Késztermék átadása csere keretében

Kérdés: Társaságunk egy hajóépítő cégnek ingyenesen átadja késztermékét, szénszálat. Az ingyenes átadás azonban nem helytálló, mert cserébe átszáll ránk a hajó 10 százalékos tulajdonrésze, a hajón feltüntetik cégünk nevét. Kezelhetjük ezeket az ügyleteket rendkívüli bevételként/ráfordításként, vagy inkább barterügyletnek minősül? Az átadott szénszálról milyen számlát kell kiállítani? Elegendő, ha a számlán feltüntetjük az áfa alapját és az áfát? Továbbá ráírjuk, hogy a vevő nem kötelezett az ellenérték megtérítésére? Hogyan könyveljük? Az áfát elszámolhatjuk rendkívüli ráfordításként?
Részlet a válaszából: […] A válasz előtt meg kell jegyezni, a kérdésben leírt ügyletek nem kezelhetők sem rendkívüli bevételként/rendkívüli ráfordításként (hiszen nem térítés nélküli az átadás), de nem tekinthető barterügyletnek sem (nem az exportértékesítés devizában meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 18.
Kapcsolódó címkék:    

Tulajdoni hányad telek ellenében

Kérdés: Két gazdasági társaság társasházi tulajdonnal rendelkezett. A társasházi tulajdont megszüntették, az épületet lebontották. Helyére közös építési engedéllyel új társasház épült. A létrehozandó társasházban az "A" társaság végezte a beruházást saját költségén, a "B" társaság az építési telekkel vett részt. A "B" társaság által átadott telekrész értéke megegyezik az "A" társaságtól kapott tulajdoni hányad értékével. Milyen bizonylatkiállítási kötelezettsége van a társaságoknak? Megteheti-e "B" társaság, hogy a nyilvántartott telekértéket átvezeti a tulajdoni hányad főkönyvi számlára? Ebben az esetben milyen adózási és illetékvonzatok merülnek fel? Értelmezhetik-e ezt a társaságok úgy, hogy "B" társaság ingyenes átadás jogcímen tulajdoni hányadot ad át, míg "A" társaság ingyenes átadás címen tulajdoni hányadot ad a létrehozandó felépítményből? Ebben az esetben milyen illeték­kötelezettség terheli a társaságokat?
Részlet a válaszából: […] ...kérdezőnek eszébe semjutott a legjobb megoldás, a telekhányad, illetve a felépítményhányad cseréjét(mivel a kérdésben erről van szó!) csereszerződés megkötése keretében rendezni.A könyveléshez a gazdasági eseményt alátámasztó, a két félközötti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 26.

Csereszerződés: átadott-átvett ingatlanok

Kérdés: Cégünk csereszerződést kötött a helyi önkormányzattal. A csere tárgya ingatlan (földterület).A csereszerződés tartalmazza a forintértéket. A csere folytán a felek nem jutnak többletértékhez. Az átadott-átvett ingatlanok azonos értéken szerepelnek a szerződésben. Az átadott ingatlanok érték nélkül szerepelnek a könyvekben. Hogyan kell elszámolni a csereszerződésben szereplő ingatlanok átadás-átvételét?
Részlet a válaszából: […] ...tekintetében.Az Szt. 72. §-a (4) bekezdésének a) pontja alapján az értékesítés nettó árbevételeként kell elszámolni a csereszerződés keretében átadott készletek - általános forgalmi adót nem tartalmazó - számlázott, csereszerződés szerinti értékét,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. március 18.
Kapcsolódó címkék: