Fióktelep által használt személygépkocsi

Kérdés: Német vállalat magyarországi fióktelepe az "anyavállalat" tulajdonában álló személygépjárműveket használ, azokkal kapcsolatban üzemanyagköltsége, szervizköltsége keletkezik. Hogyan számolja el ezeket a költségeket az "anyavállalat", illetve a fióktelep? Szükséges-e bérleti díjat megállapítani és számlázni a német vállalat és annak fióktelepe között? Esetleg elegendő az értékcsökkenési leírást a magyar fióktelepnél kimutatni költségként? Keletkezik-e, és ha igen, milyen esetekben cégautóadó-fizetési kötelezettség a magyar fióktelepnél?
Részlet a válaszából: […] ...a díját célszerű bérleti díjban meghatározni.A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 17/A. §-a meghatározza a cégautóadó tárgyát. Adóköteles az az Szja-tv. szerinti személygépkocsi, amely nem magánszemély tulajdonában áll, továbbá az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 10.

Cégautóadó könyvelése

Kérdés: Hogyan kell könyvelni a cégautóadót 2017-ben? A megfizetett gépjárműadót le lehet-e vonni a fizetendő cégautóadóból?
Részlet a válaszából: […] ...gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 17/B. §-a meghatározza, hogy ki a cégautóadó alanya. Amennyiben az adóalany a számviteli törvény hatálya alá tartozik, akkor a cégautóadót - mint helyi adót - az egyéb ráfordítások között kell elszámolni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 13.

Háziorvosi kft. cégautóadója

Kérdés: Háziorvosi tevékenységet végző kft. nem fizet cégautóadót, viszont használja a gépjárművet a vállalkozási tevékenységéhez. Kell-e menetlevelet vezetnie a társaságnak?
Részlet a válaszából: […] ...cégautóadó-tv. 17/D. §-ának f) pontjára alapozott adómentesség érvényesítésének az a feltétele, hogy a gépjárművet kizárólag az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott háziorvosi tevékenység ellátása érdekében üzemeltessék. A kizárólagosságot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 26.

Cégautó

Kérdés: Cégautóadóval kapcsolatos a kérdésem. Mely járműveket tekintjük személygépkocsinak a cégautóadó szempontjából? Erre a törvény az alábbi választ adja: "A négy, illetve három gumiabroncs­kerékkel felszerelt olyan gépjármű, amely a vezetővel együtt legfeljebb nyolc felnőtt személy szállítására alkalmas, azzal, hogy idetartozik a benzinüzemű, a dízelüzemű, a gázüzemű személygépkocsi, a versenyautó, az önjáró lakóautó. Személygépkocsinak minősül továbbá az a vegyes használatú, 2500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes tömegű, olyan gépjármű (nagy rakodóterű személygépkocsi), amelynek rakodótere gyárilag kialakítva kettőnél több utas szállítására alkalmas, de kézzel egyszerűen oldható ülésrögzítése révén a felhasználás szerinti terhek szállítására bármikor átalakítható a válaszfal mögötti rakodótér, ideértve azt az esetet is, ha az ülés eltávolítására visszafordíthatatlan műszaki átalakítással került sor. A kizárólag elektromos üzemű gépjármű nem tekinthető személygépkocsinak a cégautóadó szempontjából". Egy kft. rendelkezik egy olyan típusú gépjárművel, aminek az együttes tömege 3050 kg és 8 személyes. Besorolása M1, személyszállító gépkocsi. A kft. olyan szolgáltatást végez, ahol szerszámgépeket szállít a gépjárművel, illetve a partnereknél szerelési, karbantartási tevékenységet lát el. Jelenleg a nyolc ülés a gépjárműben van, de bármikor kivehetők. A kereskedőcég - ahonnan a gépjárművet vásárolta a kft. - azt az információt adta, hogy mivel a gépjármű meghaladja a 2500 kg-ot, nem szükséges cégautóadót fizetni. Fentiek alapján valóban nem kell erre a gépjárműre cégautóadót fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...a gépjárműre nem kell cégautóadót fizetni, mivel a gépjármű együttes tömege 3050 kg. Ezt az alábbiak támasztják alá. A Gjtv. alapján adóköteles az Szja-tv. meghatározásának megfelelő személygépkocsi. Az Szja-tv. alapján személygépkocsinak minősül: négy,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 30.

Cégautóadó, útnyilvántartás vezetése

Kérdés: Cégünk tulajdonában lévő (nem lízingelt, 100%-ban kifizetett) személygépkocsikat dolgozóink engedélyezetten magáncélra is használhatják. A cégautóadót megfizetjük. Kell-e útnyilvántartást vezetni a jelenlegi törvényi szabályozás szerint?
Részlet a válaszából: […] ...pontja; 1995. évi CXVII. törvény 1. mellékletének 8.37. pontja].A céges tulajdonú személygépkocsik után természetesen meg kell fizetni a cégautóadót. Ez azonban szintén nem függ a magáncélú használat mértékétől (az 1991. évi LXXXII. törvény IV. fejezetének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 11.

