Euróban kötött kölcsönszerződés forintátutalással

Kérdés: A kft. a tárgyévben kezdte meg a működését. Az indulással kapcsolatos forrásigényt a tulajdonosok tagi kölcsön formájában biztosítják, amelyre kölcsönszerződést kötöttek, a kölcsön keretösszegét pedig euróban határozták meg. A kft. a könyveit forintban vezeti. A keretszerződés alapján nyújtott kölcsönösszegek egy részét a tulajdonosok a szerződésnek megfelelő euróban utalták át a cégnek, azonban számos alkalommal forintot utaltak a cég forintszámlájára. A közleményben feltüntetésre került, hogy a tulajdonos mennyi eurónak gondolta ezt a kölcsönt, amit jellemzően a Google Finance által megadott aznapi árfolyammal forintosított, majd utalt. A kft. a számviteli politikájában az MNB középárfolyamát választotta. Ezeket az utalásokat nyilvántarthatjuk-e egyáltalán devizás kötelezettségként a hivatkozott 10 keretszerződés keretében? Ha igen, milyen euróösszegben? A közleményben megadottak szerint, vagy az utalás napja szerinti MNB-középárfolyammal kell visszaosztani a beérkezett forintösszeget?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz természetesen az, hogy a forintban érkezett átutalást forintban kell nyilvántartani!A keretszerződés nevéből is következik, a kereteket határozza meg. A keretszerződésre hivatkozással könyvelni nem lehet. Minden esetben – a kölcsön nyújtását megelőzően –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 13.

Revolut-számla vezetése

Kérdés: Ügyfelem Revolut-számlán keresztül szeretné könyvelni a külföldi beszerzéseit. Milyen módon kell az ügyleteket könyvelni? Úgy kell kezelnem, mint egy devizaszámlát, vagy más előírás vonatkozik rá?
Részlet a válaszából: […] ...érintő gazdasági események (így a Revolut-kártyával történő valuta felvétele) könyvelésére is a devizaszámla vezetésére, a devizaműveletek könyvelésére vonatkozó hatályos előírásokat kell alkalmazni.Természetesen a külföldi beszerzéseket a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 14.

Devizás tételek könyvelése év végén

Kérdés: Hogyan kell könyvelni a devizás tételek könyv szerinti értéke és a mérlegfordulónapi értékelésekor számított forintértéke közötti különbözetet?
Részlet a válaszából: […] A válaszhoz tekintsük át az Szt. 60. §-ának (2) bekezdését. A mérlegben a valutapénztárban lévő valutakészletet, a devizaszámlán lévő devizát, továbbá a külföldi pénzértékre szóló – az 54-55. § szerint minősített – minden követelést, ideértve a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 21.

Devizabankszámla folyószámlahitellel

Kérdés: Hogyan kell forintosítani a devizabankszámlát, ahol folyószámla-hitelkeret van, tehát az egyenleg többször negatív? Kell-e a folyószámla-hitelkeret miatti kötelezettségváltozásokat év közben a rövid lejáratú kötelezettségek között kimutatni? Milyen sorrendet kell tartani egy napon belül a terhelések és jóváírások között? A keletkező devizakötelezettség forintértékét a mérlegben választott – a mérlegfordulónapra vonatkozó –, MNB által közzétett, hivatalos árfolyammal forintosítjuk. A devizaszámlára kerülő devizát a bekerülés napjára vonatkozó, MNB hivatalos devizaárfolyamon átszámított forintértéken vesszük fel, kivéve a forintért vásárolt devizát. A devizában lévő pénzeszközcsökkenések forintértékét átlagos (súlyozott) beszerzési árfolyamon határozzuk meg. Ha egy napon belül több jóváírás, illetve terhelés szerepel a bankkivonaton, a bankműveletek időbeli sorrendjében rögzítjük a tételeket. Többször egy napon belül a jóváírások és terhelések váltakozva történnek. Az egy napon belüli tételek rögzítésének sorrendje eltérő forintösszegeket eredményez. Előírhatjuk a számviteli politikában a tételek rögzítésének sorrendjét? Véleményünk szerint attól az időponttól kezdve, ahogy a devizaszámla negatívba fordul, továbbra is az átlagos (súlyozott) beszerzési árfolyamon határozzuk meg a devizacsökkenések forintértékét. A jelenleg használt szoftver szerint, ha nullától távolodik az egyenleg (betétet rögzít), a napi árfolyamon történik a rögzítés, ha nullához közelít az egyenleg (kiadást rögzít), a rögzítés kalkulált áron történik. Ha mínuszban van a bank egyenlege, akkor ez fordítva van, banki kiadásnál napi árfolyamon megy a rögzítés, bevételnél pedig az átlagárral. Szerintünk ez nem felel meg a számviteli törvényben előírtaknak.
Részlet a válaszából: […] Hosszabban idéztük a kérdést, de kivonatosan.Ha a devizaszámlához deviza-folyószámlahitel kapcsolódik, év közben természetesen lehet a devizabankszámlának negatív egyenlege. Az így keletkező negatív egyenleget a 386. számláról év végén sem kell a hitelszámlára átvezetni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 10.

Deviza bankszámlák közötti átvezetése

Kérdés: A Számviteli Levelek 275. számában az 5636. kérdésre adott válaszhoz kapcsolódóan kérdezem: ugyanazon devizanemben, de különböző bankoknál megnyitott devizaszámlák már különböző eszköznek minősülnek, és ezek közötti átvezetés során keletkezik devizaárfolyam-különbözet? A vállalkozás számviteli politikájában meghatározhatja-e, hogy az azonos devizanemben, de különböző bankoknál megnyitott devizaszámlákat azonos eszköznek tekinti?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az első kérdésre igen, a másodikra nem.Az ugyanazon devizanemben, de különböző bankoknál megnyitott devizaszámlák azért különbözőek, mert a társaságnak más-más személlyel van bankszámlaszerződése, más-más személlyel szemben áll fenn a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 25.

Devizakötelezettség havonkénti értékelése

Kérdés: A kft. több százmillió forint értékű épületberuházáshoz ausztriai hitelt vett fel. Az Szt. 60. §-a szerint év végén a devizában fennálló tartozást az üzleti év fordulónapi árfolyamára kell átszámítani. Hatalmas árfolyamvesztesége keletkezett. Egy könyvvizsgáló tanácsára most havonta végezteti el az értékelést, szerinte így jóval kevesebb lesz a különbözet. Megteheti azt, hogy 12 hónap végén végzi el az átértékelést, csökkentve ezzel a veszteséget?
Részlet a válaszából: […] A választ azzal kell kezdeni, hogy az Szt. előírása szerint kell eljárni, az attól való eltérés a jogszabályi elő­írások megsértését jelenti. Ezt annak a könyvvizsgálónak is tudnia kell, aki a kérdés szerinti tanácsot adta a kft. részére.Az Szt. 60. §-ának (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 30.

Deviza bankszámlák közötti átvezetése

Kérdés: Keletkezik-e árfolyam-különbözet azonos devizanem esetén az egyik bankszámláról a másik bankszámlára történő átvezetéskor, illetve ha a devizaszámla egyenlegének egy részét lekötjük, valamint a valuta devizaszámláról történő felvételekor?
Részlet a válaszából: […] Ugyanazon bank egyik devizabankszámlájáról a cég nevére szóló másik bankszámlára történő devizaátvezetéskor, továbbá a devizaszámla-egyenleg egy részének a lekötésekor (majd feloldásakor) árfolyam-különbözet nem keletkezhet, nem lehet árfolyamváltozással számolni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 31.

Külföldön vezetett bankszámláról teljesített ügyletek elszámolása

Kérdés: Magyarországon működő kft. osztrák pénzintézetnél is vezet bankszámlát. Ennél a pénzintézetnél euróért vásárolt értékpapírt. Az értékpapír eladása is euróért történik, az eladási árat euróban írják jóvá a bankszámlán. Kérdés, az euróban megkapott eladási ár napi árfolyamon számított forintértéke és könyv szerinti forintértéke közötti nyereség teljes összege elszámolható-e az értékpapír értékesítéséből származó árfolyamnyereségként, vagy külön euróban kell meghatározni az árfolyamnyereséget, és annak jóváíráskori forintértéke az értékpapír értékesítéséből származó eredmény, a többi pedig a devizaműveletek árfolyam-különbözeteként kimutatandó eredmény? A folyamatos forint/euró árfolyam-ingadozások miatt a két módszer között jelentős eltérés keletkezhet.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben valójában benne van a jó válasz is. Az euróért vásárolt értékpapírokat a könyvvitelinyilvántartásokban a vétel időpontjában meglévő érvényes, a társaság általválasztott euróárfolyamon forintra átszámított értéken kell állományba venni azSzt. 60....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. augusztus 30.

Külföldi hitel árfolyamveszteségének elszámolása

Kérdés: A külföldi tulajdonosok a kft.-nek 1996-ban hitelt nyújtottak, amelynek összegét valutában fizették be. A pénzügyileg nem realizált árfolyamveszteséget (amely a mérlegforduló napján keletkezett) kell-e könyvelni? Ha igen, ezt időbeli elhatárolásként kell-e számba venni, és kell-e céltartalékot képezni rá?
Részlet a válaszából: […] ...hitelnyújtásakor – 1996-ban – a régi Szt. 40. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján a kapott valuta forintértékét a devizaműveletek végzésére felhatalmazott – az adott ügyletet lebonyolító – pénzintézet által meghirdetett, a pénzügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. március 6.