Cégalapítás eladásra

Kérdés: A kft. alapított egy céget, ahol 100%-ban tulajdonos. A céget azért hozta létre, hogy eladja egy külföldi magánszemélynek. Az alapításkor befizetett törzstőkét, 500 E Ft-ot T 3731 – K 3841 könyvelési tétellel könyvelte. Az alapítás jogi költségénél az áfát nem igényelte vissza, mivel az üzletrészeladás jogi személyiség nélküli társaságok esetén áfamentes. Helyesen járt-e el a cég? Eladás esetén kell-e számlát kiállítani, vagy elég a szerződésben rögzíteni az eladási árat és a fizetési feltételeket? Hogyan kell az eladást könyvelni?
Részlet a válaszából: […] A válasznál abból kell kiindulni, hogy a cégalapítás és azalapított cég üzletrészének az eladása függetlenek egymástól, valójában kétgazdasági eseményről van szó.A cégalapítással kapcsolatosan felmerült költségek áfájánaklevonhatóságánál azt kell figyelembe venni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 6.

Cégeladás, -felvásárlás elszámolása

Kérdés: A kft. megállapodott egy másik kft.-vel a cég eladásában, illetve felvásárlásában. A céget felvásárló kft. a vételt a jegyzett tőke értékén hajtaná végre úgy, hogy a tulajdonosi részaránynak megfelelően közvetlenül kifizeti a tulajdonosokat. A vásárló átveszi az eladó teljes eszköz-forrás állományát, az ügyvezető tájékoztatása szerint. Az ügylettel kapcsolatosan milyen számviteli-adózási teendők vannak?
Részlet a válaszából: […] ...választ azzal kell kezdeni, hogy a kérdésben leírtakatjogilag "helyre kell tenni".A kft. nem állapodhat meg egy másik kft.-vel a cégeladásáról, csak a cég tulajdonosaival. A cég eladása és felvásárlása közöttlényeges különbség van. Felvásárlás esetében a kft....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 14.

Cégeladás esetén fizetendő forrásadó

Kérdés: Cégeladás esetén milyen érték után kell forrásadót fizetni? Az eladási ár és a törzstőke közötti különbözet után? Mi az adó alapja akkor, ha a cég fennállása alatt törzstőkét emeltek?
Részlet a válaszából: […] ...egyik fél számára cégeladás, a másik fél számára cégvásárlás. A számviteli elszámolásokban a cégvásárlás sajátos eseteit tartalmazza az Szt. 3. §-ának (5) bekezdése az üzleti vagy cégértékhez kapcsolódóan. A kérdésben nem erről van szó, amit bizonyít az is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 10.

Cégvásárlás költségei

Kérdés: Cégvásárlások kapcsán gyakori, hogy a vevő átvilágítja a céget, amelynek során könyvvizsgálói, ügyvédi, ingatlanbecslői stb. díjak kifizetésére kerül sor. Kérdés, hogy ezen költségek az eladásra szánt társaságban elszámolhatók-e, vagy az eladót, vagy a vevőt terhelik, esetleg egymás között – megállapodásuknak megfelelően – megoszthatják.
Részlet a válaszából: […] ...– jellemzően – a vevőt terhelik, hiszen a vevő kezdeményezi az átvilágítást.Természetesen, az átvilágítás kapcsolódhat a cégeladáshoz is, a cég értékének ismerete fontos az eladási ár meghatározásához. A cégeladás az eladó érdekkörébe tartozik,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. szeptember 4.