Tudományos táborok szervezése

Kérdés:

Adómentes-e a diákok részére nyújtott táboroztatással kapcsolatos juttatásunk az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.22. pontja alapján?

Részlet a válaszából: […] ...a diákok részére nyújtott táboroztatással kapcsolatos juttatás az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.22. pontja alapján. Az Szja-tv. 1. számú melléklet 8.22. pontjában az adómentesség feltétele, hogy a juttatás az államháztartás valamely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 10.

Munkavállalók átlagos létszáma

Kérdés: A Számviteli Levelek 440. számában a "Munkavállalók átlagos létszáma" címmel megjelent 8438. kérdésre adott válaszuk pontosítását kérem. Megerősítésüket kérem abban, hogy az átlagos létszám meghatározásakor helyesek-e az alábbi értelmezéseink:
- a diákszövetkezeten keresztül, valamint a hallgatói szerződés által foglalkoztatott gyakornokokat, diákokat nem kell figyelembe venni;
-a megbízási szerződéssel foglalkoztatottakat akkor kell figyelembe venni az átlagos létszám meghatározásakor, ha legalább havi átlagban 60 munkaórában történik a foglalkoztatásuk, és emellett a munkáltatónál általános munkarend szerint foglalkoztatjuk (pl. a szabadság kiadása vonatkozik rájuk) ezen személyeket;
-továbbá helyesen gondoljuk azt, hogy a rehabilitációs hozzájárulás megállapításához továbbra is a tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszámot kell figyelembe venni?
Részlet a válaszából: […] ...útmutató szerint alkalmazásban állóként kell figyelembe venni a szorgalmi időszakban vagy a szünidőben foglalkoztatott diákot, ha munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, folyamatos foglalkoztatás mellett, havi átlagban legalább 60 munkaórában,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 13.

Változások a juttatások adóztatásában

Kérdés: A 2018. évi XLI. törvény 2019. január 1-jétől jelentősen korlátozza a béren kívüli juttatásokat is, az egyes meghatározott juttatásokat is. A jogszabály előkészítői részéről a sajtóban elhangzottak szerint a megszűnt juttatásokat bér formájában indokolt a munkavállalók részére biztosítani. Az Önök véleménye szerint hogyan történhet ez? Cégünk 2018-ban a munkavállalóinak béren kívüli juttatásként havi 8 ezer forint pénzösszeget juttatott a napközbeni étkezés támogatására. Ezenkívül fizette a munkavállalók helyi utazására szolgáló bérletet, a munkáltató nevére szóló számla alapján, havi 10.000 forint összegben, amelyet egyes meghatározott juttatásként számolt el. 2019-ben ezeket sem béren kívüli juttatásként, sem az egyes meghatározott juttatások között nem lehet elszámolni. Milyen módon számolhatjuk el ezeket a juttatásokat jövőre, ha cégünk munkavállalóink részére 2019-ben is biztosítani kívánja?
Részlet a válaszából: […] ...munkáltatói támogatás,– a mobilitási célú lakhatási támogatás,– a kockázati biztosítás más személy által megfizetett díja,– a diákhitel-törlesztés megfizetéséhez adott munkáltatói juttatás,– a sportrendezvényekre szóló belépők és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 30.

Alapítvány továbbképző és tapasztalatcsere-rendezvénye

Kérdés: Egy országos szakmai egyesület, valamint egy szintén országos szakmai alapítvány többnapos, közös, továbbképző és tapasztalatcsere-rendezvényt szervez. A rendezvény az alapítvány cél szerinti, közhasznú tevékenységét is szolgálja. Az egyesület a rendezvény költségeit a részére átutalt részvételi díjakból, az alapítvány a támogatásaiból fedezi. A részvételi díj tartalmazza a szakmai programok költségeit, az előadások közötti büfé, ebéd, baráti vacsora költségeit, valamint a résztvevőknek átadott emléktárgy beszerzésére fordított kiadásokat. Az alapítvány vállalja (fedezi) a konferencia költségei közül:
- az előadások helyiségének bérleti díját,
- átutalja diákok és nyugdíjasok részvételi díját (15.000 és 25.000 Ft/fő),
- rendezi a kis értékű emléktárgyak elkészítésének költségeit.
Kérem szíves segítségüket az alábbiakban:
1. A bevételeknek és a költségeknek ilyen módon történő elszámolása nem ütközik-e törvényi előírásba?
2. Hogyan kell könyvelni az emléktárgyakat?
3. Kell-e az alapítványnak adó- és járulékfizetéssel számolnia?
Részlet a válaszából: […] ...vagy sem. (Ezen szabály az emléktárgyként átadásra kerülő tárgyak beszerzési értéke elszámolására is vonatkozik).Az alapítvány a diákok és nyugdíjasok részvételi díját csak az egyesület tételes számlája ellenében utalhatja át. A tételes számla...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 10.

Gimnáziumi diákönkormányzat bevétele

Kérdés: Gimnáziumi diákönkormányzat milyen sajátos bevétellel rendelkezhet (például rendezvényen kínált sütemény értékesítéséből származhat-e bevétele), milyen nyilvántartás vezetésére kötelezett, milyen jogszabály vonatkozik a gazdálkodására?
Részlet a válaszából: […] ...hogy a gimnáziumi diákönkormányzatnak legálisan bevétele legyen, valójában iskolaszövetkezetet kell létrehozniuk. Az iskolaszövetkezetre a Ptk. szövetkezetekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, az iskolaszövetkezetre vonatkozó speciális előírásokat viszont a 2006...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 27.

Iskolaszövetkezet mint teljesítési segéd számlái

Kérdés: Adott egy vállalkozás, amely munkaerő-kölcsönzéssel és diákmunka-szervezéssel foglalkozik. A munkaerő-kölcsönzési tevékenységét önállóan látja el, alvállalkozó bevonása nélkül. A diákmunka-szervezési tevékenységét azonos tulajdonosi körhöz tartozó iskolaszövetkezet (mint teljesítési segéd) bevonásával végzi. A társaság a megrendelőivel kötött keretmegállapodásban különféle szolgáltatások ellátására vállalkozik (pl. árufeltöltési, raktárosi feladatok ellátására), az ehhez kapcsolódó ÁSZF-ben felhívja a megrendelői figyelmét, hogy az ő teljesítésében az iskolaszövetkezet mint teljesítési segéd fog részt venni. Az iskolaszövetkezet és a munkaerő-kölcsönző közötti kétoldalú szolgáltatási szerződésben az iskolaszövetkezet arra vállalkozik, hogy a munkaerő-kölcsönző által elvállalt feladatok teljesítésében a saját szövetkezeti tagjaival teljesítési segédként részt vesz. A munkaerő-kölcsönző a megrendelőinek az elvégzett munkaórák alapján számlát állít ki, mely teljesítését követően számol el az iskolaszövetkezettel. Az iskolaszövetkezet részére kifizetett díjakat a munkaerő-kölcsönző vállalkozás közvetített szolgáltatásként elszámolhatja, és adóalap-csökkentő tételként figyelembe veheti az iparűzési adó megállapítása során?
Részlet a válaszából: […] Egy vásárolt szolgáltatás közvetített szolgáltatásként való értelmezésének az Szt. alkalmazásában egyaránt feltétele, hogy a vásárolt és az eladott szolgáltatás ugyanaz legyen. Ekkor lehetséges ugyanis a szolgáltatás változatlan formában való továbbadása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 28.

Alanyi adómentesség iskolai étkeztetés továbbszámlázásakor

Kérdés: Egyházi fenntartású általános iskola étkezteti a diákokat, és külső konyháról vásárolja az ételt számla ellenében. Az iskola továbbszámlázza a szülőknek 100%-os, 50%-os áron, illetve térítésmentesen. Ha a 6 millió forintot meghaladja a szülők felé kiállított számla értéke, be kell-e jelentkezni az áfa hatálya alá?
Részlet a válaszából: […] ...Áfa-tv. értelmében mentes az adó alól az a szolgáltatásnyújtás és az ahhoz szorosan kapcsolódó óvodai, diákotthoni és kollégiumi ellátás – az étkeztetés kivételével, ha az ennek fejében járó ellenérték külön térítendő meg -, valamint az azokhoz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 14.

Mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésének kreditpontjai

Kérdés: Mérlegképes könyvelő kötelező továbbképzése vállalkozási szakon milyen tananyagból (adózás, számvitel, szakmai...), hány kreditpont megszerzését írja elő? Miből hány kreditpontot kell megszerezni egy évben?
Részlet a válaszából: […] ...hogy a továbbképzés megkezdésekor a résztvevők számára térítésmentesen biztosít-e, és ha igen, akkor milyen információs anyagot (diák, vázlat, tananyag). A választásnál érdemes erre is tekintettel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 19.

Kedvezménnyel csökkentett szakképzési hozzájárulás

Kérdés: Cégünk tanulószerződéssel foglalkoztat szakiskolai diákokat, akik után havonta igénybe vesszük a kedvezményt. Ez esetben miként kell könyvelni a szakképzési hozzájárulást, illetve a szakképzési hozzájárulásból levont kedvezményt?
Részlet a válaszából: […] Az Szht. 4. §-a alapján megállapított szakképzési hozzájárulási kötelezettség bruttó összegét csökkenteni kell a kedvezmény összegével, és a különbözetet (tehát a tárgyhónap után fizetendő összeget) kell könyvelni a bérjárulékok között. Külön-külön sem a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 10.

Igénybe vett közvetített szolgáltatás

Kérdés: A Nyelviskola Bt. bejelentett vizsgahelyként is működik. A vizsgára jelentkező a Nyelvvizsga Kft. honlapján csak regisztrál, külön szerződést nem köt sem a Nyelvvizsga Kft.-vel, sem a Nyelviskola Bt.-vel, utalással vagy készpénzben fizeti be a vizsgadíjat a választott vizsgahelyet üzemeltető Nyelviskola Bt. bankszámlájára vagy pénztárába. A kedvezményt is tartalmazó vizsgadíjról a Nyelvvizsga Kft. számlát állít ki a Nyelviskola Bt. részére. A bt. a teljes összegről állítja ki a számlát a diák részére. A Nyelviskola Bt. esetében megvalósul-e a gazdasági esemény, vagy ez csak a nyelvvizsgadíj továbbhárítása? Csökkenthető-e az iparűzési adó alapja a Nyelvvizsga Kft. számlájával?
Részlet a válaszából: […] ...gazdasági esemény valósul meg azzal, hogyelőzetes szerződés (megállapodás) alapján a Nyelvvizsga Kft. honlapjánjelentkező diák fizeti be a szükséges összeget a Nyelviskola Bt.-hez. A bt.ennek egy részét továbbadja a Nyelvvizsga Kft.-nek, a kft. számlája...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 14.
1
2
3
4