Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott devizás követelés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Devizás követelés értékvesztésének értékelése

Kérdés: A Számviteli Levelek 439. számában a 8421. számú válasszal kapcsolatban kérdezem: Az értékvesztés év végi átértékelése során az alábbi könyvelési tételnek van-e a társasági adóra kihatása?
Részlet a válaszból: […]devizaárfolyam növekedése esetén az értékvesztésként megállapított devizaösszeg forintértéke nő, amelyet könyvelni kell (T 8662 - K 319), amely növekedés csökkenti az adózás előtti eredményt. Ezért kell az átértékelésből adódó ráfordításnövekedést kompenzálni a Tao-tv. hivatkozott előírása szerint.Természetesen, ha az adott devizás követelés devizaárfolyama csökken, a devizában megállapított értékvesztés összege nem változik, az elszámolt értékvesztés forintértékét csökkenteni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8450
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Devizaalapú követelések, kötelezettségek átértékelése

Kérdés: A pénzintézetek úgy nyújtották az elmúlt években a hiteleket, illetve úgy határozták meg a pénzügyi lízing feltételeit, hogy a finanszírozás forintban történt, a törlesztőrészleteket forintban határozták meg, azonban meghatároztak egy "mértékadó devizanemet", amit a törlesztés során figyelemmel kísérve, "kamat 2" stb. elnevezéssel gyakorlatilag árfolyameltérést fizettettek az adóssal. Vonatkozik-e az ilyen kötelezettségekre, illetve követelésekre az átértékelési kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]annak törlesztőösszegeit devizaalapon állapítsák meg. Ez - egyszerűbben szólva - azt jelenti, hogy pl. a hitelintézet ugyan forintban folyósítja a hitel összegét, de a szerződésben rögzíti azt, hogy az mennyi devizának felel meg (devizaalapon folyósítja a forinthitelt). Az ügyfélnek valójában a devizahitelt kell törlesztenie, de az aktuális (a szerződésben meghatározott módon) devizaárfolyamon forintra átszámított összegben forintban. Ebből az következik, hogy a forinthitel devizában meghatározott összege minden egyes törlesztés során csökken, és év végén még egy része fennáll, amelyet a mérleg-fordulónapi értékelés során át kell számítani forintra, és ha az ilyen címen felvett hiteltartozás könyv szerinti értéke ettől eltér, a különbözetet árfolyam-különbözetként kell elszámolni. Az előbbieket alkalmazni kell a hasonló feltételekkel lízingelt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5513

3. találat: Devizás követelések, kötelezettségek értékelése év közben

Kérdés: Társaságunk a devizás követeléseit és kötelezettségeit az árfolyam-különbözet miatt, folyamatosan, minden hónap végén átértékeli (a számviteli politika tartalmazza). Ennek során az előző havi átértékelés visszavonására kerül sor egy technikai számla segítségével, és az adott hónap átértékelését könyveljük le. Ezután ennek egyenlegét átvezetjük a 97. vagy a 87. számlacsoportba, annak megfelelően, hogy nyereség vagy veszteség. Év végén viszont a jövedelemminimum számításánál a 97. számlacsoportot is figyelembe kell venni, így ott halmozódás van a 12 hónap alatt. Év végén a 87. és a 97. számlacsoportot összevezetjük, és az egyenleget vesszük figyelembe. Helyesen járunk el?
Részlet a válaszból: […]természetesen teljeskörűen. Nemcsak a devizás követeléseket, kötelezettségeket értékeli az árfolyamváltozása miatt, hanem minősíti is a vevőket, értékvesztést, terven felüli értékcsökkenést számol el, céltartalékot képez, és év közben is elvégzi az év végi zárlati munkákat, a mérleget leltárral támasztja alá stb. A leírtakból következik, hogy a devizás követelések, kötelezettségek árfolyamváltozása év közbeni hatásának a havonkénti megállapítása csak a könyvvitelen kívül történhet, annak az adatait a főkönyvi számlákon könyvelni nem lehet. Ha viszont - az előbbiekben leírtak ellenére - a devizás követeléseket, kötelezettségeket havonta értékelték az Szt. 60. §-ában foglaltak figyelembevételével, akkor az árfolyamváltozás hatását a tárgyhónapot követő hónap első napjával meg kell szüntetni, sztornírozni kell. Ezzel elkerülhető, hogy akár a 87., akár a 97. számlacsoportban halmozódás legyen. Az Szt. 85. §-a (5) bekezdésének előírásából egyértelműen következik, hogy a konkrét gazdasági eseményhez kapcsolódó árfolyamnyereséget más gazdasági[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. március 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4034