Személygépjárművek javítási számláinak áfája

Kérdés: Egy kft. a céges személygépjárművei után megfizeti a cégautóadót. A személygépjárművek használata során magánhasználat és üzleti célú használat egyaránt megvalósul, azonban ennek arányát nem tudja meghatározni, tekintettel arra, hogy útnyilvántartást, egyéb más nyilvántartást nem vezet. Levonásba helyezheti-e a társaság a személygépjárművek javítási számláiban felszámított áfa 50 százalékát?
Részlet a válaszából: […] A személygépjárművek javításával, karbantartásával összefüggő szolgáltatások során áthárított áfa levonhatóságára vonatkozóan az Áfa-tv. 124. § (4) bekezdése tartalmaz speciális szabályt. Eszerint a 120. és 121. §-tól függetlenül nem vonható le a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 14.

Nyílt végű pénzügyi lízing egyéni vállalkozónál

Kérdés: Informatikai szaktanácsadással foglalkozó áfás egyéni vállalkozó, nyílt végű lízing keretében, személyautót vásárolt 2020-ban. Útnyilvántartást vezet, a cégautóadót megfizeti utána. Az átvett könyvelésében látom, hogy a teljes lízingdíj elszámolásra került a 2020-2021. évekre, melyek áfatartalma 50%-ban levonásra került, valamint évi 20%-os értékcsökkenés lett elszámolva a 2020-2021. évekre. Önök szerint helyesen lettek könyvelve az előző évek? Jobban járt volna a vállalkozó, ha megvásárolja az autót készpénzben, és nem lízingel? Helyes a lízingdíj 50%-os áfatartalmának a levonása?
Részlet a válaszából: […] A konkrét könyvelési tételek ismerete nélkül csak általánosságban tudunk választ adni a következők szerint. A nyílt végű pénzügyi lízing esetében a tulajdonjog a futamidő végén nem száll át automatikusan a lízingbe vevőre, csak akkor, ha azt a felek a lejáratkor külön...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 28.

Fióktelep által használt személygépkocsi

Kérdés: Német vállalat magyarországi fióktelepe az "anyavállalat" tulajdonában álló személygépjárműveket használ, azokkal kapcsolatban üzemanyagköltsége, szervizköltsége keletkezik. Hogyan számolja el ezeket a költségeket az "anyavállalat", illetve a fióktelep? Szükséges-e bérleti díjat megállapítani és számlázni a német vállalat és annak fióktelepe között? Esetleg elegendő az értékcsökkenési leírást a magyar fióktelepnél kimutatni költségként? Keletkezik-e, és ha igen, milyen esetekben cégautóadó-fizetési kötelezettség a magyar fióktelepnél?
Részlet a válaszából: […] ...a díját célszerű bérleti díjban meghatározni.A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 17/A. §-a meghatározza a cégautóadó tárgyát. Adóköteles az az Szja-tv. szerinti személygépkocsi, amely nem magánszemély tulajdonában áll, továbbá az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 10.

Casco önrész elengedése

Kérdés: Dolgozónk a cég autójával munkavégzés céljából parkolt egy parkolóban, ahol a munkavégzés ideje alatt az autó oldala megsérült, amit a telephelyre való visszaérkezéskor vett észre. A gépkocsin van casco biztosítás, ami alapján a gépjárművet a cég megjavította. A dolgozónak ki kell-e fizetnie a casco önrészt, vagy el lehet tekinteni attól? Ha a cég eltekint az önrész dolgozó általi megfizetésétől, az elengedett követelésnek minősül? Kell-e a cégnek, illetve a dolgozónak az elengedett casco önrész után adót és járulékot fizetnie?
Részlet a válaszából: […] A cég autója használatával kapcsolatosan, elsődlegesen belső szabályzatban kell rögzíteni, hogy ha a cég autóját használó a használt autóval kapcsolatosan kárt okoz, akkor van-e, illetve mikor van kártérítési kötelezettsége, és ez a kötelezettség az okozott kár egészére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 28.

Sajátos személyi jellegű egyéb kifizetések IV.

Kérdés: A Számviteli Levelek 412. számában a 8018. kérdésre adott válasz folytatása.
Részlet a válaszából: […] ...hozzájárulási adó bevallása: T 5611 - K 463-8;- személyi jövedelemadóval csökkentett hallgatási díj kifizetése: T 4798 - K 381, 384.Cégautó saját használatához kapcsolódó költségtérítésA KSH munkaügyi statisztika a kizárólag saját használatra biztosított,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 24.

