Csoportos társaságiadó-alany létrehozása

Kérdés: Az A társaságban 58%-os részesedéssel rendelkezik Y természetes személy, míg 20%-os részesedéssel rendelkezik X természetes személy. Ugyanezen két személy részesedése B és C társaságban 70-20%, illetve 70-10%. A szavazati jogok a tulajdoni részaránynak megfelelően oszlanak meg a felek között. Y és X természetes személyek nem egymás közeli hozzátartozói. A társaságok maradék üzletrészein más személyek osztoznak különböző részarányban. Az érintett társaságok vonatkozásában fennállnak a Tao-tv. 2/A. § (2) bek. b) és c) alpontjában rögzített feltételek. A, B és C társaság létrehozhat-e csoportos társaságiadó-alanyt, azaz Y és X személyek tekinthetőek-e egy személynek a Tao-tv. 2/A. § (2) bek. a) alpontjában és (3) bekezdésében rögzített 75%-os feltétel megállapításakor?
Részlet a válaszából: […] Nem hozhatnak létre csoportos társaságiadó-alanyt, mivel, ha Y és X nem közeli hozzátartozók, akkor a szavazati joguk nem adható össze, azaz nem tekinthetők egy személynek. Ezért ugyan A, B és C kapcsolt vállalkozások a Tao-tv. 4. § 23/c) pontja alapján, mivel Y mind a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 14.

Lehet-e névértéken visszavásárolni a saját üzletrészt?

Kérdés: "A" cég tulajdonos "B" cégben. "A" cég részesedésének értéke 382.000 E Ft, a "B" cég jegyzett tőkéje 1.382.000 E Ft. "B" cég saját tőkéje 6.245.221 E Ft. A "B" cég visszavásárolja "A" cégtől a saját üzletrészét névértéken, azaz 382.000 E Ft értékben. A cég két társasági csoportalany, és az ügylet után is az marad. Lehet-e névértéken visszavásárolni a saját üzletrészt? Ha nem, milyen jogszabályi környezet vonatkozik a saját üzletrész visszavásárlásának vásárlási értékének meghatározására? Milyen adózási szempontokat kell vizsgálni az ügylet kapcsán?
Részlet a válaszából: […] Az üzletrész vételárában a felek szabadon állapodnak meg. Ha az nem ütközik a rendeltetésszerű joggyakorlás elvébe (Art. 1. §), nincs hatása a társaságiadó-fizetési kötelezettségre, ha a jogügylet csoportos társaságiadó-alany tagjai között, a csoporttagság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 13.

Lehet-e mikrogazdálkodó csoportos társaságiadó-alany?

Kérdés: Mikrogazdálkodó lehet csoportos társasági adó alanya? Azért is merül fel a kérdés, mert a Tao-tv. számviteli politikát említ, ami egy mikrogazdálkodónál nem szokott előfordulni. Az is kérdés, hogy a mikrogazdálkodói beszámoló a számviteli törvény III. fejezete alá tartozik?
Részlet a válaszából: […]

A mikrogazdálkodói beszámoló csak részben tartozik az Szt. III. fejezete alá, így nem felel meg a Tao-tv. 2/A. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltaknak, emiatt nem lehet csoportos társaságiadó-alany tagja.

(Kéziratzárás: 2023. 04. 20.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 27.