Külföldi kiküldetés (szállás, étkezés) könyvelése

Kérdés: Társaságunk néhány kollégája külföldi kiküldetésre utazott. Forintos bankkártyával fizették a kinti (csehországi) étkezésüket, tankolást, szállást. Bankkivonaton szerepel a forintösszeg, valamint a cseh korona és euró összege is. Az étkezés és a szállás könyvelhető reprezentációnak? Könyvelhető-e a bankcsomag rögzítésekor, vagy külön kell minden nyugtát könyvelni, és úgy kiegyenlíteni a bankcsomag könyvelésekor?
Részlet a válaszából: […] Az első kérdésére a válasz a következő. A társaság dolgozóinak a külföldi kiküldetés alkalmával biztosított étkezés reprezentációs juttatásnak tekinthető, amely az Szja-tv. 70. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján egyes meghatározott juttatásnak minősül. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 25.

Külföldi munkáltató magyar munkavállalójának bejelentése, személygépkocsi-használata

Kérdés:

Adott egy magyarországi illetőségű munkavállaló, amely egy külföldi cég alkalmazottja. A külföldi cég magyarországi adószámmal nem rendelkezik. A munkabér közterheit a munkavállaló vallja be és fizeti meg a 2308INT nyomtatványon. Amennyiben a munkaadó átad egy személygépkocsit a munkavállalónak üzleti és részben magáncélú használatra, az milyen adókötelezettséget von maga után? A válaszuk szempontjából van-e jelentősége annak, hogy a jármű magyarországi vagy külföldi rendszámmal rendelkezik, illetve hogy a munkáltató – kizárólag a munkabér közterheinek bevallása és megfizetése céljából – rendelkezik-e magyarországi adószámmal?

Részlet a válaszából: […] 1. A külföldi munkáltató magyar munkavállalójának bejelentése:Tekintettel arra, hogy a külföldi foglalkoztatónak nincs magyar adószáma, így esetében a Tbj-tv. 87. §-ában foglaltakat kell irányadónak tekinteni. Ennek értelmében, ha a külföldi vállalkozás a magyar...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 11.

Térítés ellenében használt személygépkocsi

Kérdés: A társaság a munkavállalói részére céges autót (saját tulajdonú vagy bérelt) biztosít, a magánhasználat nincs tiltva. Ha a magánszemély a járművet a cég költségére ezen túlmenően (a munkaidőn túl, a hétvégén stb.) is használja, annak ellenértékét köteles megtéríteni. Hogyan kell szabályosan elszámolni, könyvelni, illetve bizonylatolni a cégautó magánhasználatát? (Áfa, tao, szja szempontból vizsgálva.) Amennyiben a társaság a magas adminisztrációs teher miatt nem tervez számlát kiállítani, milyen más szabályos bizonylatolási lehetősége van?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.37. pontja alapján a nem pénzben kapott juttatások közül adómentes a kifizető ... által biztosított személygépkocsi magáncélú használata, továbbá az azzal összefüggésben úthasználatra jogosító bérlet, jegy juttatása. Természetesen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 29.

Cégautóadó, útnyilvántartás vezetése

Kérdés: Cégünk tulajdonában lévő (nem lízingelt, 100%-ban kifizetett) személygépkocsikat dolgozóink engedélyezetten magáncélra is használhatják. A cégautóadót megfizetjük. Kell-e útnyilvántartást vezetni a jelenlegi törvényi szabályozás szerint?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségeknek minősíti a cégautó használata, fenntartása és üzemeltetése révén felmerült költséget, ráfordítást. A magáncélú vagy hivatali célú használat elkülönítése tehát a társasági adó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 11.

Cégautó magáncélú használata 2005-2006. években

Kérdés: Társaságunknál 2005-2006. évekre terjedően átfogó adóellenőrzés volt. Az adóhatóság kiemelt ellenőrzési területe a cégautók magáncélú használatának vizsgálata volt. A vizsgált időszakban a vállalkozás tulajdonában lévő személyautók után nem fizettünk cégautóadót. A cégautó magáncélú használatát az ügyvezető írásban megtiltotta, emellett a vállalkozási tevékenység érdekében használatra átadott cégautók költségeinek elszámolásához útnyilvántartás vezetésére kötelezte a munkavállalókat. Az adóhatóság az útnyilvántartások hitelességét nem fogadja el, mert az esetenkénti tankolás napján nincs az útnyilvántartásban kiküldetés elszámolva (a tankolás a társaság székhelyén történt, ami megegyezik a cégautók tárolási helyével), illetve kifogásolja, hogy azokon nem szerepel az utazás dátuma mellett az indulás, érkezés időpontja. Magáncélú használatnak véli, ha bármely körülmény vagy dokumentum alapján megállapítható, hogy a cégautót magánszemély állandó vagy eseti jelleggel a cégautó egyéb használatától függetlenül személyes célra (is) használja vagy használhatja. Határozatában többmilliós adókülönbözettel terheli társaságunkat, amely összeg meghaladja a vizsgált időszakban elszámolt cégautó üzemanyagköltségének háromszorosát. A társaság a cégautóadó alóli mentességet a tiltó rendelkezés és az útnyilvántartások együttes meglétén kívül mivel tudja bizonyítani, ha az Szja-tv. 2004. január 1-jétől már a magánhasználat lehetőségét is adóztatható tényállásnak tekinti?
Részlet a válaszából: […] Bármely más belsőszabályzat, a tárolás körülményei, vagy munkaköri leírás szerintifeladatellátás bizonyíthatja, hogy a cégautót magánszemély állandó vagy esetijelleggel a cégautó egyéb használatától függetlenül személyes célra nemhasználja, vagy nem használhatja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 13.

Bérbe adott autók cégautóadója

Kérdés: Könyvelőirodánk ügyfele flottakezeléssel, autó-bérbeadással is foglalkozik. A bérbe adott autók nem a cég saját tulajdonában vannak, hanem operatív lízing konstrukcióban maga is bérbe veszi ezeket. Ügyfelei között magánszemélyek is vannak. A magánszemélyeknek bérbe adott autók után van-e cégautóadó-fizetési kötelezettség? A finanszírozó bank az operatívlízing-díjról számlát állít ki, amit a cég közvetített szolgáltatásként továbbszámláz a magánszemély felé bérleti díjként. Véleményünk szerint a valódi cégautó-használat nem valósul meg, hiszen ez esetben a valós gazdasági esemény az, hogy az autó bérbeadása magánszemély részére történik.
Részlet a válaszából: […] A választ a kérdés utolsó mondatához kapcsolódóan kezdjük: acégautóadó új rendszerét valójában azért vezették be, mert a magánszemélyek atulajdonukban nem lévő személygépkocsikat magáncélra használják. Valójában -leegyszerűsítetten – csak akkor nincs...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 25.

Költségként elszámolható-e a cégautóadó?

Kérdés: 2009. 02. 01-től fizetendő cégautóadó költségként elszámolható-e a vállalkozók költségei között?
Részlet a válaszából: […] A választ külön-külön kell megadni a Tao-tv., illetve azSzja-tv. hatálya alá tartozó vállalkozókra. Az Szt. hatálya alá tartozóknál egyértelmű, hogy a társaságtevékenységét szolgáló személygépkocsi minden költsége, ráfordítása avállalkozás tevékenysége érdekében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 14.

Bérelt személygépkocsi költségeinek elszámolása

Kérdés: A cég személygépkocsikat bérel (tartósan, egész évben), amelyet a dolgozók – változó arányban – munkavégzésre és magáncélra használnak. Minden egyes személygépkocsi után megfizetik a teljes cégautóadót. A dolgozók a vásárolt üzemanyagról számlát hoznak, amelyeket teljes összegükben költségként elszámolunk. Jó ez így? A személygépkocsik bérleti díjának áfáját teljes összegében levonhatjuk? Éves és havi autópálya-matrica vásárlásakor keletkezik-e adó- és/vagy járulékfizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] A kérdező cég a bérelt személygépkocsik magáncélúhasználatát biztosítja (lehetővé teszi), a cégautóadót az Szja-tv. 70. §-aszerint megfizeti. A cégautóadó megfizetésével a magáncélú használatratekintettel keletkező jövedelem (ideértve az úthasználat díját és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 3.

Csoportos személyszállítás

Kérdés: Építőipari kft. dolgozói a kft. által bérelt személygépkocsival járnak a különböző építkezésekre. A gépkocsival 5 saját munkavállaló munkába járását oldjuk meg úgy, hogy az egyik dolgozónk reggelente összeszedi a kollégáit, délután hazafuvarozza őket, éjszakára a lakóhelyén áll az autó, de magáncélra nem használhatja, ezt a belső szabályzat is tiltja, és a menetlevélből is kiderül. Kérdésem, hogy ez minek minősül? Csoportos személyszállításnak? (A törvényben említett 4 fő mindennap megvan.) Ha csoportos személyszállítás, kell-e cégautóadót fizetni? Az Szja-tv. szerint a munkaviszonyban álló dolgozónak a lakóhely és a kirendelési hely között lévő útszakaszon a cégautó használata üzleti célú használatnak minősül, tehát ezen a jogcímen nem keletkezik cégautóadó-fizetési kötelezettség. Viszont éjszaka a munkavállaló lakhelyén tárolják az autót, maga ez a tény is adóztatható körülményt teremt. Ha a menetlevélből egyértelműen kiderül, hogy nincs magánhasználat, kell cégautóadót fizetni?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. szerint csoportos személyszállításnak minősül,ha a munkáltató a munkavégzés érdekében legalább négy munkavállalószállításáról gondoskodika) a tulajdonában (üzemeltetésében) lévő járművel, vagyb) különjárat formájában kifizetőtől igénybe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 21.

Irodaház alagsorában gépkocsitároló

Kérdés: Cégünk irodaházat bérel. Az irodaház alagsorában a cég tulajdonában lévő gépkocsikat tárolja. Ezért a tárolóért is bérleti díjat fizet. Ezen bérleti díj áfája visszaigényelhető-e?
Részlet a válaszából: […] A gépkocsitárolóért fizetett bérleti díj levonhatóságakapcsán két dolgot kell vizsgálni. Egyrészt tekinthető-e a szolgáltatásparkolási szolgáltatásnak, mely az Áfa-tv. 33. §-a (2) bekezdésének h) pontjaalapján levonási tilalom alá esik; másrészt a szolgáltatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 11.
1
2
3