Mezőgazdasági támogatás az egyéni vállalkozónál

Kérdés: Pénztárkönyvet vezető mezőgazdasági vállalkozó vagyok, 2004-től egyes támogatásokat nem eredményt képező bevételként kell elszámolnom. Igaz-e az, hogy a támogatás megkapásával egy időben a költségeimet ugyanekkora összeggel csökkentenem kell, vagyis sztornóznom kell ugyanekkora összeggel a tevékenységem érdekében felmerült költségeket?
Részlet a válaszából: […] A támogatások alapvetően különbözőek attól függően, hogy aztutólagosan vagy előzetesen folyósítják (ezen belül visszafizetési kötelezettségkapcsolódik-e az utóbbihoz).Mindkét esetre vonatkozóan közös a szabályozás lényege, hogya támogatás cél szerinti felhasználása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 29.

Vállalkozói kivét az egyéni vállalkozónál

Kérdés: Tevékenységet kezdő egyéni vállalkozó a kezdés évében a minimálbér összege után köteles járulékot fizetni. Van-e akadálya annak, hogy a költségként elszámolható vállalkozói kivét a minimálbérnél magasabb összegben történjen, természetesen az szja megfizetésével?
Részlet a válaszából: […] Vállalkozói kivét az egyéni vállalkozói tevékenység során aszemélyes munkavégzés címén vállalkozói költségként elszámolt összeg, valamint(az akár csak részben) a magánszemély személyes vagy családi szükségleténekkielégítését szolgáló kiadás alapján elszámolt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 15.

Járműhasználat üzemanyagköltsége

Kérdés: Egyéni vállalkozóval átalánydíjas vállalkozási szerződést kötöttünk. Kérdésem: ha a szerződésen kívül más "apró" munka elvégzésére szóban is megbízást kap, lehet-e a pluszmegbízásra üzemanyagköltséget részére kifizetni? És ez milyen adó-, illetve egyéb kötelezettségekkel jár a felek részére?
Részlet a válaszából: […] Ha szerződésen kívül más "apró" munka elvégzésére kap megbízást az egyéni vállalkozó, és az üzemanyagköltséget részére ki kívánják fizetni, akkor az költségtérítés formájában történhet.Az önálló tevékenységgel összefüggésben kifizetett költségtérítés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 2.

Költségtérítés bedolgozói jogviszonyban

Kérdés: Bedolgozói jogviszonyban a dolgozónak, a cég gépének a dolgozó lakásán történő üzemeltetése kapcsán bemutatott eredeti számla és a dolgozó nyilatkozata alapján megtérítjük a megnövekedett áramszámla különbözetét. A nyilatkozat arról szól, hogy amíg a gépet nem használta, addig 10 ezer Ft volt a számlája, most meg 20 ezer Ft. A 10 ezer Ft különbözetet költségtérítésként kifizetjük az áramszolgáltatás számlája alapján. Az szja megítélésében kérjük segítségüket.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. szerint a költségtérítés az a bevétel, amelyet a törvény által költségnek elismert kiadás megtérítésére kizárólag az adott bevételszerző tevékenység folytatása érdekében kap a magánszemély. Nem tartozik a törvény által elismert kiadások körébe a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. március 6.

Egyéni vállalkozó védőital-juttatása

Kérdés: Egyéni vállalkozó elszámolhat-e saját részére védőitalt (pl. ásványvizet), ha olyan üzemben dolgozik, amelynek klímája megfelel a rendeletben előírtaknak?
Részlet a válaszából: […] Az egyéni vállalkozó költségként elszámolhatja a saját részére biztosított védőitalt. Az Szja-tv. 11. számú melléklet I. fejezete a jellemzően előforduló költségeket sorolja fel, amelynek 16. pontja szerint költségként elszámolható kiadások – feltéve, hogy azok a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. augusztus 1.

Jogszabályi mértéket meghaladóan adott napidíj

Kérdés: A szolgáltatási tevékenységet rendszeresen vidéken végző dolgozóink részére a 110 Ft/nap napidíjon felül bérjegyzékben 440 Ft/nap napidíjat számfejtünk. A számfejtett 440 Ft/nap napidíjat természetbeni juttatásnak minősítettük, és így utána 44 százalék személyi jövedelemadót, 31 százalék társadalombiztosítási járulékot, 3 százalék munkaadói járulékot fizettünk. Helyesen jártunk-e el? Ha nem, szankcionálhat-e az APEH?
Részlet a válaszából: […] A konkrét kérdésre adott válasz előtt tekintsük át röviden, hogy az Szja-tv. mit tekint költségtérítésnek. Az Szja-tv. 3. §-ának 16. pontja szerint költségtérítés az a bevétel, amit e törvény által költségnek elismert kiadás megtérítésére kizárólag az adott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. október 11.

Személyes, családi szükségletre szolgáló termékek elszámolása

Kérdés: A vállalkozás tulajdonosának személyes szükségletére szolgáló, a vállalkozás nevében vásárolt termékek (például élelmiszerek, háztartási cikkek) az szja és a járulékok megfizetése mellett a vállalkozás érdekében elismert költségnek tekinthetők-e?
Részlet a válaszából: […] A természetbeni juttatás miatt elszámolt költség abban az esetben minősül a vállalkozás érdekében elismert költségnek, ha a tulajdonos megfelel a Tao-tv. 3. számú mellékletének 3. pontjában foglaltaknak (munkaviszonyban áll a vállalkozással, korábban munkaviszonyban álló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. október 11.

Étkezés elszámolása kiküldetés esetén

Kérdés: Elszámolható-e kiküldetés esetén az étkezés számlával igazolt összege, mint kiküldetési költségtérítés, vagy reprezentációnak minősül? Mennyi volt a napidíj 2000-ben, és mennyi 2001-ben? Melyik jogszabály rendelkezik erről?
Részlet a válaszából: […] Kiküldetés esetén az étkezés számlával igazolt összege költségként elszámolható, de az Szja-tv. előírása szerint (Szja-tv. 3. §-ának 16. pontja) az összegnek csak egy része minősül költségtérítésnek. A hivatkozott előírás szerint ugyanis nem minősül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. június 28.