Devizás bevétel átszámítása egyéni vállalkozónál

Kérdés: Devizás bevétel átszámításakor milyen és mikori árfolyamot kell alkalmazni katás, evás és normál egyéni vállalkozó esetében?
Katás egyéni vállalkozó
Részlet a válaszából: […] A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 2. §-ának 12. pontja alapján kell a kisadózó vállalkozás bevételét meghatározni. Ezen előírás szerint a külföldi pénznemben (devizában) keletkezett bevételt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 27.

Devizaadósság forintosítása

Kérdés: A zrt. magánszemély devizaadósával az adósság forintosításában egyezik meg, amelyet szerződésbe foglalnak. Kérdés, hogy az átváltás milyen árfolyamon történjen? A zrt. az árfolyam-különbözetet azonnal elszámolhatja a könyveiben?
Részlet a válaszából: […] A válasznál abból indulunk ki, mennyi forintra lenne szüksége a magánszemélynek ahhoz, hogy egyszerre a devizában fennálló adósságát rendezni tudja, hány forintért tudná a szükséges devizamennyiséget megvásárolni. Kereskedelmi banktól (ez lehet az zrt. bankja is) történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 24.

Naponta átváltott hitel

Kérdés: A társaság – hitelszerződése alapján – bankhitelét bármikor átválthatja másik devizanemre, egy napon belül többször is (például USD-ről euróra vagy forintra). A napon belüli átváltásból adódó árfolyam-különbözeteket (nyereség-veszteség) lehet-e összevontan könyvelni a 8-as vagy 9-es számlákra?
Részlet a válaszából: […] Nem mindennapi gyakorlatot tükröz a kérdés. A válasz azonbanennek ellenére sem térhet el az Szt. előírásai­tól. A kérdésben nincs arravonatkozóan utalás, hogy az átváltás során pénzmozgás is van, vagy csak akötelezettség pénzneme változik, vagy csak a pénz mozog.Ha csak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 27.

Deviza átváltása forintra

Kérdés: Cégünk rendelkezik deviza- és forintbankszámlákkal is. A könyveinket forintban vezetjük. A devizaszámláról a forintszámlára való átvezetéskor a bank a vételi árfolyamot használja. Mi a devizaszámláról történő kifizetések könyvelésekor az átlagárfolyamot használjuk. A fentiek miatt az átvezetési számlánk nem fut ki nullára, mivel a forintszámláról és a devizaszámláról más-más összeg kerül rá. Ha az átvezetéseket a bank által megadott vételi árfolyamon könyveljük, az átlagárfolyam nagymértékben torzul. Mit csinálunk rosszul?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírt esetben valójában devizaértékesítéstörténik forint ellenében. Ez esetben az eladott devizamennyiséget a devizabekerülési (az adott esetben a bekerüléskori átlagárfolyamán) árfolyamánszámított forintértéken kell a devizabetétszámláról kivezetni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 18.

Deviza átváltása forintra

Kérdés: Ha a cég devizát konvertáltat a bankjánál, ekkor a jóváírás pénzforgalmi helyén nem a társaság által választott árfolyamon könyveljük le a jóváírt deviza forintértékét, hanem a kereskedelmi banknak a váltáskor használt árfolyamán. Ezt egyértelműsíti a 3797. számú kérdésre adott válasz. Ha viszont a cég nem vált, hanem valutát vesz fel a valutapénztárban a devizaszámlájáról, akkor a valutapénztárban történő jóváírás könyvelésekor a társaság által választott devizaárfolyamot használjuk vagy a deviza-betétszámla terhelésének könyvelésekor használt átlagárat, hogy a tranzakció ne generáljon árfolyam-különbözetet?
Részlet a válaszából: […] A Számviteli Levelek 182. számában a 3797. számú kérdésreadott válaszban a devizaszámla vezetéséhez kapcsolódóan valóban arról írtunk,ha a devizaszámlán lévő devizát forintra átváltják, akkor a ténylegesenforintban kapott összeget kell az elszámolási betétszámlán...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 8.

Devizák átváltása euróra

Kérdés: A különböző devizanemekben vezetett számlákat a bankok 2001-ben automatikusan átváltották euróra. Az átváltásnál keletkezett-e árfolyam-különbözet? Ha igen, hol kell elszámolni? Van-e eltérés az elszámolásban, ha a bank kötelezően váltja át a devizát euróra vagy a társaság kérésére történik az átváltás?
Részlet a válaszából: […] Az új Szt. 60. §-ának (1) bekezdése szerint: "... a devizaszámlára kerülő devizát .... a bekerülés napjára ... vonatkozó – a (4)-(6) bekezdés szerinti – devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell a könyvviteli nyilvántartásokba felvenni." Akkor, amikor a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. március 14.