Devizaárfolyam megváltoztatása

Kérdés: Társaságunk számviteli politikája szerint 2019. 12. 31-ig a devizás tételeknél a számlavezető pénzintézet által meghirdetett devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlagát alkalmazza. 2020. január 1-jétől az MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyamra térünk át. Az áttéréshez kapcsolódóan át kell-e értékelni a 2019. december 31-i devizás, devizaalapú követeléseinket, kötelezettségeinket a január 1-jétől használni szándékozott devizaárfolyamon?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 60. §-ának (4) bekezdése alapján a társaság a számviteli politikájában dönt arról, hogy a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek [ideértve a (7) bekezdés szerinti devizaalapú tételeket is] forintértékének meghatározásakor milyen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 10.

Devizás szállítói tartozás kiegyenlítése

Kérdés: Devizás szállítói tartozás kiegyenlítésének könyvelésénél helyes-e a következő kontírozás: T 4542. Külföldi anyag- és áruszállítók – K 386. Devizapénztár a nyilvántartott kötelezettség összegével, és T 386. Devizapénztár – K 976. Deviza forintra átváltásának árfolyamnyeresége, illetve T 876 – K 386 veszteség esetén? Ha használunk árfolyam-különbözeti számlát, annak az egyenlegét mikor vezetjük át? Átvezetési számla használatának bevezetése év közben megengedett? Jól tudom, hogy forintszámláról devizaszámlára utaláskor nem számolunk árfolyam-különbözetet, viszont a devizás számláról forintszámlára történő utaláskor árfolyam-különbözet keletkezik?
Részlet a válaszából: […] A számtalan kérdés arra utal, hogy a kérdező nem ismeri az Szt. 60. §-ában foglaltakat.Először tisztázandó, hogy a devizás szállítói tartozást átutalással vagy valutával (készpénzben) egyenlíti ki a társaság. Lényeges előírás, hogy a bekerülés, a szerződés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 22.

Devizaalapú forinthitel elszámolása

Kérdés: A CHF-alapú forinthitel-felvételnél a hitelező által megállapított árfolyam és az adós által a számviteli politikában választott saját banki árfolyam különbözetét a folyósítás napjával kell megállapítani és könyvelni? Például ha egy társaság vesz egy autót, a számla 3 850 000 Ft-ról szól, amelyet 25 000 CHF alapú hitelből egyenlít ki közvetlenül a hitelező. A bankhitel árfolyama 154 Ft/CHF, a választott banki árfolyam 157 Ft/CHF. Akkor ezt hogyan kell könyvelni? Ha a hitelszámlán a választott árfolyammal könyvelt érték jelenik meg, akkor az eltér a hitelszerződés szerinti összegtől. A törlesztéskor a fizetési értesítőben is közölnek árfolyam-különbözetet, azt hogyan kell figyelembe venni? Nem világos, hogyan kell értelmezni az Szt. 60. §-ának (7) bekezdését?
Részlet a válaszából: […] ...illetvekötelezettségek forintértékében történő könyvviteli nyilvántartásba vételénél,továbbá mérleg-fordulónapi értékelésnél a devizaelszámolásokra vonatkozóelőírásokat kell alkalmazni. Mit jelent ez a kérdésben szereplő esetben?A társaság által...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 20.

Egyéni vállalkozó devizaelszámolása

Kérdés: Pénztárkönyvet vezető egyéni vállalkozó vagyok. Szolgáltatást végzek belföldön. A szolgáltatást euróban számlázom, a vevő is euróban fizet. Világos, hogy a számla értékét a pénzügyi teljesítés napján kell az szja-alapba beszámító bevételek közé könyvelni, de milyen árfolyamon? Ha a devizaszámlán tartott eurót beváltom, átvezetem az elszámolási betétszámlára, az alkalmazott árfolyam és a beváltás napján érvényes árfolyam különbözete elszámolható-e az egyéni vállalkozónál árfolyam-különbözet címén árbevételként, illetve költségként az árfolyam jellegétől függően? És hogyan történik helyesen az áfa elszámolása?
Részlet a válaszából: […] A háromféle euróárfolyam közül a bevétel forintösszegénekmeghatározása során csak az egyik a helyes. Ez pedig a következő:Az Szja-tv. 5. §-ának (2) bekezdése alapján a külföldipénznemben keletkezett bevételt az MNB hivatalos, a megszerzés napját megelőzőhónap 15....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 28.

Devizamegtakarítási számla árfolyama

Kérdés: Cégünk devizamegtakarítási számlát nyitott 2006-ban. MNB-árfolyamon kell-e a forintról devizára átváltott összeget nyilvántartásba venni, a havonta kapott kamatot és az év végi értékelést könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...meghatározni(és nem az MNB-devizaárfolyamot kell alkalmazni). E szerint a forintértvásárolt devizát a forintban fizetett összegben kell a devizaelszámolásiszámlán felvenni, a forintban fizetett összeg és a megvásárolt devizamennyiséghányadosaként kell a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 3.

A számviteli törvény változásai

Kérdés: Melyek a 2003. január 1-jével hatályba lépő legfontosabb számviteli változások?
Részlet a válaszából: […] ...lehet alkalmazni. (Tehát a 2002. évi beszámoló készítése során is alkalmazható!)A módosítások az alábbiak szerint csoportosíthatók.A devizaelszámolásokhoz kapcsolódó változásokAz Szt. hatályos előírásai [az Szt. 60. §-ának (2)–(3) bekezdése, 44. §-ának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 19.

Devizaszámlához kapcsolódó gazdasági események

Kérdés: Újra olvastam a Számviteli Levelek devizabetétszámla vezetésével kapcsolatos kérdéseit, a rá adott válaszokat, észrevételeket. Számomra még mindig nem világos, hogy a devizabetét és a valutakészlet csökkenéseit milyen árfolyamon kell forintra átszámítani. Azt nem tudom, hogy a készletcsökkenést mikor kell könyv szerinti és mikor teljesítésnapi választott árfolyamon könyvelni. Mikor keletkezik a devizabetét-, illetve a valutapénztár-számlákon árfolyam-különbözet, és mikor nem?
Részlet a válaszából: […] ...devizaelszámolásokra vonatkozó számviteli előírások 2001. január elsején lényegesen megváltoztak, és ez sok esetben gondot jelent, nem csak a kérdezőnek. Ezért itt összefoglaljuk a devizaszámlához, a valutaszámlához kapcsolódó – a kérdező által is említett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. május 23.

Devizaelszámolások

Kérdés: Hogyan történik a külföldi pénzértékre szóló gazdasági események elszámolása beszerzéshez kapcsolódóan?
Részlet a válaszából: […] Az 51. kérdésre adott válasz folytatásaként a beszerzéshez kapcsolódó, külföldi pénzértékre szóló gazdasági események elszámolását részletezzük a következőkben:A hivatkozott válasznál rögzítettük, hogy milyen árfolyamokkal lehet a devizát forintra átszámítani. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. február 22.

Devizaelszámolások

Kérdés: Mi indokolta a devizaelszámolások változását? Hogyan történik a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek bekerülési értékének meghatározása? Mit jelent a szabályozásváltozás a kapcsolódó gazdasági események könyvelésénél, azok eredményre gyakorolt hatásánál?
Részlet a válaszából: […] A szabályozás változásának indoka egyrészt az, hogy év közben a deviza forintra átszámítása egyszerűbb legyen (ugyanazon a napon azonos árfolyam alkalmazásával és ezt érvényesítve a mérleg-fordulónapi értékelés során is), másrészt – az előbbiekre építve – a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. február 8.