Cél szerinti tevékenység az egyesületnél

Kérdés: Az egyesület cél szerinti tevékenysége a magyar irodalom képviselete, valamint "síkraszáll az akadálytalan gondolatközlésért minden országban". Az egyesület a migráció kérdésével kapcsolatos "vitanapot" szervez, amelyre külföldi előadókat hív meg. A meghívottak szállásköltségét és utazási költségét az egyesület fizeti, az egyesület nevére szóló számla alapján. Étkezést is biztosítunk a konferencián. Elgondolásunk szerint a felmerült költségek a cél szerinti tevékenységgel kapcsolatosak, adómentesen elszámolhatók, az étkezést reprezentációnak tekintjük. Helyesen gondoljuk?
Részlet a válaszából: […] A válaszhoz tisztázni kell, hogy a kérdésben leírt tevékenység cél szerinti tevékenységnek minősíthető-e.Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil-törvény) 2....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 18.

Irodalmi díj alapítása

Kérdés: Nonprofit szervezet (egyesület, alapítvány) irodalmi díjat alapítana, s ezzel együtt – adott összeget – juttatna magánszemélyeknek. Milyen dokumentumok szükségesek a díj alapításához, valamint annak adómentes juttatásként való kezeléséhez? Ha ösztöndíjat is szeretne nyújtani a szervezet, mit kell tartalmaznia az erről szóló megállapodásnak, különös tekintettel az adómentességi feltételekre?
Részlet a válaszából: […] A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvénytartalmaz szabályokat a cél szerinti juttatásokra vonatkozóan. Az említetttörvény 15. §-ának (1) bekezdése alapján a közhasznú szervezet bármely célszerinti juttatását – a létesítő okiratban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 5.

Egyetemi hallgatóknak megbízási díj vagy ösztöndíj

Kérdés: Közhasznú alapítvány az alapító okiratában kitűzött célok elérése érdekében egyetemi hallgatókkal működik együtt (szociális-oktatási, nevelési tevékenységben). Jelenleg a hallgatók részére megbízási díj kerül kifizetésre. Azt szeretném megtudni, hogy lehetősége van-e az alapítványnak, hogy a közreműködő hallgatók részére ösztöndíjat fizessen, amely megfelel az Szja-tv. 3. §-a 72/i) pontjának?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 3. §-ának 72. pontja az adóterhet nem viselő járandóságokatsorolja fel az i) pont szerint. Adóterhet nem viselő járandóságnak minősül azoktatási vagy kutatási tevékenység, valamint az e tevékenységekhez közvetlenülkapcsolódó szolgáltatótevékenység...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 6.

Közhasznú alapítvány nyilvántartása

Kérdés: Egy kiemelkedően közhasznú alapítvány támogatást kap egy cégtől. Az alapítvány a törvény előírása szerint kiállítja az igazolást. Kell-e valamilyen szerv vagy az adóhatóság felé adatot szolgáltatni a kiállított igazolásokról? Milyen nyilvántartás szükséges?
Részlet a válaszából: […] A nem magánszemély által adott adományról kiállítottigazolásról nem kell az adóhatóságnak adatot szolgáltatni. A kiemelkedőenközhasznú szervezetnek a Khsz-tv. előírásai szerint, valamint a 224/2000. Korm.rendelet szerint kell nyilvántartást vezetni. A Khsz-tv. szerint (19....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. július 21.