Fióktelep által használt személygépkocsi

Kérdés: Német vállalat magyarországi fióktelepe az "anyavállalat" tulajdonában álló személygépjárműveket használ, azokkal kapcsolatban üzemanyagköltsége, szervizköltsége keletkezik. Hogyan számolja el ezeket a költségeket az "anyavállalat", illetve a fióktelep? Szükséges-e bérleti díjat megállapítani és számlázni a német vállalat és annak fióktelepe között? Esetleg elegendő az értékcsökkenési leírást a magyar fióktelepnél kimutatni költségként? Keletkezik-e, és ha igen, milyen esetekben cégautóadó-fizetési kötelezettség a magyar fióktelepnél?
Részlet a válaszából: […] ...a díját célszerű bérleti díjban meghatározni.A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 17/A. §-a meghatározza a cégautóadó tárgyát. Adóköteles az az Szja-tv. szerinti személygépkocsi, amely nem magánszemély tulajdonában áll, továbbá az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 10.
Kapcsolódó címkék:    

Casco önrész elengedése

Kérdés: Dolgozónk a cég autójával munkavégzés céljából parkolt egy parkolóban, ahol a munkavégzés ideje alatt az autó oldala megsérült, amit a telephelyre való visszaérkezéskor vett észre. A gépkocsin van casco biztosítás, ami alapján a gépjárművet a cég megjavította. A dolgozónak ki kell-e fizetnie a casco önrészt, vagy el lehet tekinteni attól? Ha a cég eltekint az önrész dolgozó általi megfizetésétől, az elengedett követelésnek minősül? Kell-e a cégnek, illetve a dolgozónak az elengedett casco önrész után adót és járulékot fizetnie?
Részlet a válaszából: […] A cég autója használatával kapcsolatosan, elsődlegesen belső szabályzatban kell rögzíteni, hogy ha a cég autóját használó a használt autóval kapcsolatosan kárt okoz, akkor van-e, illetve mikor van kártérítési kötelezettsége, és ez a kötelezettség az okozott kár egészére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 28.
Kapcsolódó címkék:  

Cégautó

Kérdés: Cégautóadóval kapcsolatos a kérdésem. Mely járműveket tekintjük személygépkocsinak a cégautóadó szempontjából? Erre a törvény az alábbi választ adja: "A négy, illetve három gumiabroncs­kerékkel felszerelt olyan gépjármű, amely a vezetővel együtt legfeljebb nyolc felnőtt személy szállítására alkalmas, azzal, hogy idetartozik a benzinüzemű, a dízelüzemű, a gázüzemű személygépkocsi, a versenyautó, az önjáró lakóautó. Személygépkocsinak minősül továbbá az a vegyes használatú, 2500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes tömegű, olyan gépjármű (nagy rakodóterű személygépkocsi), amelynek rakodótere gyárilag kialakítva kettőnél több utas szállítására alkalmas, de kézzel egyszerűen oldható ülésrögzítése révén a felhasználás szerinti terhek szállítására bármikor átalakítható a válaszfal mögötti rakodótér, ideértve azt az esetet is, ha az ülés eltávolítására visszafordíthatatlan műszaki átalakítással került sor. A kizárólag elektromos üzemű gépjármű nem tekinthető személygépkocsinak a cégautóadó szempontjából". Egy kft. rendelkezik egy olyan típusú gépjárművel, aminek az együttes tömege 3050 kg és 8 személyes. Besorolása M1, személyszállító gépkocsi. A kft. olyan szolgáltatást végez, ahol szerszámgépeket szállít a gépjárművel, illetve a partnereknél szerelési, karbantartási tevékenységet lát el. Jelenleg a nyolc ülés a gépjárműben van, de bármikor kivehetők. A kereskedőcég - ahonnan a gépjárművet vásárolta a kft. - azt az információt adta, hogy mivel a gépjármű meghaladja a 2500 kg-ot, nem szükséges cégautóadót fizetni. Fentiek alapján valóban nem kell erre a gépjárműre cégautóadót fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...a gépjárműre nem kell cégautóadót fizetni, mivel a gépjármű együttes tömege 3050 kg. Ezt az alábbiak támasztják alá. A Gjtv. alapján adóköteles az Szja-tv. meghatározásának megfelelő személygépkocsi. Az Szja-tv. alapján személygépkocsinak minősül: négy,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 30.
Kapcsolódó címkék:  

Háziorvos cégautóadója

Kérdés: A háziorvosi cégautót terheli-e cégautó­adó-fizetési kötelezettség? Milyen költségek számolhatók el az üzemeltetés során?
Részlet a válaszából: […] ...által finanszírozott háziorvosi, házi gyermekorvosi tevékenység ellátása érdekében üzemeltetnek.A törvényi előírás szerint tehát a cégautóadó fizetése alóli mentesség alapvető feltétele, hogy a háziorvosi bt., kft. a személygépkocsit kizárólag olyan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 27.
Kapcsolódó címkék:    

Külföldön forgalomba helyezett gépjárművek cégautóadója

Kérdés: Ügyfelünk külföldi telephellyel rendelkező társaság. Tevékenysége jelentős részét külföldön gyakorolja. A szállás és a munkahely között az alkalmazottak közlekedését úgy oldotta meg, hogy autókat lízingelt, illetve vásárolt. A külföldön forgalomba helyezett és ott használt gépkocsik után a cégautóadót meg kell-e fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...rövid válasz az, hogy meg kell fizetni a cégautóadót.A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 1.§-ában megfogalmazottakból az következik, hogy a nem kizárólag magánhasználatúszemélygépkocsik után a cégautóadót akkor is meg kell fizetni, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 6.
Kapcsolódó címkék:  

