Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott csereszerződés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Késztermék átadása csere keretében

Kérdés: Társaságunk egy hajóépítő cégnek ingyenesen átadja késztermékét, szénszálat. Az ingyenes átadás azonban nem helytálló, mert cserébe átszáll ránk a hajó 10 százalékos tulajdonrésze, a hajón feltüntetik cégünk nevét. Kezelhetjük ezeket az ügyleteket rendkívüli bevételként/ráfordításként, vagy inkább barterügyletnek minősül? Az átadott szénszálról milyen számlát kell kiállítani? Elegendő, ha a számlán feltüntetjük az áfa alapját és az áfát? Továbbá ráírjuk, hogy a vevő nem kötelezett az ellenérték megtérítésére? Hogyan könyveljük? Az áfát elszámolhatjuk rendkívüli ráfordításként?
Részlet a válaszból: […]legyenek. Ez nyilvánvalóan csak akkor teljesülhet, ha előre, már az együttműködési megállapodás megkötésekor meghatározzák azok értékadatait. A leírtak alapján:A kérdező társaságnak a szénszál elismert átadásakor - az általános előírások szerint - számláznia kell a szénszál értékesítését az áfa felszámításával, és a számlázott - áfa nélküli - ellenértéket árbevételként, az áfát fizetendő áfaként kell könyvelnie a vevőkkel szemben, az ellenértéknek halasztott fizetéssel történő kiegyenlítése mellett. A hajóépítő cég a kérdező cég számlája alapján könyveli a beszerzést (ha a szénszál a hajó működésének feltétele, akkor beruházásként), az előzetesen felszámított áfát (ha a hajó adóköteles tevékenységet fog szolgálni) levonásba helyezi, a számlázott összeget pedig kimutatja a kérdező céggel szembeni kötelezettségként.A számviteli előírások gépek, berendezések, járművek vonatkozásában nem kezelik a tulajdoni hányadot mint tárgyi eszközt (fizikai értelemben nem létezik 10 százalék tulajdoni hányadú hajó, számvitelileg, leltározási szempontból is csak hajó van, függetlenül attól, hogy ki vagy kik a tulajdonosok!). Ha a Ptk. ad lehetőséget jármű tulajdoni hányadának értékesítésére, akkor azt a hajóépítő cégnek mint termékértékesítést kell az áfa felszámításával számláznia a kérdező cég felé, a számlázott - áfa nélküli - ellenértéket árbevételként, az áfát fizetendő áfaként kell könyvelnie a vevőkkel szemben, majd a követelése teljesítésébe a kérdező céggel szemben fennálló kötelezettségét beszámítja.Hasonló módon kell eljárni a reklámszolgáltatás esetében is.A hajóépítő cég beszámításra vonatkozó értesítése alapján könyvel a kérdező cég is: a szénszál értékesítése miatti követelésébe beszámítja a hajó 10 százalékos tulajdonrészének megvásárlása (a reklámszolgáltatása) miatti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5620
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Tulajdoni hányad telek ellenében

Kérdés: Két gazdasági társaság társasházi tulajdonnal rendelkezett. A társasházi tulajdont megszüntették, az épületet lebontották. Helyére közös építési engedéllyel új társasház épült. A létrehozandó társasházban az "A" társaság végezte a beruházást saját költségén, a "B" társaság az építési telekkel vett részt. A "B" társaság által átadott telekrész értéke megegyezik az "A" társaságtól kapott tulajdoni hányad értékével. Milyen bizonylatkiállítási kötelezettsége van a társaságoknak? Megteheti-e "B" társaság, hogy a nyilvántartott telekértéket átvezeti a tulajdoni hányad főkönyvi számlára? Ebben az esetben milyen adózási és illetékvonzatok merülnek fel? Értelmezhetik-e ezt a társaságok úgy, hogy "B" társaság ingyenes átadás jogcímen tulajdoni hányadot ad át, míg "A" társaság ingyenes átadás címen tulajdoni hányadot ad a létrehozandó felépítményből? Ebben az esetben milyen illeték­kötelezettség terheli a társaságokat?
Részlet a válaszból: […]bekerülési értékének a telkek közé történő átvezetése. Ha mégis megtennék, egyértelművé válna az illetékfizetés elkerülésének a szándéka is. A kérdésben leírt másik értelmezés már járható út: a térítés nélküli átadás számviteli, áfa- és társaságiadó-törvényi előírások figyelembevételével. De nem javasolt, mivel ez esetben az illetéktörvény szerint ajándékozásról van szó, és így az átadott telekrész, illetve felépítmény (épület)-rész (tulajdoni hányad) piaci értéke alapján mindkét félnek ajándékozás utáni illetékfizetési kötelezettsége keletkezik (ami a visszterhes vagyonátruházási illetéknek a többszöröse). A kérdésben leírtak alapján valójában cseréről van szó [feltételezzük, hogy a cserélendő telekrész, illetve épületrész (tulajdoni hányad) piaci értéke azonos!]. Így a két társaságnak csereszerződést kell kötnie. Az illetéktörvény 19. §-ának (2) bekezdése szerint: ingatlanok tulajdonjogának cseréje esetén az illeték alapja a cserével megszerzett ingatlan forgalmi értéke, az illeték mértéke az illeték alapjának 4%-a. Csereszerződés esetén az "A" társaságnak számláznia, illetve továbbszámláznia kell építési-szerelési munkaként a felépítményberuházás "B" társaság tulajdoni hányadának megfelelő részét, azt árbevételként kell elszámolnia, és a "B" társasággal szembeni követelésként kimutatnia. (A továbbszámlázott építési-szerelési munkák értékét a fordított adózás szabályai szerint terheli az áfa!) Ha változatlan összegben történik a továbbszámlázás, akkor e gazdasági eseménynek eredményre gyakorolt hatása nincs. Csereszerződés esetén a "B" társaságnak számláznia kell a megállapodás szerinti telekrészértéket, amelyet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5527

3. találat: Csereszerződés: átadott-átvett ingatlanok

Kérdés: Cégünk csereszerződést kötött a helyi önkormányzattal. A csere tárgya ingatlan (földterület).A csereszerződés tartalmazza a forintértéket. A csere folytán a felek nem jutnak többletértékhez. Az átadott-átvett ingatlanok azonos értéken szerepelnek a szerződésben. Az átadott ingatlanok érték nélkül szerepelnek a könyvekben. Hogyan kell elszámolni a csereszerződésben szereplő ingatlanok átadás-átvételét?
Részlet a válaszból: […]értékesítés nettó árbevételeként kell elszámolni a csereszerződés keretében átadott készletek - általános forgalmi adót nem tartalmazó - számlázott, csereszerződés szerinti értékét, az átadás-átvétel időpontjában. Nyilvánvaló, ha a csereszerződés keretében ingatlant adnak át, annak a csereszerződés szerinti - áfa nélküli - számlázott értékét az egyéb bevételek között kell elszámolni. Az Szt. 50. §-ának (2) bekezdése szerint: csere útján beszerzett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az eszköz csereszerződés szerinti értéke, a cserébe adott eszköz eladási ára. A leírtakból következően, a csere keretében átadott ingatlanok csereszerződés szerinti értékét számlázni kell (T 311 - K 961, 467), a könyv szerinti értéket pedig egyéb ráfordításként kell elszámolni (az adott esetben az átadott ingatlanok könyv szerinti értéke nulla, így az áfa nélküli csereérték egésze nyereségként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. március 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1637
Kapcsolódó tárgyszavak: ,