Parkolási nyugta elszámolása

Kérdés: Társaságunk több céges gépjárművel rendelkezik, amelyek mindegyike után cégautóadót fizet. Az egyik céges autót használjuk minden olyan ügyintézésre, amely a mindennapos működésünket szolgálja. Egy hónapban így több parkoló automatából vásárolt nyugta kerül a könyvelési csoportra. A parkolási nyugtát el lehet-e költségként számolni, számla kiállítása nélkül? A nyugtán szerepel a kibocsátó neve, címe, adószáma, pontos dátum, rendszám és sorszám. Ha nem, akkor kérnünk kell a parkolási társaságtól minden hónapban számlát?
Részlet a válaszából: […] Ez utóbbit ne tegyék, mert feltételezzük, a parkolóautomatákat üzemeltető cég is csak az automaták által kiállított nyugták alapján tud számlát adni.Könyvelni azonban csak bizonylatok alapján lehet. A könyvelés bizonylataként elfogadható (nem kifogásolható), ha olyan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 24.

Lízingelt személygépkocsi kölcsönadása

Kérdés: Operatív lízingelt személygépkocsit haszonkölcsön-szerződéssel a cég kölcsönad 60 hónapon át. A számla gépkocsibérleti díjról szól. Lehet-e ez a megnevezés gépkocsiköltség továbbszámlázása? Továbbszámlázásra kerülnek a használat során felmerülő költségek is, mint például az autópálya-matrica, annak hiánya miatti pótdíj, parkolási, gyorshajtási és egyéb közlekedési bírság, mert a használat ideje alatt a kölcsönvevőt terheli. A kölcsönadó továbbszámlázza a gépjármű bérleti díját, cégautóadót, gépjárműadót, kötelező felelősségbiztosítást, casco díját, eseti egyéb költségeket (pótdíj, bírság, casco önrész, avulás). Mi a megfelelő mód az említett díjak továbbterhelésére?
Részlet a válaszából: […] ...bevételt az egyéb bevételek között kell kimutatni.Természetesen nem lehet továbbszámlázni a kérdező cég által fizetett (fizetendő) cégautóadót, gépjárműadót (amelyek ráfordításként elszámolt összegének az illetékes adóhatóság nyilvántartása szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 30.

Szakorvos ügyvezető személygépkocsiköltség-elszámolása

Kérdés: Szakorvosi tevékenységet végző személy - aki egyszemélyes kft. ügyvezetője, társas vállalkozó 40 órás munkaviszony mellett - elszámolhat-e gépjármű- és üzemanyagköltséget, parkolási díjat a kft. esetében, amennyiben a személygépjárművet mint magánszemély vásárolta, és az nem jelenik meg a kft. tárgyieszköz-nyilvántartásában? Különösen arra tekintettel, hogy a kft. kereteiben végzett járóbeteg-ellátást kórházban, illetve más szervezet által fenntartott magánrendelőben végzi Budapesten, eltérő kerületekben, megbízási szerződés alapján, és ehhez a közlekedés elengedhetetlen. Amennyiben elszámolhatja, szükséges a költségeket megosztani útnyilvántartás alapján magán- és üzleti célra? Ha nem, akkor apportálnia kell a gépjárművet a kft.-be, és ez után elszámolhatók az ilyen jellegű költségek?
Részlet a válaszából: […] ...Tételes költségelszámolás választása esetén azonban a személygépkocsi tulajdonosának a gépjárműadóról szóló törvény szerint cégautóadót is kell fizetnie. E kötelezettség csak akkor nem terheli a saját személygépkocsiját hivatali célra használó magánszemélyt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 4.

Nyílt végű pénzügyi lízingnél az eszköz nyilvántartásba vétele

Kérdés: Személygépkocsi nyílt végű pénzügyi lízingjével kapcsolatosan hogyan kell tárgyi eszközként nyilvántartásba venni az értékcsökkenés alá eső részt: áfával vagy áfa nélkül? Ha a személygépkocsi áfáját nem igényli vissza, akkor az áfa is aktiválandó? Ha 2019. évtől az áfa 50%-át vissza szeretné igényelni, akkor azt hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...személygépkocsi törlesztőrészletére jutó áfa 50 százaléka nem vonható le (feltétel azonban az, hogy a lízingelt személygépkocsi cégautóként bejelentett legyen). A le nem vonható áfát nem lehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 4.

Értékesítés előtt használt gépjárművek

Kérdés: Egy gépjárműveket forgalmazó társaság a készletei között nyilvántartott személygépkocsik közül 3-5 hónapra saját használatra is tart autót. Ezeket a saját dolgozók használják, a társaság a cégautóadót is megfizeti. 3-5 hónap után pedig kiskereskedők részére értékesítik. Ezeket az autókat a vásárláskor már a tárgyi eszközök között kell kimutatni és értékcsökkenést elszámolni, vagy maradhat a készletek között? A társaság fő tevékenysége személygépkocsi-kereskedelem.
Részlet a válaszából: […] ...a válaszban leírt lehetősége nem változtatja meg az egyéb törvények (így az adótörvények) előírásait, az áfa levonhatóságával, a cégautóadó fizetésével kapcsolatos kötelezettséget változatlanul teljesíteni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 13.
1
2
3
18