Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott cégjegyzékből törölt tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Eljárás cégbírósági törlés után

Kérdés: A céget a Cégbíróság törölte. Ilyen esetben össze lehet-e vezetni a cég követeléseit és a kötelezettségeit, és kivezetni a főkönyvből a 8-as és 9-es számlaosztályba?
Részlet a válaszból: […]a Cégbíróság a végelszámolás, a kényszertörlési eljárás, illetve a felszámolás befejezését követően törli. Ezen feladatokat a válasz keretében felsorolni nem lehet.A kérdezőnek azt javasoljuk, alaposan tanulmányozza:- végelszámoláshoz kapcsolódóan a cégtörvény VIII. fejezetét, a sajátos számviteli feladatokat tartalmazó 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendeletet;- kényszertörlési eljárásnál a cégtörvény VIII/A. fejezetét, a sajátos számviteli feladatokat tartalmazó 72/2006.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7521

2. találat: Cégnyilvántartásból törölt cég számláinak kifizetése

Kérdés: Építőipari tevékenységet folytató ügyfelünk 2008. év elején olyan cégtől fogadott be és könyvelt le számlákat, amely céget a cégbíróság már az év elején törölte a cégnyilvántartásból. Ügyfelünk szerint a már törölt cég a munkát ténylegesen el is végezte, és így a számla kifizetésre került. Az elvégzett munka a fordított adózás alá tartozott, és így is került bevallásra. Az áfa önellenőrzését elvégeztük. A lekönyvelt számlák elszámolhatók-e társaságiadó-alapot csökkentő költségként?
Részlet a válaszból: […]- levonható áfát nem korrigálták, akkor áfahiány van, amelyet rendezni kell, a befizetendő összeget az egyéb ráfordítások között kell elszámolni, annak összegével az adózás előtti eredményt növelni kell (nem tekinthető a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült ráfordításnak). A kérdés szerinti ügyfél építőipari tevékenységet folytat. Így - feltételezhetően - a törölt cég az alvállalkozója volt, és így a törölt cég által elvégzett tevékenységet az ügyfél továbbszámlázta. Ha bizonyítható, hogy a továbbszámlázás megtörtént, legalább olyan értékben, mint a törölt cég által számlázott teljesítmény, akkor az ügyfél által - ilyen jogcímen - elszámolt árbevétel fedezi a törölt cég által számlázott és költségként elszámolt összeget. Ez esetben nincs olyan költség, ráfordítás, amelyet a társaságiadó-alap megállapítása során növelő tételként számításba kellene venni. Ha viszont az ügyfél a törölt cég számláit nem számlázta tovább, de azok ellenértékét kifizette, akkor egyértelmű, hogy az így elszámolt alvállalkozói teljesítmény költsége nem a vállalkozási tevékenység érdekében merült fel, és ezért annak összegével az adózás előtti eredményt növelni kell. (Ez utóbbi esetben az ügyfél büntetőjogi felelőssége is felmerül!) Meg kell jegyezni, elég gyakran megtörtént az elmúlt években,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4202
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Cégjegyzékből törölt cég működése

Kérdés: A Cégbíróság 2002-ben adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása miatt törölte a céget. Mivel a cégnek erről nem volt tudomása, folyamatosan működött, beszerzett, feldolgozott, értékesített. Az APEH célellenőrzése során derült ki, hogy a cég már nem létezik, ezért az elmúlt évek során levonásba helyezett áfát vissza kell fizetni. A 2004-ben visszafizetett áfát, amely az árbevételhez viszonyítva nem jelentős, hogyan kell elszámolni? Az így megfizetett áfát senkitől sem tudjuk visszakérni?
Részlet a válaszból: […]megkeresése sem jutott el a céghez (az APEH-hoz eljutott!). A hatályos jogszabályi előírások nem vagy nem megfelelő alkalmazásából, helytelen értelmezéséből, vagy nem megengedett, tiltott cselekmény elkövetéséből származó hibákat az ellenőrzés keretében kell rendezni. Ilyen hiba az is, hogy a nem létező cég a beszerzések áfáját levonta 2002-ben is, 2003-ban és 2004-ben is. Mivel nem lehetett levonni, azt a beszerzések bekerülési értékében kellett volna figyelembe venni. Utólag ezt már nem lehet megvalósítani, ezért a le nem vont áfát az egyéb ráfordítások között kell elszámolni. Az egyes éveket terhelő le nem vonható áfával korrigálni kell - önellenőrzés keretében - a 2002-2003. éveket, és könyvelni kell 2004-ben is. Azt, hogy jelentős összegű-e a hiba, nem az árbevételhez viszonyítottan kell eldönteni, hanem az Szt. 3. §-a (3) bekezdésnek 3. pontja alapján, a mérlegfőösszeghez való viszonyítással. Akár jelentős, akár nem jelentős a hiba, társasági adó szempontjából korrigálandó a 2002. és a 2003. év. A hiba az iparűzési adó alapját nem érinti. Akár jelentős, akár nem jelentős a hiba, azt és annak hatását 2004-ben kell könyvelni, természetesen a 2004. évi tételektől elkülönítetten (a társasági adónál adóalapot növelő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. február 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2030
Kapcsolódó tárgyszavak: ,