Csatlakozási alapdíj

Kérdés: Az áramszolgáltató csatlakozási alapdíjat számláz KIF hálózatra. Hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...csatlakozásidíjat fizettet. A 76/2011. (XII. 21.) NFM rendelet 7. §-a szerint ugyanis akisfeszültségű közcélú hálózatra (KIF) való csatlakozási díj egyik eleme acsatlakozási alapdíj.Ez esetben a csatlakozási alapdíjat az ingatlanok között,mint az ingatlanhoz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 3.
Kapcsolódó címke:

Kapott csatlakozási díj elszámolása

Kérdés: Társaságunk a villamosenergia-hálózat tulajdonosaként villamosenergia-elosztást folytat fő tevékenységként. A hálózathoz csatlakozni kívánó rendszerhasználó a 117/2007. (XII. 29.) GKM rendeletben meghatározott csatlakozási díj ellenében létesíthet új fogyasztási helyet. A rendszerhasználóval a közcélú hálózat és/vagy a csatlakozóvezeték megtervezésére és kiépítésére szerződést kötünk. Ezt követően készül el a kivitelezési terv. A terv alapján díjbekérő megküldésével a kivitelezést megelőzően kérjük megfizetni a csatlakozási díjat. A műszaki kivitelezés a díj befizetését követően kezdődik meg. A GKM rendelet 3. §-ának (2) bekezdése szerint: "A csatlakozási díj megfizetésével a rendszerhasználó a rendelkezésre álló teljesítmény igénybevételére az adott csatlakozási ponton jogot szerez." Társaságunk e rendelkezésre alapozva a jogosultság megszerzését tekinti teljesítésnek, és nem a csatlakozás műszaki teljesítését. Így a csatlakozási díj jóváírásával megegyező teljesítési dátummal állítjuk ki a számlát, a megfizetett csatlakozási díjat pedig rendkívüli bevételként számoljuk el. A kivitelezés megvalósulásakor megtörténik a műszaki átadás/átvétel, ennek során felmérik a pontos vezetékhosszt, a különbözettel a rendszerhasználóval el kell számolni: ha a rendszerhasználó kevesebbet fizetett, mint a GKM rendelet szerint a ténylegesen elkészült vezetékhossz alapján fizetnie kellett volna, a különbözetet befizeti, ha kevesebbet, a különbözetet visszatérítjük. Pótlólagos befizetés esetén újabb számlát bocsássunk ki, vagy az eredeti számlát helyesbítsük? Ha a csatlakozási díjból visszajár, az eredeti számlát helyesbítjük, de mi legyen a teljesítési időpont?
Részlet a válaszából: […] ...kell kiindulni. Arendszerhasználó a rendelkezésre álló teljesítmény igénybevételére az adottcsatlakozási ponton akkor szerez jogot, ha a csatlakozási díjat megfizette. Ezta jogszabályi előírást - véleményünk szerint - nem lehet másként értelmezni,csak úgy, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 15.
Kapcsolódó címke:

Csapadékcsatornára való rácsatlakozás joga

Kérdés: A belterületi építésitelek-tulajdonnal rendelkező kft. 2007-ben megállapodott az önkormányzattal, hogy a kft. jogosult - meghatározott pénzösszeg ellenében - a telek csapadékvizét a csatornába bevezetni. Ezen jog ellenértékét két részletben kell befizetni, a 2. részlet még nem esedékes. A csatornaépítés beruházás elkezdődött, a kft. azonban a telket értékesítette, az ellenérték magában foglalta a csapadékcsatornára való rácsatlakozás még ki nem fizetett 2. részletét is. A kft. helyesen járt el akkor, amikor a közcsatornába való csatlakozás díjának 1. részletét beruházásként számolta el? Elszámolható-e egyéb ráfordításként a még ki nem fizetett 2. részlet, amelynek a fedezete a telek árában megtérült?
Részlet a válaszából: […] Hosszabban idéztük a kérdést azért, hogy hasonló esetbenmások a kérdezőnél körültekintőbben járjanak el. Ahhoz, hogy a kft. a csapadékvíznek a csapadékcsatornábatörténő bevezetésének jogáért az önkormányzatnak meghatározott összegetfizessen egy vagy két részletben,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 28.
Kapcsolódó címke:

Csatlakozási díj elszámolása

Kérdés: Saját tulajdonú ingatlanunknál többlet-villamosenergiaigénnyel kapcsolatos csatlakozási díjat fizetünk az áramszolgáltatónak. Az áramszolgáltató értesítése alapján a csatlakozási díj 50 százaléka terheli társaságunkat. Az új hálózat az áramszolgáltató tulajdonába kerül. A fenti tétel végleges pénzeszközátadás, vagy ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog?
Részlet a válaszából: […] ...vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési hozzájárulás) megfizetésealapján megszerzett használati jog.A kérdésben szereplő csatlakozási díj is lehet ingatlanhozkapcsolódó vagyoni értékű jog, ha megfelel az Szt. követelményeinek: - egyrészt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 22.
Kapcsolódó címke: