Devizabankszámla folyószámlahitellel

Kérdés: Hogyan kell forintosítani a devizabankszámlát, ahol folyószámla-hitelkeret van, tehát az egyenleg többször negatív? Kell-e a folyószámla-hitelkeret miatti kötelezettségváltozásokat év közben a rövid lejáratú kötelezettségek között kimutatni? Milyen sorrendet kell tartani egy napon belül a terhelések és jóváírások között? A keletkező devizakötelezettség forintértékét a mérlegben választott - a mérlegfordulónapra vonatkozó -, MNB által közzétett, hivatalos árfolyammal forintosítjuk. A devizaszámlára kerülő devizát a bekerülés napjára vonatkozó, MNB hivatalos devizaárfolyamon átszámított forintértéken vesszük fel, kivéve a forintért vásárolt devizát. A devizában lévő pénzeszközcsökkenések forintértékét átlagos (súlyozott) beszerzési árfolyamon határozzuk meg. Ha egy napon belül több jóváírás, illetve terhelés szerepel a bankkivonaton, a bankműveletek időbeli sorrendjében rögzítjük a tételeket. Többször egy napon belül a jóváírások és terhelések váltakozva történnek. Az egy napon belüli tételek rögzítésének sorrendje eltérő forintösszegeket eredményez. Előírhatjuk a számviteli politikában a tételek rögzítésének sorrendjét? Véleményünk szerint attól az időponttól kezdve, ahogy a devizaszámla negatívba fordul, továbbra is az átlagos (súlyozott) beszerzési árfolyamon határozzuk meg a devizacsökkenések forintértékét. A jelenleg használt szoftver szerint, ha nullától távolodik az egyenleg (betétet rögzít), a napi árfolyamon történik a rögzítés, ha nullához közelít az egyenleg (kiadást rögzít), a rögzítés kalkulált áron történik. Ha mínuszban van a bank egyenlege, akkor ez fordítva van, banki kiadásnál napi árfolyamon megy a rögzítés, bevételnél pedig az átlagárral. Szerintünk ez nem felel meg a számviteli törvényben előírtaknak.
Részlet a válaszából: […] ...idéztük a kérdést, de kivonatosan.Ha a devizaszámlához deviza-folyószámlahitel kapcsolódik, év közben természetesen lehet a devizabankszámlának negatív egyenlege. Az így keletkező negatív egyenleget a 386. számláról év végén sem kell a hitelszámlára átvezetni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 10.
Kapcsolódó címkék:    

Devizaszámlák közötti átvezetés

Kérdés: Azonos pénznemben nyitott bankszámlák közötti átvezetésnél kell-e számolni árfolyam-különbözetet? Van 2 eurós bankszámlánk ugyanannál a banknál. Egyikről utalunk X összeget átlagárfolyamon a másik számlára. A számviteli politikánk szerint a kimenő tételt átlagárfolyamon, a bejövőt az érvényes MNB-árfolyamon könyveljük, de vannak kivételek, amikor egyedi árfolyamot használunk (konverziós vétel-eladás). Ugyanazon bank két számlája közötti átutalásnál, amelyikre a pénz érkezett, megtartottam az átlagárfolyamot. Van, aki szerint ezt is MNB-árfolyamon és árfolyam-különbözettel kell könyvelni. Mikor járok el helyesen?
Részlet a válaszából: […] ...és ebből következően az alszámlák közötti átvezetéssel nem változikmeg a deviza-betétszámla devizaösszege. A devizaszámlán lévő deviza csökkenését az Szt. szerint islehet átlagárfolyamon elszámolni. Így ha csökken az egyik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 14.
Kapcsolódó címke:

Devizaszámla vezetése

Kérdés: Társaságunk CHF devizaszámlát nyitott. A napi forgalom könyvelése az adott napi árfolyammal átszámítva történik. A napi záró egyenleg és a következő napi nyitó egyenleg árfolyam-különbözetét el kell-e számolnom és könyvelnem mindennap? Vagy csak az év végén állok rá az év végi árfolyamra, és ekkor számolok árfolyam-különbözetet? A naponta, illetve év végén számított árfolyam-különbözet realizált vagy nem realizált árfolyam-különbözet?
Részlet a válaszából: […] ...forintra történő átszámítását, ezeneszközök és kötelezettségek nyilvántartásának vezetésével kapcsolatoskövetelményeket.A devizaszámla valójában a devizakészletről, az abbanbekövetkezett változásokról devizában vezetett számla, amit - éppen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 11.
Kapcsolódó címke:

Devizában kiállított számlán az áfa alapja

Kérdés: Az új Áfa-tv. 80. §-a alapján a külföldi fizetőeszközben kifejezett adóalapot át kell számítani forintra. A 172. § szerint a külföldi fizetőeszközben kifejezett adó összegét forintban is a számlán fel kell tüntetni. Kérdésem, a 80. § alapján az adó alapját is fel kell tüntetni a számlán, vagy elegendő csak az adó összegét?
Részlet a válaszából: […] Az új Áfa-tv. 172. §-a alapján a számlán az átszámított adót- a 80. § szerint meghatározott árfolyam alkalmazásával - forintban kifejezveabban az esetben is fel kell tüntetni, ha az egyéb adatok külföldi pénznembenkifejezettek.A hivatkozottakból az következik, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 29.
Kapcsolódó címkék:    

Devizamegtakarítási számla árfolyama

Kérdés: Cégünk devizamegtakarítási számlát nyitott 2006-ban. MNB-árfolyamon kell-e a forintról devizára átváltott összeget nyilvántartásba venni, a havonta kapott kamatot és az év végi értékelést könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...devizaárfolyamon kell a devizaelszámolási számlán növekedésként akamatbevételekkel szemben elszámolni. A devizaeszközöket (ideértve a devizaszámlán lévő devizátis) és devizakötelezettségeket a mérlegfordulónapon (év végén) az Szt. 60.§-ának (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 3.
Kapcsolódó címkék:  

Devizaátvezetés árfolyam-különbözete

Kérdés: Devizaátvezetés alatt a devizaszámláról a forintszámlára, illetve fordítva átvezetést értek. A bank például ügyfelem devizaátvezetését a forintszámlán a saját árfolyamával írja jóvá. Én más banknak az árfolyamát használom a deviza és a valuta forintosításánál. Ebben az esetben árfolyam-különbözet keletkezhet, vagy a bank átszámítását kell elfogadnom?
Részlet a válaszából: […] ...a devizaeladásának, illetve vételének elszámolása lényegesen eltér egymástól.A kérdező szerinti devizaátvezetés egyik esete, amikor adevizaszámláról a forintszámlára történik az átvezetés. Ez azonban nemátvezetés, hanem a deviza eladása forintért a banknak. Ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 16.
Kapcsolódó címkék:  

Devizában történő számlázás

Kérdés: Belföldi székhelyű kft. fuvarozással foglalkozik, rendelkezik közösségi adószámmal. Egy másik belföldi cég Olaszországba, illetve Szlovákiába történő fuvarozással bízza meg a kft.-t. A kft. számlázhat-e euróban? Az euróban kiállított számlára elegendő-e kézzel ráírni a forintra átszámított öszszeget?
Részlet a válaszából: […] A devizaliberalizáció bevezetése óta nincs akadálya annak,hogy a belföldiek egymás közötti kapcsolataikban devizában számlázzanak, akártermékértékesítésről, akár szolgáltatásnyújtásról van szó, függetlenül attól,hogy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. október 13.
Kapcsolódó címkék:  

Belföldi devizaszámlákban lévő áfa elszámolása

Kérdés: Társaságunk export-import nagykereskedelemmel foglalkozik. Devizás tételeit a választott hitelintézet átlagárfolyamán könyveli. Belföldi vevőivel devizában is köt szerződést, amikor az áfa alapja a deviza szorozva az MNB-árfolyammal. Számítógépes könyvelői program a devizaalapú belföldi árbevételt (T 317 - K 917 könyvelési tétellel) könyveli, majd az árbevételt csökkenti az MNB-árfolyammal számított áfaösszegével (T 917 - K 467). Ezt az áfaösszeget a kimenő számlában is szerepeltetjük. Helyesen járunk-e el?
Részlet a válaszából: […] Nem egyértelmű a kérdés, így a válasz inkább az, hogy nem járnak el helyesen. A válasz során esetenként pontosítanunk kell.A társaság a devizás tételeit a választott hitelintézet átlagárfolyamán könyveli. Ez a döntés azt kell hogy jelentse, nemcsak az export-import...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. április 3.
Kapcsolódó címkék:  

Forinttal kiegyenlített devizaszámla

Kérdés: A cseh koronáról szóló számlát a gépkocsivezető külföldön forintban egyenlítette ki. Milyen árfolyamot kell alkalmazni a könyvelésünkben? Lehet-e bizonylat nélkül vásárolni valutát? Ha ilyen történik, milyen árfolyamot lehet alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] ...devizaszámlának nem a számla szerinti devizában, valutában történő kiegyenlítésekor (az adott esetben a cseh korona forinttal történő kiegyenlítésekor) a számla kibocsátójától az átvett forintösszegről kell elismervényt kapni. Az elismervénynek mind a cseh...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. szeptember 19.
Kapcsolódó címke:

Devizaszámlához kapcsolódó gazdasági események

Kérdés: Újra olvastam a Számviteli Levelek devizabetétszámla vezetésével kapcsolatos kérdéseit, a rá adott válaszokat, észrevételeket. Számomra még mindig nem világos, hogy a devizabetét és a valutakészlet csökkenéseit milyen árfolyamon kell forintra átszámítani. Azt nem tudom, hogy a készletcsökkenést mikor kell könyv szerinti és mikor teljesítésnapi választott árfolyamon könyvelni. Mikor keletkezik a devizabetét-, illetve a valutapénztár-számlákon árfolyam-különbözet, és mikor nem?
Részlet a válaszából: […] ...2001. január elsején lényegesen megváltoztak, és ez sok esetben gondot jelent, nem csak a kérdezőnek. Ezért itt összefoglaljuk a devizaszámlához, a valutaszámlához kapcsolódó - a kérdező által is említett - legfontosabb gazdasági eseményeket.Elöljáróban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. május 23.
Kapcsolódó címke:
1
2