Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott cégeladás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Cégalapítás eladásra

Kérdés: A kft. alapított egy céget, ahol 100%-ban tulajdonos. A céget azért hozta létre, hogy eladja egy külföldi magánszemélynek. Az alapításkor befizetett törzstőkét, 500 E Ft-ot T 3731 - K 3841 könyvelési tétellel könyvelte. Az alapítás jogi költségénél az áfát nem igényelte vissza, mivel az üzletrészeladás jogi személyiség nélküli társaságok esetén áfamentes. Helyesen járt-e el a cég? Eladás esetén kell-e számlát kiállítani, vagy elég a szerződésben rögzíteni az eladási árat és a fizetési feltételeket? Hogyan kell az eladást könyvelni?
Részlet a válaszból: […]okiratban rögzített tevékenysége megváltozik. Az üzletrész értékesítése a cég szempontjából csak a tulajdonos személyének a megváltozását jelenti. Az üzletrész tulajdonosi jogviszonyt testesít meg, annak az átengedése (értékesítése) a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel az Áfa-tv. 86. §-a (1) bekezdésének f) pontja alapján mentes az áfa alól. Nemcsak akkor, ha jogi személyiség nélküli társaságok vagyoni betétjét értékesítik, hanem akkor is, ha a kft. üzletrészét eladják. Az üzletrész (vagyoni betét) értékesítésekor nem kell számlát kiállítani, elegendő a szerződésben rögzíteni az eladási árat és a fizetési feltételeket. Üzletrész értékesítésekor - ‑az eladási ár könyvelése: T 366 - K 9751, majd a pénzügyi rendezéskor: T 384 - K 366; - ‑a könyv szerinti érték: T 8751 - K 371; - ‑ezt követően a 9751 és a 8751 számlákat össze kell vezetni (a kisebb értékűt kell a nagyobb értékűre átvezetni); és - ‑a különbözet összegében meg kell állapítani,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. október 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5171
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Cégeladás, -felvásárlás elszámolása

Kérdés: A kft. megállapodott egy másik kft.-vel a cég eladásában, illetve felvásárlásában. A céget felvásárló kft. a vételt a jegyzett tőke értékén hajtaná végre úgy, hogy a tulajdonosi részaránynak megfelelően közvetlenül kifizeti a tulajdonosokat. A vásárló átveszi az eladó teljes eszköz-forrás állományát, az ügyvezető tájékoztatása szerint. Az ügylettel kapcsolatosan milyen számviteli-adózási teendők vannak?
Részlet a válaszból: […](valójában a kft. üzletrészeit) vásárolja meg, az erre vonatkozó megállapodást, szerződést a kft. jelenlegi tulajdonosaival kell megkötnie, a vételárban a kft. tulajdonosaival kell megállapodnia. Amennyiben az eladásra kerülő kft. saját tőkéje eltér a jegyzett tőke összegétől (különösen akkor, ha a saját tőke értéke magasabb, mint a jegyzett tőke összege), a jegyzett tőke értékében történő vételár-meghatározás sértheti a jelenlegi tulajdonosok érdekeit, jogi személyiséggel rendelkező tulajdonos esetében az üzletrészek értékesítése kapcsán elszámolt veszteség még az adózás előtti eredményt is növelheti. A vevő kft. tehát az eladásra kerülő kft.-üzletrészeket a tulajdonosokkal megállapodott áron megveszi, és a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatja, az ellenértéket a tulajdonosok részére tulajdoni hányaduk arányában kifizeti. Amennyiben a vevő kft. a megvásárolt kft. eszközeit és kötelezettségeit ténylegesen át kívánja venni, akkor a kft.-t az átalakulás Gt.-beli és számviteli előírásainak megfelelően be kell olvasztania. A beolvadással a megvásárolt kft. megszűnik, a kft.-üzletrészek bekerülési értéke pedig a vevő kft. könyveiből kivezetésre kerül. Amennyiben a szóban forgó kft. a céget valóban felvásárolja (eszközeit és kötelezettségeit átveszi), akkor a céggel (a cég képviselőivel) kell a vételárban megállapodnia. Ez esetben a felvásárolt társaság eszközeit az értékesítés szabályai szerint kell a könyvekből kivezetni, illetve az átvevőnél beszerzésként elszámolni, azaz számlázni kell az áfa felszámításával, az átvállalt kötelezettségeket pedig az értékesítés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. szeptember 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2782
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,