Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott devizában adott előleg tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Devizában kiállított előleg- és végszámla áfája

Kérdés: Belföldi számla (az előlegszámla és a végszámla is) devizában lett kiállítva. Az árfolyameltérések miatt a számlán (számlázz.hu) több áfaérték szerepel, mint a végszámlaelőleg levonása után megjelenő deviza áfaforintértéke lenne. Pl. a maradék összeg bruttó 127 EUR, az árfolyam: 353,66. Áfaértéke: 27 EUR×353,66 = 9548,82, a számlán 33.307 Ft szerepel. Helyes így a számla, a 33.307 Ft áfát kell bevallani az áfabevallásnál?
Részlet a válaszból: […]pont]. Az Áfa-tv. 80. § (1) bekezdés c) pont pedig egyéb esetben (ideértve az előleggel érintett ügyletet is, a fennmaradó kötelezettség tekintetében) az ügylet teljesítésekor érvényes árfolyam alkalmazását írja elő. A teljesítéskor az ügyletre vonatkozó számlában - mivel az előleg és a fennmaradó összeg eltérő időpontban, külön-külön képez adóalapot - az adóalapot meg kell bontani, tekintettel arra, hogy az adó alapjának forintra történő átszámításakor az előlegre és a fennmaradó összegre különböző időpontban érvényes árfolyam alkalmazandó.Mindezek alapján az ügylet tényleges teljesítésének időpontjában érvényes árfolyam alapulvételével kizárólag az ügylet teljes ellenértéke és a korábban egyszer már megadóztatott gazdasági események (előleg, részteljesítés) adóalapjainak különbözete, illetve az e különbözetre jutó áfa határozható csak meg.Egy példán keresztül szemléltetve:1. Előlegszámla áfatartalma800 EUR 334,65 Ft/EUR árfolyamon 267.720 Ft2. Végszámla teljesítése alapján az áfa1000 EUR 364,65 Ft/EUR árfolyamonLe: előleg áfa- 800 EURKülönbözet:200 EUR 364,65 Ft/EUR árfolyamon 72.930 FtEnnek megfelelően az előleg után már megfizetett áfa összegét az előleg megfizetése és a tényleges teljesítés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8363

2. találat: Devizában adott előleg beszámítása

Kérdés: Belföldi cég vagyunk, az általunk vásárolt termék ellenértékét belföldi partnerünk euróban kérte. Előlegként a teljes vételárat euróban utaltuk forintszámlánkról, amelyet bankunk március 20-án teljesített. (Számviteli politikánkban bankunk devizaárfolyama szerepel.) A szállító előlegszámláján a teljesítés időpontja március 26., és MNB-középárfolyamot használ. A számla kelte március 31. A márciusi áfabevallást követően kaptuk meg az előlegszámla sztornóját, teljesítés március 26., kelte április 15. A termékértékesítés április 4-én történt meg, amelyről számlát állítottak ki. Mely időpontokkal és milyen árfolyamokkal kell könyvelnem a fenti eseményeket? Lesz-e és mikor árfolyam-különbözet?
Részlet a válaszból: […]szállítónak adott előleget a teljesítés (az átutalás) napjával könyvelnie kell. Ha forintszámláról történt az átutalás, akkor valójában az átutaláshoz az eurót a kérdező cégnek meg kellett vennie. Ez esetben - mivel euróban történt az átutalás - az előleg miatt külföldi pénzértékre szóló követelése lesz, amelynek a forintértékét az Szt. 60. §-ának (1) bekezdése szerint kell meghatározni, az átutalt (vásárolt) devizát a forintban fizetett összegben kell kimutatni (természetesen az áfát is). Könyvelési tétel: T 353, 4661 - K 384. Az előlegszámlán lévő - fentiekben hivatkozott - áfa forintra átszámított összege - az előbbiek szerint - a cég által könyvelt összegtől biztos, hogy eltér. Ezért az előlegszámlán lévő áfa forintösszegét is könyvelni kell, hogy a kétféle árfolyam közötti különbözet megállapítható legyen: T 4662 - K 4661. A 4662. számlára könyvelt összeg kerül az áfabevallásba, míg a 4661. számlán mutatkozó egyenleget kell árfolyam-különbözetként elszámolni: T 4661 - K 9762, illetve T 8762 - K 4661. A kérdés szerint a cég április 15-i kelettel megkapta az előlegszámla sztornóját. Ez esetben a szállító helytelenül járt el. Az előlegszámla érvénytelenítéséről (sztornójáról) az Áfa-tv. 78. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint akkor kell gondoskodni, ha teljesítés hiánya miatt az előleget visszafizetik. A szállító április 4-ével teljesített, az előleget nem fizette vissza, így arról sztornószámlát sem állíthatott ki. Így azt a vevőnél (a kérdező cégnél) nem lehet könyvelni. A bizonylati fegyelmet sérti meg az a vállalkozó, amely nem valós gazdasági eseményt a könyvviteli nyilvántartásokban rögzít. Könyvelni kell viszont a teljesítésről devizában kiállított számlát a teljesítés napjával, mind a szállítónál, mind a vevőnél. A könyvelés előtt néhány mondat az előlegnek a számlában történő figyelembevételéről. Az új Áfa-tv. sem tartalmaz arra vonatkozóan előírást, hogy az előleget hogyan kell a teljesítésről kiállított számlába beállítani, a fizetendő áfát csökkentő tételként figyelembe venni. Ennek hiányában a kialakult, az új Áfa-tv. tételes előírásaival nem ellentétes - az adóhatóság által korábban már elfogadott - gyakorlatot indokolt alkalmazni. E szerint a teljesítésről kiállított számlán - először fel kell tüntetni a termékértékesítés, a szolgáltatásnyújtás ellenértékét és annak áfáját, - majd a következő sorban - negatív előjellel - a beszámításra kerülő előleg összegét és annak áfáját, - és végül a fennmaradó (fizetendő) ellenértéket és annak áfáját[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3803
Kapcsolódó tárgyszavak: ,