Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott devizaárfolyam-különbözet tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Devizaárfolyam-különbözet elhatárolása

Kérdés: Kft.-nél az év végi devizás tételek átértékeléséből adódó árfolyamveszteséget, árfolyamnyereséget el lehet-e határolni? Ha igen, akkor milyen kritériumok alapján? Árfolyamveszteségnél, ha el lehet határolni, milyen feloldási szabályok vannak a társaságiadó-alapot növelő, csökkentő tételeknél?
Részlet a válaszból: […]egyenlegében a pénzügyi műveletek egyéb bevételei között árfolyamnyereségkéntkell elszámolni.Ezen szabályok között időbeli elhatárolásra vonatkozó utalást nem találunk. Így főszabályként rögzíthetjük, hogy a mérleg-fordulónapi értékelésből származó devizaárfolyam-különbözetet nem lehet elhatárolni. Ez alól kivétel az Szt. 33. §-ának (2) bekezdése szerinti árfolyamveszteség-elhatárolási lehetőség, szigorú feltételekkel.Valójában a beruházással megvalósult és aktivált tárgyi eszközhöz kapcsolódó, külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek (tartozások) mérleg-fordulónapi értékeléséből adódó árfolyamveszteség határolható el halasztott ráfordításként, de csak akkor, ha azt más devizás tételek árfolyamnyeresége nem ellentételezi. Más szavakkal, ha a mérleg-fordulónapi értékelés árfolyam-különbözete összevontan veszteség, amelyet árfolyamveszteségként el kellett számolni, az adott tárgyi eszközhöz kapcsolódó kötelezettségek árfolyamvesztesége maximum ezzel azonos összegű, vagy az összevont árfolyamveszteségnél kisebb összegű, akkor lehet azt nem realizált árfolyamveszteségként a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között elszámolt összevont árfolyamveszteség csökkentésével időbelileg elhatárolni.Az árfolyamnyereség elhatárolására nincs lehetőség!A nem realizált árfolyamveszteséget a devizás kötelezettségek törlesztésekor a törlesztőrészletre jutó - a törlesztéssel arányos - összegben kell megszüntetni. De meg kell szüntetni akkor is, ha a tartozást teljes összegében visszafizették, illetve az adott tárgyi eszközt, vagyoni értékű jogot - bármilyen jogcímen - az állományból kivezették. Amennyiben a következő üzleti év mérleg-fordulónapi értékelésekor az adott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. augusztus 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5970
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Devizaárfolyam-különbözet kötelező elszámolása

Kérdés: 2005. év végén a társaság az euróban lévő összes követelését és kötelezettségét a számviteli politikában meghatározott árfolyamon átértékelte, jelentős árfolyamveszteség került megállapításra. A 2004. évi árfolyam-különbözet árfolyamnyereség volt, amely a számviteli politika szerint nem minősült jelentősnek, így az nem került könyvelésre. A 2005. év végén megállapított - igen jelentős - árfolyamveszteség a számvitelben minden további nélkül elszámolható? Tudomásunk szerint a céltartalék-képzési lehetőség, illetve az elhatárolás lehetősége az áfolyam-különbözet elszámolására visszamenőleges hatállyal nem alkalmazható!
Részlet a válaszból: […]jelentősnek, nem jelentősnek minősítése (valójában számszerűsítése) a társaság számviteli politikájába tartozik. Természetesen azonos módon kell megítélni az értékelésből adódó különbözetet akkor is, ha az árfolyamnyereség, illetve árfolyamveszteség. Nem lehet más a minősítés (a mérték) az árfolyamnyereség esetében, mint az árfolyamveszteségnél, és fordítva. A hivatkozott számviteli előírások alapján, a kérdésben szereplő euró árfolyamának alakulása mellett lehet az, hogy az egyik évben árfolyamnyereség a különbözet, amelynek a külföldi pénzértékre szóló eszközökre, kötelezettségekre, illetve az eredményre gyakorolt hatása nem jelentős, míg a másik évben a különbözet összevontan árfolyamveszteség, és a külföldi pénzértékre szóló eszközökre, kötelezettségekre, illetve az eredményre gyakorolt hatása - a felsoroltak valamelyikénél - jelentősnek minősül. Az Szt. 60. §-a (3) bekezdésének előírásából egyértelműen következik, hogy ezt az árfolyamveszteséget a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között el kell számolni. A külföldi pénzértékre szóló eszközök, illetve kötelezettségek mérleg-fordulónapi értékelésekor mutatkozó (elszámolandó) árfolyamveszteségre nem lehet céltartalékot képezni, a ténylegesen elszámolt árfolyamveszteséget általában nem lehet időbelileg elhatárolni. (Sajátos elhatárolási lehetőség a külföldi pénzértékre szóló beruházáshoz, beruházással megvalósuló tárgyi eszközhöz,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2605
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,