Céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre

Kérdés: Társaságunk az önkormányzat tulajdonában lévő víz- és csatornaművet üzemeltetett 2012. 12. 31-ig. Az önkormányzat 2013. 01. 01-től más szolgáltatót bízott meg az üzemeltetéssel. Társaságunk december 31-ig számlázta a fogyasztóknak a víz- és csatornadíjat, amelyet a díjbeszedők szednek be 2013. január, február, március hónapokban. Társaságunknak ebből a tevékenységéből 2013-ban nem származik bevétele. A díjbeszedők bérére és járulékaira lehet-e céltartalékot képezni?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy igen!Az Szt. 41. §-ának (1) bekezdése szerint az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni – a szükséges mértékben – többek között azokra a múltbeli ügyletekből, szerződésekből származó, harmadik felekkel szembeni fizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 25.

Vízterhelési díj számviteli elszámolása

Kérdés: Kérjük állásfoglalásukat a Kd-tv.-vel bevezetett vízterhelési díj számviteli elszámolásáról. Ha adóként kezeljük a vízterhelési díjat, úgy könyveljük, tartjuk nyilván, mint a többi adót? A fogyasztókra át nem hárított különbözetet (az adóelőleg és a bevallott adó közötti különbözetet) hogyan kezeljük?
Részlet a válaszából: […] ...a díjfizetés alapja, valamint mértéke telephelyenként megállapítható. A vízterhelési díjra negyedévenként előleget kell fizetni. A csatornamű-szolgáltató a negyedévi díjelőleget a törvény 16. §-ának (1) bekezdése szerint a következő negyedév utolsó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. április 1.

Végleges pénzeszközátadások minősítése

Kérdés: Cégünk számos önkormányzati tulajdonú víz- és csatornahálózatot üzemeltet bérleti díj ellenében. Az önkormányzatok az üzemeltetésre átadott víz- és csatornaműveik felújításához, bővítéséhez végleges pénzátadást teljesítenek. Áfafizetési kötelezettség terheli-e ezen pénzeszközátadásokat? Ezen beruházásokhoz az önkormányzatok támogatást kapnak, amelyet szintén átadnak. Ez esetben a támogatás átadása áfaköteles-e, ha az önkormányzatok által elnyert támogatást nem terheli áfa?
Részlet a válaszából: […] A pénzátadás ellenértékké, és így áfakötelessé minősítése a felek közötti szerződéstől, megállapodástól függ. Ellenérték, és így áfaköteles az átadott pénzösszeg akkor, ha mögötte konkrét megrendelés húzódik, azért a pénzösszeget adó fél a pénzösszeget...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. augusztus 1.

Csatornamű-fejlesztési hozzájárulás módosítása

Kérdés: Társaságunk 1999-ben szennyvízhálózat-használatbavételi hozzájárulást fizetett, amelyet az eredménytartalék terhére számolt el. 2001-ben a Csatornázási Műveknek a 2000. évi vízfogyasztás alapján további összeget kellett fizetnünk csatornamű-fejlesztési hozzájárulás címén. 2001-től az új Szt. szerint ezt az összeget ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jognak kell tekinteni. Ezzel társaságunk nem egy új jogot kapott, hanem a korábban megszerzett, elszámolt hozzájárulást módosították. Mi a helyes elszámolás?
Részlet a válaszából: […] ...kapcsolatos követelményeket a Számviteli Levelek 29. számában az 568. kérdésre adott válaszban ismertettük. Ennek alapján a csatornamű-fejlesztési hozzájárulást csak akkor kell az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogként elszámolni (és el kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. április 25.