Értékpapírok árfolyam-különbözete

Kérdés: Gazdasági társaságként októberben értékpapírt vásároltunk, amit a 3. számlaosztályban tartunk nyilván. December 31-én a felgyűlt kamatot/hozamot az értékpapírszámla-kivonaton látjuk, de ez az összeg csak eladás esetén realizálódik. Milyen könyvelési tételeket kell könyvelni az év végi záráshoz kapcsolódóan?
Részlet a válaszából: […] ...olyanok, amelyek nem kamatoznak, de a bank által kimutatott értékük nő.A kamatozó értékpapírok (hitelviszonyt megtestesítő, illetve diszkontértékpapírok) esetében már a beszerzéskor- a vételárban lévő kamatot időbelileg el kell különíteni: T 9743 - K 374, amelyet-...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 22.

Diszkont Kincstárjegy árfolyam-különbözete

Kérdés:

A Diszkont Kincstárjegy 3, 6 és 12 hónapos futamidejű, nem kamatozó értékpapír, mely névérték alatt, diszkontáron kerül kibocsátásra 10.000 Ft-os alapcímletben. A magyar állam feltétel nélkül kötelezettséget vállal arra, hogy a forgalomba hozatali ár megfizetése ellenében a Diszkont Kincstárjegy névértékét a megjelölt időben és módon megfizeti. A Diszkont Kincstárjegy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerint hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, viszont nem kamatot fizet. A kapcsolódó lejáratkori árfolyam-különbözetet el kell-e határolni, vagy a nyereség azt az időszakot érinti, amelyik évben lejár az értékpapír?

Részlet a válaszából: […] ...és a beváltás (értékesítés) nem ugyanazon üzleti éven belül van, ha legalább két üzleti évet érint. (A 3, 6 hónapos futamidejű diszkontértékpapírok többségében a kibocsátás évében beváltásra is kerülnek!)(Kéziratzárás: 2023. 03....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 23.

Diszkontértékpapírok hozama

Kérdés: Hogyan kell elszámolni a diszkontértékpapírok hozamát?
Részlet a válaszából: […] ...bevételként, árfolyamnyereségként, az utóbbit pedig a kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek között kell kimutatni.A diszkontértékpapírokat (ideértve a diszkontkincstárjegyet is) névérték alatt bocsátják ki, és így a névértéknél alacsonyabb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 12.

Értékpapírok átlagáras nyilvántartása

Kérdés: A különböző időpontokban beszerzett diszkontértékpapírok csoportos nyilvántartása megvalósítható-e?
Részlet a válaszából: […] ...rövid válasz az, hogy a diszkontértékpapírok – általában – csoportosan nem tarthatók nyilván.A diszkontértékpapír olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amelyet névérték alatt bocsátottak ki, és a lejáratkor névértéken váltanak be. A kibocsátási (a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 10.

Diszkontáron vásárolt étkezési utalvány

Kérdés: Diszkontáron (94%) vásárolt étkezési utalványnál hogyan kell kezelni a bekerülési és a névérték közötti különbözetet? Szerintünk a bekerülési, nyilvántartási érték a 94%-os érték, felhasználáskor is ezt vezetem ki a könyvekből árfolyam-különbözet nélkül. Az adózás alapja viszont a névérték.
Részlet a válaszából: […] ...százalékosszemélyi jövedelemadó alapjaként számításba venni akkor, amikor ezen étkezésiutalványt a munkavállalók részére átadják.A diszkontértékpapíroknál (ideértve jelen esetben adiszkontáron vásárolt étkezési utalványt is) a vételár és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 5.

Befektetési jegyekkel kapcsolatos elszámolások

Kérdés: Nem pénzügyi tevékenységet folytató kft. Magyarországon forgalomba hozott befektetési jegyet jegyzett a befektetési alap indulása előtti jegyzési időszakban. A megfizetett ellenérték a névértéknél alacsonyabb diszkontált ár volt (5,5 százalékos kamat figyelembevételével került megállapításra). El lehet-e számolni, és ha igen, akkor hogyan, a ténylegesen megfizetett vételár és a névérték közötti különbözetet? A kibocsátási tájékoztató szerint a 4 éves futamidő alatt a befektetési alap a napi árfolyamon köteles visszavásárolni a befektetési jegyet. A futamidő alatt kell-e, lehet-e hozamot elszámolnia piaci árfolyam alapján, ha ténylegesen hozamfizetés nem történik? Változik-e az eset megítélése, ha a kibocsátó tőkegaranciát és a teljes futamidőre összesen 6% hozamgaranciát vállalt, de azzal a megkötéssel, hogy a tőke- és hozamgarancia csak a lejáratig tartott befektetési jegyekre érvényes?
Részlet a válaszából: […] ...kell tekinteni, de sajátos elszámolási szabályokat kell alkalmazni,és nem minősíthető – még elszámolási szempontból sem – diszkontértékpapírnakcsak azért, mert névérték alatti áron bocsátották ki.Az Szt. 84. §-a (3) bekezdésének b) pontja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 25.

Szt. 2005. évi változásai II.

Kérdés: A Számviteli Levelek 96. számában az 1959. kérdésre adott válaszban olvastam, hogy az Szt. 2005. évi változásai között vannak olyan változások is, amelyek az esetenként vitatott kérésekre adnak pontosító, kiegészítő rendelkezést. Melyek ezek?
Részlet a válaszából: […] ...hogy rögzítette, a kockázatmentesnek minősített (ilyenpéldául az állampapír is) befektetési célú, lejáratig tartott, kamatozó,illetve diszkontértékpapírok esetében értékvesztést nem kell elszámolni azértékpapír azon része után, amely a lejáratkor megtérül.Az Szt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 3.