Cégautó helyreállítási költségei

Kérdés: A társaság cascóval rendelkező cégautójában baleset következtében kár keletkezett. A javítást végző cég a helyreállítás teljes költségéről számlát állított ki társaságunk részére. A számla bruttó összegének 10%-át fizettük ki (bevételi pénztárbizonylat alapján) a javítást végző cégnek, mint önrészt. Helyes-e, ha az igénybe vett szolgáltatások költségei között csak a 10 százalékot könyveljük?
Részlet a válaszából: […] ...rövid válasz az, hogy nem helyes. A cégautó helyreállításiköltsége 100 egység + áfa volt, erről kapták a javítást végző cég számláját,akkor a 100 egységet kell az igénybe vett szolgáltatások között elszámolni, ésa javítást végző céggel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 6.
Kapcsolódó címkék:  

Céges autók javításának elszámolása a biztosítóval

Kérdés:

Cégünk karosszériajavítással is foglalkozik. Ha a céges autóinkat saját magunk javítjuk, hogyan kell ezt kezelni? Normál esetben cégünk az ügyfél nevére állít ki számlát, amelyhez tartozik egy fizetési megoszlás. Ez utóbbin vezetjük le, hogy az adott biztosítótól mennyit várunk, illetve az ügyfél mennyit fizet részünkre. Ha a saját autóinkat javítjuk, akkor egy elszámolást (belső számlát) küldünk a biztosítónak, a kapcsolódó fizetési megoszláson vezetjük le, hogy mennyi az önrész, avulás, esetleg áfa. Amikor megérkezik a biztosító térítése, azt kapott kártérítésként könyveljük, az elszámolást nem könyveljük. Helyesen járunk el? A javításhoz beszerzett alkatrész áfáját levonásba helyezhetjük?

Részlet a válaszából: […] ...lényegében benne van a válasz is. Válasszuk ketté a kérdést. Vegyük előbb a kívülálló részére végzett javítást, majd a saját cégautókon végzett javítást. Ha kívülálló részére (normál esetben) történt a javítási munka, akkor a munka ellenértékéről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 16.
Kapcsolódó címkék:  

Cégautóadó-fizetési kötelezettség

Kérdés: A kft. 2010. 07. 01-jén személygépkocsit vásárolt. A kft.-nek igazolása van arról, hogy a megvásárolt személygépkocsi tulajdonosa (szintén gazdasági társaság) 2010-ben minden gépjárműadó-fizetési kötelezettségének eleget tett. Kell-e a kft.-nek 2010. július hónapra cégautóadót fizetnie? A vevő kft. a 2010. évi havonta esedékes cégautóadó-fizetési kötelezettségből levonhatja-e az adott forgalmi rendszámhoz kapcsolódó, az eladó által már 2010-ben biztosan befizetett gépjárműadó összegét? A kft. személygépkocsiflottájából néhányat értékesít. A kft. - az év első felében - 2010-re már minden gépjárműadó-fizetési kötelezettségének eleget tett. Az év közben értékesített személygépkocsik után már év elején megfizetett teljes 2010. évi gépjárműadó összegét időarányosan levonhatja-e például 2010. III. és/vagy IV. negyedévi cégautóadójából?
Részlet a válaszából: […] ...adandóválasznál. Előtte azonban még hivatkoznunk kell a Gjt. 17/F. §-ára is.A Gjt. 17/F. §-a alapján a negyedévre fizetendőcégautóadóból levonható a személygépkocsi után az adóalany terhére azönkormányzati adóhatóság által megállapított gépjárműadó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 18.
Kapcsolódó címkék:    

Személygépkocsi használata

Kérdés: A kft. ügyvezetője a vállalkozási tevékenység ellátásához saját személygépkocsiját használja. Útnyilvántartás alapján, APEH-normát, üzemanyag­­árat figyelembe véve gépkocsi-költségtérítést utal át a kft.-től saját bankszámlájára. Magánszemélyként megfizeti a cégautóadót. Helyes ez így? Van más adóvonzata is? Év végén kell külön igazolás a kifizetett összegről? Van felső határa a kifizetésnek? Útnyilvántartáson kívül kell más dokumentum is a kft. könyvelésében?
Részlet a válaszából: […] ...(amelyet a személyi jellegű egyéb kifizetések között kell elszámolni),ennek a részletes dokumentumát, továbbá az esedékes cégautóadó befizetésének azigazolását a kifizetés dokumentumaként (bizonylataként) kell megőrizni.Természetesen a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 5.
Kapcsolódó címkék:  

Cégautó átminősítése készletté

Kérdés: Van-e arra lehetőség, hogy az egyik cégautónkat (amire eddig értékcsökkenést számoltunk el, a cég nevén lett forgalomba helyezve) átminősítsük a készletek közé? Korábban új gépkocsiként vettük meg, az áfáját nem helyeztük levonásba. Ha visszaminősítenénk készletté, és mint használt gépkocsit értékesítenénk - mint gépjármű-kereskedő cég -, akkor az értékesítéskor a különbözet szerint adóznánk. A készleten lévő gépkocsi után kell-e cégautóadót fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...tartósan márnem szolgálja vagy fordítva, akkor azok besorolását meg kell változtatni.A hivatkozottakból következően, amennyiben a cégautókéntrendeltetésszerűen használatba vett személygépkocsit már nem használjákszemélygépkocsiként, mert kivonták a forgalomból...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 1.
Kapcsolódó címkék:  
1
2
3
4