Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott devizaműveletek tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Devizás tételek könyvelése év végén

Kérdés: Hogyan kell könyvelni a devizás tételek könyv szerinti értéke és a mérlegfordulónapi értékelésekor számított forintértéke közötti különbözetet?
Részlet a válaszból: […]értékelés során megállapított forintérték és a könyv szerinti forintérték különbözetét kell könyvelni, amely lehet árfolyamnyereség, illetve árfolyamveszteség külön-külön az egyes devizás tételeknél.Az Szt. 60. §-ának (3) bekezdése meghatározza, hogy mely devizás tételek árfolyam-különbözete az összevont árfolyam-különbözetben nem vehető számításba, továbbá rögzíti, az értékelés előtti könyv szerinti forintérték és az értékeléskori forintérték közötti különbözetet, ha- összevontan veszteség, egyenlegében a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között árfolyamveszteségként,- összevontan nyereség, egyenlegében a pénzügyi műveletek egyéb bevételei között árfolyamnyereségkéntkell elszámolni.A számtalan devizás tételnél mutatkozó különbözetnek egyetlen tételben való könyvelése a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai, illetve egyéb bevételei között csak úgy oldható meg, ha közbeiktatunk egy technikai számlát, például a 4798. Elszámolási, technikai számlát, amelyre tételesen könyveljük az egyes devizaszámlák szerinti különbözetet (a kivételeket nem!), és amikor minden devizás tétel átértékelésre került, a különbözet pedig könyvelésre, akkor a 4798. számla egyenlegét vezetjük át a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (T 8763 - K 4798), illetve a pénzügyi műveletek egyéb bevételei (T 4798 - K 9763) közé.Rövid példával: Vevőkkel szembeni követelés: 1000 euró, bekerülési árfolyama: 300 Ft/euró, áruszállítókkal szembeni kötelezettség: 600 euró, bekerülési árfolyama: 310 Ft/euró. A mérlegfordulónapi euróárfolyam: 320 Ft/euró. Ezen adatok ismeretében a Vevőkkel szembeni követelés nő 20.000 forinttal, amelyet a T 311 - K 4798 könyvelési tétellel rögzítünk. Áruszállítókkal szembeni kötelezettség is nő 6000 forinttal, amelyet a T 4798 - K 454 könyvelési tétellel rögzítünk. E két tétel után a 4798. számla egyenlege 14.000 forint (Követel), amely összevontan árfolyamnyereség: T 4798 - K 9763.A fentebb említett kivételek közé tartozik, amelynél megjelenhet a mérlegfordulónapi értékeléskor[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7871
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Devizabankszámla folyószámlahitellel

Kérdés: Hogyan kell forintosítani a devizabankszámlát, ahol folyószámla-hitelkeret van, tehát az egyenleg többször negatív? Kell-e a folyószámla-hitelkeret miatti kötelezettségváltozásokat év közben a rövid lejáratú kötelezettségek között kimutatni? Milyen sorrendet kell tartani egy napon belül a terhelések és jóváírások között? A keletkező devizakötelezettség forintértékét a mérlegben választott - a mérlegfordulónapra vonatkozó -, MNB által közzétett, hivatalos árfolyammal forintosítjuk. A devizaszámlára kerülő devizát a bekerülés napjára vonatkozó, MNB hivatalos devizaárfolyamon átszámított forintértéken vesszük fel, kivéve a forintért vásárolt devizát. A devizában lévő pénzeszközcsökkenések forintértékét átlagos (súlyozott) beszerzési árfolyamon határozzuk meg. Ha egy napon belül több jóváírás, illetve terhelés szerepel a bankkivonaton, a bankműveletek időbeli sorrendjében rögzítjük a tételeket. Többször egy napon belül a jóváírások és terhelések váltakozva történnek. Az egy napon belüli tételek rögzítésének sorrendje eltérő forintösszegeket eredményez. Előírhatjuk a számviteli politikában a tételek rögzítésének sorrendjét? Véleményünk szerint attól az időponttól kezdve, ahogy a devizaszámla negatívba fordul, továbbra is az átlagos (súlyozott) beszerzési árfolyamon határozzuk meg a devizacsökkenések forintértékét. A jelenleg használt szoftver szerint, ha nullától távolodik az egyenleg (betétet rögzít), a napi árfolyamon történik a rögzítés, ha nullához közelít az egyenleg (kiadást rögzít), a rögzítés kalkulált áron történik. Ha mínuszban van a bank egyenlege, akkor ez fordítva van, banki kiadásnál napi árfolyamon megy a rögzítés, bevételnél pedig az átlagárral. Szerintünk ez nem felel meg a számviteli törvényben előírtaknak.
Részlet a válaszból: […]devizacsökkenést pedig átlagos (súlyozott) bekerülési árfolyamon. Ez rendben is van (a javasolt sorrendet is figyelembe véve) mindaddig, amíg - a devizacsökkenés figyelembevétele mellett - a devizabankszámlának pozitív vagy nulla az egyenlege. (Ha a devizabetét növekedésével a "folyószámlahitel kerül törlesztésre", akkor árfolyam-különbözettel kell számolni!) A kérdésben a használt szoftverrel kapcsolatosan leírtak első fele így nem ellentétes a számviteli törvény előírásaival, feltételezve, hogy a szoftver kezeli a deviza bekerülési árfolyama és a folyószámlahitel árfolyama közötti eltérést.Ha a devizabankszámlán folyószámlahitelként olyan kifizetés jelenik meg, amelynek nincsen devizafedezete, a kifizetett deviza teljes összegében a 386. számla Követel oldalán lesz, akkor azt a választott napi árfolyamon kell rögzíteni, ugyanis úgy kell kezelni, mint a devizahitel-felvétet. De ha nem volt devizabetét-növekedés, akkor a következő napon kifizetett devizát is a napi (de a következő napi) választott árfolyamon kell rögzíteni. A 386. számla Követel oldalának átlagos (súlyozott) árfolyamát akkor indokolt meghatározni, ha a folyószámlahitel így kimutatott összegét egyetlen devizabevétellel nem lehet rendezni, csak többel, esetleg több napon keresztül.A válaszadó a deviza-betétszámla negatív egyenlegének rendezésénél lát problémát, a kérdésben leírtak alapján. A főszabály szerint a folyószámlahitel a befolyó devizabevételből rendezendő. Ezt a devizabevételt pedig a napi bekerülési árfolyamon rögzítik. Tehát mindaddig, amíg a folyószámlahitel miatt a 386. számlának negatív előjele van, a törlesztésre felhasznált devizabevétel napi bekerülési árfolyamán kell a csökkenést elszámolni.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6247
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Deviza bankszámlák közötti átvezetése

Kérdés: A Számviteli Levelek 275. számában az 5636. kérdésre adott válaszhoz kapcsolódóan kérdezem: ugyanazon devizanemben, de különböző bankoknál megnyitott devizaszámlák már különböző eszköznek minősülnek, és ezek közötti átvezetés során keletkezik devizaárfolyam-különbözet? A vállalkozás számviteli politikájában meghatározhatja-e, hogy az azonos devizanemben, de különböző bankoknál megnyitott devizaszámlákat azonos eszköznek tekinti?
Részlet a válaszból: […]deviza bekerülési árfolyamán, a devizanövekedést a másik banknál a jóváírás napján érvényes választott devizaárfolyamon kell állományba venni. Nyilvánvaló - a mai árfolyammozgások mellett -, hogy a deviza bekerülési árfolyamától eltér a jóváírás napján érvényes választott devizaárfolyam, és az ebből adódó eltérést kell árfolyam-különbözetként a jóváírás napján elszámolni.A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek forintra történő átszámításánál a társaságnál alkalmazandó devizaárfolyamot - az Szt. 60. §-ának (4)-(6) bekezdésben meghatározottak közüli választással - a számviteli politikában kell meghatározni, és azt az Szt. 60. §-ában foglaltak szerint kell következetesen alkalmazni. Különböző bankoknál vezetett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5963
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Devizakötelezettség havonkénti értékelése

Kérdés: A kft. több százmillió forint értékű épületberuházáshoz ausztriai hitelt vett fel. Az Szt. 60. §-a szerint év végén a devizában fennálló tartozást az üzleti év fordulónapi árfolyamára kell átszámítani. Hatalmas árfolyamvesztesége keletkezett. Egy könyvvizsgáló tanácsára most havonta végezteti el az értékelést, szerinte így jóval kevesebb lesz a különbözet. Megteheti azt, hogy 12 hónap végén végzi el az átértékelést, csökkentve ezzel a veszteséget?
Részlet a válaszból: […]kimutatni. (Az 54-55. §-ra hivatkozás arra utal, hogy a külföldi pénzértékre szóló tulajdonosi részesedést jelentő befektetéseknél, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknál, továbbá a külföldi pénzértékre szóló követeléseknél előzetesen elvégezték azt a feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy megállapítsák, kell-e értékvesztést elszámolni, illetve az elszámolt értékvesztést vissza kell-e írni. Ezt is az üzleti év mérlegfordulónapjához kapcsoltan kell elvégezni.)Az Szt. előírásából tehát a mérleg-fordulónapi értékelés a kötelező, tekintettel arra, hogy magának a külföldi pénzértékre szóló eszközök, illetve kötelezettségek devizaértékének helyességéről előbb meg kell győződni (eszközöknél értékvesztés-elszámolás, illetve -visszaírás, kötelezettségeknél egyeztetés).A havonkénti értékelés lehetőségét ugyan az Szt. nem zárja ki kategorikusan, azzal azonban tisztában kell lenni, hogy ha a külföldi pénzértékre szóló eszközöket, kötelezettségeket minden hónap végén szabályosan értékelik, és az értékelésből adódó különbözetet év közben az eredményt módosító tételként elszámolják, akkor a 12 hónapi értékelésnek az összevont, eredményre gyakorolt hatása nem tér el attól, mintha csak a mérlegfordulónaphoz kapcsolódóan végzi el a cég az átértékelést. (Nem tizenkétszer,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5885
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Deviza bankszámlák közötti átvezetése

Kérdés: Keletkezik-e árfolyam-különbözet azonos devizanem esetén az egyik bankszámláról a másik bankszámlára történő átvezetéskor, illetve ha a devizaszámla egyenlegének egy részét lekötjük, valamint a valuta devizaszámláról történő felvételekor?
Részlet a válaszból: […](majd feloldásakor) árfolyam-különbözet nem keletkezhet, nem lehet árfolyamváltozással számolni.Más a helyzet a valuta devizaszámláról történő felvételekor, mivel a valutapénztárban a valuta felvételekor érvényes választott devizaárfolyamot kell használni, ami nagy valószínűséggel eltér a devizaszámla könyv szerinti árfolyamától. Így jellemzően az átvezetési
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5636
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,