Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott csatlakozási díj tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Csatlakozási alapdíj

Kérdés: Az áramszolgáltató csatlakozási alapdíjat számláz KIF hálózatra. Hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszból: […]jogszabályban nevesített - villamosenergia-hálózati csatlakozási díjat fizettet. A 76/2011. (XII. 21.) NFM rendelet 7. §-a szerint ugyanis a kisfeszültségű közcélú hálózatra (KIF) való csatlakozási díj egyik eleme a csatlakozási alapdíj. Ez esetben a csatlakozási alapdíjat az ingatlanok között, mint az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5429
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Kapott csatlakozási díj elszámolása

Kérdés: Társaságunk a villamosenergia-hálózat tulajdonosaként villamosenergia-elosztást folytat fő tevékenységként. A hálózathoz csatlakozni kívánó rendszerhasználó a 117/2007. (XII. 29.) GKM rendeletben meghatározott csatlakozási díj ellenében létesíthet új fogyasztási helyet. A rendszerhasználóval a közcélú hálózat és/vagy a csatlakozóvezeték megtervezésére és kiépítésére szerződést kötünk. Ezt követően készül el a kivitelezési terv. A terv alapján díjbekérő megküldésével a kivitelezést megelőzően kérjük megfizetni a csatlakozási díjat. A műszaki kivitelezés a díj befizetését követően kezdődik meg. A GKM rendelet 3. §-ának (2) bekezdése szerint: "A csatlakozási díj megfizetésével a rendszerhasználó a rendelkezésre álló teljesítmény igénybevételére az adott csatlakozási ponton jogot szerez." Társaságunk e rendelkezésre alapozva a jogosultság megszerzését tekinti teljesítésnek, és nem a csatlakozás műszaki teljesítését. Így a csatlakozási díj jóváírásával megegyező teljesítési dátummal állítjuk ki a számlát, a megfizetett csatlakozási díjat pedig rendkívüli bevételként számoljuk el. A kivitelezés megvalósulásakor megtörténik a műszaki átadás/átvétel, ennek során felmérik a pontos vezetékhosszt, a különbözettel a rendszerhasználóval el kell számolni: ha a rendszerhasználó kevesebbet fizetett, mint a GKM rendelet szerint a ténylegesen elkészült vezetékhossz alapján fizetnie kellett volna, a különbözetet befizeti, ha kevesebbet, a különbözetet visszatérítjük. Pótlólagos befizetés esetén újabb számlát bocsássunk ki, vagy az eredeti számlát helyesbítsük? Ha a csatlakozási díjból visszajár, az eredeti számlát helyesbítjük, de mi legyen a teljesítési időpont?
Részlet a válaszból: […]rendszerhasználónak a műszaki tervek alapján meghatározott csatlakozási díjat előre meg kell fizetnie. A csatlakozási díj előre történő megfizetése a hozzá kapcsolódó használat jogát még a megfizetéskor nem biztosítja. A leírtakból következően a számlázási gyakorlatukat nem lehet támogatni, a számviteli elszámolás követelményei teljesülésének hiánya nem teszi lehetővé, hogy azzal egyetértsünk. A díjbekérő alapján befizetett csatlakozási díj valójában előleg, azt a szerződést követően, de még a csatlakozási munkálatok elvégzése előtt fizeti meg a rendszerhasználó a tervezett adatok alapján. Így a rendszerhasználó a csatlakozási díj megfizetésekor még nem tudja a rendelkezésre álló teljesítményt igénybe venni. Ezért a megkapott csatlakozási díjról előlegszámlát kell kibocsátani az áfa felszámításával. Amikor a kivitelezés befejeződött, ismertté vált a csatlakozási díj végleges összege, akkor kell a csatlakozási díjról mint vagyoni értékű jog értékesítéséről a számlát kibocsátani, a fizetendő összegbe az előleget beszámítani. A csatlakozási díjat a számlakibocsátónak (a kérdező cégnek) a számlázott - áfa nélküli - összegben árbevételként (és nem rendkívüli bevételként) kell az Szt. 72. §-a (4) bekezdésének d) pontja szerint elszámolni, amely árbevételt azonban halasztott bevételként el kell határolni, és az időbelileg elhatárolt árbevételt az Szt. 45. §-ának (2) bekezdése szerint kell megszüntetni. A rendszerhasználónak a csatlakozási díjként számlázott összeget az ingatlanokhoz kapcsolódó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. július 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4653
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Csapadékcsatornára való rácsatlakozás joga

Kérdés: A belterületi építésitelek-tulajdonnal rendelkező kft. 2007-ben megállapodott az önkormányzattal, hogy a kft. jogosult - meghatározott pénzösszeg ellenében - a telek csapadékvizét a csatornába bevezetni. Ezen jog ellenértékét két részletben kell befizetni, a 2. részlet még nem esedékes. A csatornaépítés beruházás elkezdődött, a kft. azonban a telket értékesítette, az ellenérték magában foglalta a csapadékcsatornára való rácsatlakozás még ki nem fizetett 2. részletét is. A kft. helyesen járt el akkor, amikor a közcsatornába való csatlakozás díjának 1. részletét beruházásként számolta el? Elszámolható-e egyéb ráfordításként a még ki nem fizetett 2. részlet, amelynek a fedezete a telek árában megtérült?
Részlet a válaszból: […]megállapodás szerint fizetendő összeget az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok között kell kimutatni, a telek értékesítésekor pedig teljes összegében egyéb ráfordításként elszámolni, függetlenül attól, hogy az ellenérték 2. részletét a kft. még nem egyenlítette ki. [A már megfizetett ellenértéket azért nem lehet a beruházások között kimutatni, mert a bevezetés (a rácsatlakozás) joga nem tartozik a csapadékvíz-elvezető csatorna bekerülési értékébe!] Nem lehet egyetérteni azzal, hogy a kft. az eladási árat nem bontotta meg az építési telek árára, illetve a csapadékvíz csapadékcsatornába történő bevezetésének jogáért fizetendő összegre. Ennek ellenére az egy összegben meghatározott eladási árat egyéb bevételként kellett elszámolni, a 2. részletet pedig egyéb ráfordításként az önkormányzattal szembeni kötelezettségkénti kimutatással. Ha a kérdésben szereplő megállapodást, a csapadékcsatornába történő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4177
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Csatlakozási díj elszámolása

Kérdés: Saját tulajdonú ingatlanunknál többlet-villamosenergiaigénnyel kapcsolatos csatlakozási díjat fizetünk az áramszolgáltatónak. Az áramszolgáltató értesítése alapján a csatlakozási díj 50 százaléka terheli társaságunkat. Az új hálózat az áramszolgáltató tulajdonába kerül. A fenti tétel végleges pénzeszközátadás, vagy ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog?
Részlet a válaszból: […]vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési hozzájárulás) megfizetése alapján megszerzett használati jog. A kérdésben szereplő csatlakozási díj is lehet ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog, ha megfelel az Szt. követelményeinek: - egyrészt jogszabályban nevesített legyen (a csatlakozási díj fizetésére vonatkozó megállapodásnak, szerződésnek tartalmaznia kell annak a jogszabálynak a nevét, címét, a konkrét jogszabályi helyet, amelyik a fizetési kötelezettséget előírta), - másrészt valóban használati jog megszerzéséért történjen a fizetés (ez utóbbi akkor teljesül, ha az áramszolgáltató a használati jogot az áfa felszámításával számlázza, az áramszolgáltatónál árbevételként számolják el, tehát számlával is dokumentált a használati jog megszerzése). Amennyiben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2995
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: