a pénzbeli hozzájárulást részben vagy egészében be kell fizetniük. Ehhez kötelező-e bankszámlát nyitni? Ha nem, akkor hova kell a befizetést teljesíteni?
Részlet a válaszból: […]pénzforgalmiszámla-nyitásra kötelezett adózó adószámának közlésétől számított tizenöt napon belül köteles megnyitni.A Cégtörvény 44. §-ának (1) bekezdése alapján a Cégbíróság az érintett szervezetektől - az erre a célra létrehozott elektronikus rendszer útján - beszerzi, és ezáltal a cégjegyzékben rögzítésre kerül a cég adószáma (ideértve a közösségi adószámot is), valamint statisztikai számjele és egyéb adatai. A (3) bekezdés szerint a cégbejegyzési kérelem benyújtója legkésőbb az adószám megállapítását követő munkanapon a cég nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, valamint statisztikai számjelét tartalmazó elektronikus tanúsítványt kap.A hivatkozott törvényi előírások alapján a cég a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását követően a Cégbíróság közreműködésével kap adószámot, és az adószám birtokában tudja megnyitni a pénzforgalmi számlát. Így a benyújtás előtti pénzbetét-befizetéseket nem tudja a cég pénzforgalmi számlájára teljesíteni.A leírtak figyelembevétele mellett a társaság alapításához szükséges pénzbeli hozzájárulást (pénzbetétet) a tagok a társasági szerződésben meghatározott összegben befizethetik[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8213
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Cégalapítás ügyvédi költségeinek elszámolása

Kérdés: Mit kell tenni azzal az ügyvédi díjról szóló számlával, amelyen áfa is szerepel, dátuma pedig a társasági szerződés aláírásának keltezését megelőzi? Ugyanis az ügyvéd előre kérte a társasági szerződéssel, az alapítással összefüggő költségeinek a kifizetését.
Részlet a válaszból: […]ügyvédi letétként veszi át a társaságalapítással kapcsolatos költségek fedezetét, és amikor a cégbírósági bejegyzés megtörtént, akkor az ügyvédi letét megszüntetésre kerül, az ügyvéd a tevékenysége, illetve a közvetített szolgáltatások ellenértékét számlázza a megbízó társaság felé.Mivel az ügyvédi letétbe helyezett pénzösszeg a társaság saját pénze, a letét megszüntetése után (amikor az ügyvéd már teljesített, tehát számlázhatott) a letétből történő kifizetést a saját pénzeszközökből történő kifizetésnek kell tekinteni.Tekintettel arra, hogy a gyakorlat az előzőekben leírtaktól számos esetben (a kérdezőnél is) eltér, a helytelen gyakorlatra is indokolt megoldást adni, ha a kibocsátott számlát az ügyvéd nem hajlandó sztornírozni.Az egyértelmű, amíg az újonnan alapított társaságnak nincs adószáma, addig az előzetesen felszámított áfát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8192

3. találat: Cégalapítás eladásra

Kérdés: A kft. alapított egy céget, ahol 100%-ban tulajdonos. A céget azért hozta létre, hogy eladja egy külföldi magánszemélynek. Az alapításkor befizetett törzstőkét, 500 E Ft-ot T 3731 - K 3841 könyvelési tétellel könyvelte. Az alapítás jogi költségénél az áfát nem igényelte vissza, mivel az üzletrészeladás jogi személyiség nélküli társaságok esetén áfamentes. Helyesen járt-e el a cég? Eladás esetén kell-e számlát kiállítani, vagy elég a szerződésben rögzíteni az eladási árat és a fizetési feltételeket? Hogyan kell az eladást könyvelni?
Részlet a válaszból: […]okiratban rögzített tevékenysége megváltozik. Az üzletrész értékesítése a cég szempontjából csak a tulajdonos személyének a megváltozását jelenti. Az üzletrész tulajdonosi jogviszonyt testesít meg, annak az átengedése (értékesítése) a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel az Áfa-tv. 86. §-a (1) bekezdésének f) pontja alapján mentes az áfa alól. Nemcsak akkor, ha jogi személyiség nélküli társaságok vagyoni betétjét értékesítik, hanem akkor is, ha a kft. üzletrészét eladják. Az üzletrész (vagyoni betét) értékesítésekor nem kell számlát kiállítani, elegendő a szerződésben rögzíteni az eladási árat és a fizetési feltételeket. Üzletrész értékesítésekor - ‑az eladási ár könyvelése: T 366 - K 9751, majd a pénzügyi rendezéskor: T 384 - K 366; - ‑a könyv szerinti érték: T 8751 - K 371; - ‑ezt követően a 9751 és a 8751 számlákat össze kell vezetni (a kisebb értékűt kell a nagyobb értékűre átvezetni); és - ‑a különbözet összegében meg kell állapítani,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. október 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5171
Kapcsolódó tárgyszavak: ,