Cégautóadó a gépjármű-kereskedő cégnél

Kérdés: 2012. 04. hónapban vásároltunk egy új személygépkocsit továbbértékesítési céllal. A készletek között vettük állományba. Ezt az autót 2012. 08. hónapban átminősítettük a tárgyi eszközök közé, mert bérbeadás útján jobban tudjuk hasznosítani. Saját névre forgalomba helyeztük. Melyik hónaptól vagyunk kötelezettek cégautóadót fizetni? Cégünk használt gépjárművek értékesítésével is foglalkozik. Főleg új gépjármű beszámítása során vesszük meg azokat. A beszámítást követően a forgalmi engedélybe is bekerülünk, mint tulajdonos. Ezeket az autókat a használtgépkocsi-készletek között tartjuk nyilván. Az autók nem kerülnek a forgalomból kivonásra, költséget, értékcsökkenést nem számolunk el. Van-e ezen autókra cégautó­adó-fizetési kötelezettségünk?
Részlet a válaszából: […] ...cégautóadóval kapcsolatos előírásokat a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) tartalmazza. A törvény alapján cégautóadó-köteles az a személygépkocsi, amely nem magánszemély tulajdonában áll. Az adó alanya a személygépkocsi hatósági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 31.

Külföldön forgalomba helyezett gépjárművek cégautóadója

Kérdés: Ügyfelünk külföldi telephellyel rendelkező társaság. Tevékenysége jelentős részét külföldön gyakorolja. A szállás és a munkahely között az alkalmazottak közlekedését úgy oldotta meg, hogy autókat lízingelt, illetve vásárolt. A külföldön forgalomba helyezett és ott használt gépkocsik után a cégautóadót meg kell-e fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...rövid válasz az, hogy meg kell fizetni a cégautóadót.A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 1.§-ában megfogalmazottakból az következik, hogy a nem kizárólag magánhasználatúszemélygépkocsik után a cégautóadót akkor is meg kell fizetni, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 6.

Cégautóadó ingyenes használat esetén

Kérdés: A kft. tulajdonában nincs személygépkocsi. A munkavállalók magánautóval történő munkába járásához és a magánautó munkavégzéshez történő esetleges használatához a kft. költségtérítést nem nyújt. Előfordul azonban, hogy a (munkavégzéshez kapcsolódó) parkolást végző céges telefonnal rendelkezik. Így annak költsége a kft. telefonszámláján jelenik meg. Mi a helyes könyvelés ilyen esetben? Keletkeztet-e a mobil parkolási költség elszámolása cégautóadó-fizetési kötelezettséget? Áfa szempontjából hogyan kezelendő a parkolási költség? Mi a helyzet, ha a magánautóhoz kapcsolódó parkolási díj, autópálya-használati díj nem a mobiltelefon-számlán, hanem a cég által kötött szerződés alapján egy mobilparkolást szolgáltató cég számláján jelenik meg költségként?
Részlet a válaszából: […] ...parkolási díjának, autópálya-használati díjának az elszámolásajelent gondot, hanem az, hogy a magánszemélynek kell-e cégautóadót fizetnievagy nem kell.Kezdjüka könnyebbel, a számviteli elszámolással.Aszámviteli előírások szerint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 24.

Cégautóadó-fizetési kötelezettség

Kérdés: A kft. 2010. 07. 01-jén személygépkocsit vásárolt. A kft.-nek igazolása van arról, hogy a megvásárolt személygépkocsi tulajdonosa (szintén gazdasági társaság) 2010-ben minden gépjárműadó-fizetési kötelezettségének eleget tett. Kell-e a kft.-nek 2010. július hónapra cégautóadót fizetnie? A vevő kft. a 2010. évi havonta esedékes cégautóadó-fizetési kötelezettségből levonhatja-e az adott forgalmi rendszámhoz kapcsolódó, az eladó által már 2010-ben biztosan befizetett gépjárműadó összegét? A kft. személygépkocsiflottájából néhányat értékesít. A kft. - az év első felében - 2010-re már minden gépjárműadó-fizetési kötelezettségének eleget tett. Az év közben értékesített személygépkocsik után már év elején megfizetett teljes 2010. évi gépjárműadó összegét időarányosan levonhatja-e például 2010. III. és/vagy IV. negyedévi cégautóadójából?
Részlet a válaszából: […] ...adandóválasznál. Előtte azonban még hivatkoznunk kell a Gjt. 17/F. §-ára is.A Gjt. 17/F. §-a alapján a negyedévre fizetendőcégautóadóból levonható a személygépkocsi után az adóalany terhére azönkormányzati adóhatóság által megállapított gépjárműadó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 18.

Személygépkocsi használata

Kérdés: A kft. ügyvezetője a vállalkozási tevékenység ellátásához saját személygépkocsiját használja. Útnyilvántartás alapján, APEH-normát, üzemanyag­­árat figyelembe véve gépkocsi-költségtérítést utal át a kft.-től saját bankszámlájára. Magánszemélyként megfizeti a cégautóadót. Helyes ez így? Van más adóvonzata is? Év végén kell külön igazolás a kifizetett összegről? Van felső határa a kifizetésnek? Útnyilvántartáson kívül kell más dokumentum is a kft. könyvelésében?
Részlet a válaszából: […] ...(amelyet a személyi jellegű egyéb kifizetések között kell elszámolni),ennek a részletes dokumentumát, továbbá az esedékes cégautóadó befizetésének azigazolását a kifizetés dokumentumaként (bizonylataként) kell megőrizni.Természetesen a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 5.
1
2
3
4