Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott COVID-19 tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Elvitelre értékesített étel áfamértéke

Kérdés: A 498/2020. (XI. 13.) számú Korm. rendelet 5%-os áfát határoz meg az Áfa-tv. 3. számú mellékletének 3. sora szerinti étkezőhelyi vendéglátásban az étel és a helyben készített nem alkoholtartalmú ital forgalma esetében. A cukrászdai termelőben készített, saját üzleteiben forgalmazott valamennyi termékre (pl.: egész torta, csomagolt habcsók, különféle bejglik, kézi gyártású bonbon, péksütemények) vonatkozik a Korm. rendelet 1. §-a szerinti, 5%-os áfakulcs?
Részlet a válaszból: […]ülő vendégek számára egyedi pincéri felszolgálással, szórakoztató műsor mellett vagy anélkül. Vagyis az 5 százalékos adómérték alkalmazásának alapvető feltétele, hogy e szolgáltatás valósuljon meg. Amennyiben a besorolást tekintve bizonytalanság merül fel a vállalkozás által végzett tevékenységet illetően, akkor a Központi Statisztikai Hivataltól kérhető tájékoztatás.A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 8. § (1)-(2) bekezdései alapján a vendéglátóüzletben az ott foglalkoztatottakon kívüli személy csak az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében tartózkodhat. Erre való tekintettel született az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet, mely az 5 százalékos adómérték tekintetében annyi változást hozott, hogy 2020. november 14-étől addig, amíg a Korm. rendelet előírása alapján nem valósulhat meg a helyben fogyasztás, 5 százalékos adómérték vonatkozik az elvitelre vagy házhoz szállítással értékesített olyan étel- és italforgalomra, mely étkezőhelyi vendéglátás keretében történő értékesítés esetén a fentiekben ismertetett (kedvezményes) szabályok alá tartozna.A kedvezményes adókulcs alkalmazásának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8389

2. találat: Hitelmoratórium alatti kamat elszámolása

Kérdés: A társaság élt a kormányrendelet alapján a hitelmoratóriummal. Az év egy részében, december 31-ig bezárólag nem törleszti a hitelt, és kamatot sem fizet. A hitelek terhe 2020. januártól legfeljebb ugyanannyi lesz, mintha nem is lett volna törlesztési szünet. Az időközben felhalmozódott kamatok és esetleg a moratórium időszakában felmerülő egyéb költségek futamidő-hosszabbítással fizethetők meg oly módon, hogy a kamatra kamat nem számolható fel. 2020. évben meg nem fizetett, ráfordításként előírt kamatot a könyvekben kötelezettségként, vagy időbeli elhatárolásként kell kimutatni? Véleményem szerint a meg nem fizetett kamatot és járulékos költségeket kötelezettségként kell a könyvekben kimutatni. Célszerű vagy önálló főkönyvi számlán, vagy a hitelanalitikában önálló tételként szerepeltetni, mert ez olyan tétel, amelyet további kamat nem terhelhet, a gazdálkodónak 2021. január 1-je után ezzel kapcsolatban "kamatmentesen" fizetési kötelezettsége keletkezik.
Részlet a válaszból: […]időszakot terhelő költséget, ráfordítást, amely csak a mérleg fordulónapja után merül fel, kerül számlázásra.Az Szt. 42. §-ának (1) bekezdése alapján kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett, elismert tartozások, amelyek a ... hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, a vállalkozó által elfogadott, elismert ... pénznyújtáshoz kapcsolódnak.A hitelmoratórium miatt később megfizetendő 2020. évi kamatra nem lehet azt mondani, hogy 2020. év mérlegfordulónapja után fog felmerülni, az a korábban megkötött hitel (kölcsön)-szerződés alapján 2020-ban esedékes, a Korm. rendelet csak a megfizetésére adott haladékot.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8271
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Covid-19 miatti leálláskor értékcsökkenés elszámolása

Kérdés: A Covid-19 miatt hozott intézkedések kapcsán zárva tartó üzletek, irodák tárgyi eszközeinek értékcsökkenés-elszámolása leállítható-e a zárlat idejére mind számvitelileg, mind a Tao-tv. szempontjából? Mit kell tenni a leállás ügyében? Mik a teendők a számviteli politika tekintetében?
Részlet a válaszból: […]az adózás előtti eredményt növelő-csökkentő összeget a Tao-tv. hatályos előírásai szerint kell számításba venni.Ha az üzletek, irodák tárgyi eszközeit a cég a Covid-19 veszélyhelyzet miatti leállás megszűnése után újrahasznosítja a tevékenysége során, akkor ezen eszközöket az állományból kivezetni nem kell, de az Szt. 53. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alkalmazásával indokolt foglalkozni.Az Szt. hivatkozott előírásai szerint: ha az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében és a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatható, de a változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatását a kiegészítő mellékletben be kell mutatni.A hivatkozottak figyelembevételével, ha a Covid-19 miatti leállás következtében a tárgyi eszközök tervezett hasznos élettartama (használati ideje) meghosszabbodik, akkor célszerűnek az látszik, ha az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenést (leírási kulcsot) úgy módosítják (csökkentik), hogy a leírási időszakot hozzáigazítják a meghosszabbodó használati időhöz, vagy ha a használatbavételkor maradványértékkel is számoltak, akkor változatlan értékcsökkenés (leírási kulcs) mellett a maradványértéket csökkentik, vagy a két javasolt módszer kombinációját alkalmazzák.Az előbbiekben leírtak szerint a hasznos élettartam meghosszabbodása miatt csökkenhet az évenként elszámolásra kerülő terv szerinti értékcsökkenési leírás összege, de az nulla nem lehet, mivel a tárgyi eszközök akkor is avulnak (értékükből veszítenek), ha azokat az átmeneti leállás következtében nem használják. Így az állományban lévő, de a Covid-19[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8234
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,