Háziorvosi tevékenység cégautóadó-mentessége

Kérdés: Betéti társaságunk háziorvosi tevékenységet lát el, amely – tudomásunk szerint – a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 17/D. §-ának f) pontja alapján mentesül a gépjárműadó alól. A mentesség magával vonza-e azt a tényt, miszerint a mentesség következményeként a gépkocsi működtetésével kapcsolatban nem számolható el költség. Ezt egy előadáson ismertették. Amennyiben a személygépkocsi működtetésével (a háziorvosi teendők ellátása érdekében) kapcsolatban a felmerült költségek elszámolhatók, maradhat-e az adómentesség?
Részlet a válaszából: […] A kérdés a felmerült költségek elszámolhatóságának pontatlanértelmezésére utal. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.)17/D. §-ának f) pontja alapján mentes az adó alól az a személygépkocsi, amelyetkizárólag az egészségbiztosítási szerv által...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 11.

Cégautóadó-mentesség feltételei

Kérdés: Mik a feltételei a cégautóadó-mentességnek az Szja-tv. 70. § (9) bekezdés e) pontja alapján? A személygépkocsi magánszemély (alkalmazott, tag) használatba adása a gyakorlatban egy megállapodást jelent, melyben a használati díj havonta változó összegű a tényleges költségek függvényében? Bevétel, mely társaságiadó-fizetési kötelezettséget eredményez? Szükséges hozzá, hogy az alapító okiratban a bérbeadási tevékenység szerepeljen?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 70. § (9) bekezdés e) pontja szerint nem kellmegfizetni az adót az után a cégautó után, amelyet a kifizető ellenértékfejében ad a magánszemélynek, és ez az ellenérték eléri az autó utánicégautóadó összegét, valamint az üzemeltetés összes költségét és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 29.
Kapcsolódó címke: