Diszkont Kincstárjegy, Magyar Államkötvény könyvelése mikrogazdálkodónál

Kérdés:

Mikrogazdálkodói beszámolót készítő társaság Diszkont Kincstárjegyet (futamidő 1 év) és Magyar Államkötvényt (futamidő 7–10 év) vásárolt. Milyen főkönyvi számokra és milyen összeget kell könyvelni a beszerzéskor (beszerzési ár-névérték) és lejáratkor? Hova könyveljük az Államkötvény után fizetett kamatot?

Részlet a válaszából: […] A kérdés szerinti könyvelésre a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti mikrogazdálkodói számlatükör választ ad.– A Diszkont Kincstárjegy jellemzően rövid lejáratú, ezért a forgóeszközök, ezen belül az Értékpapírok között kell nyilvántartásba...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 25.

Diszkont Kincstárjegy árfolyam-különbözete

Kérdés:

A Diszkont Kincstárjegy 3, 6 és 12 hónapos futamidejű, nem kamatozó értékpapír, mely névérték alatt, diszkontáron kerül kibocsátásra 10.000 Ft-os alapcímletben. A magyar állam feltétel nélkül kötelezettséget vállal arra, hogy a forgalomba hozatali ár megfizetése ellenében a Diszkont Kincstárjegy névértékét a megjelölt időben és módon megfizeti. A Diszkont Kincstárjegy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerint hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, viszont nem kamatot fizet. A kapcsolódó lejáratkori árfolyam-különbözetet el kell-e határolni, vagy a nyereség azt az időszakot érinti, amelyik évben lejár az értékpapír?

Részlet a válaszából: […] A választ a számviteli törvény 32. §-ának (2) bekezdése tartalmazza. E szerint: aktív időbeli elhatárolásként kell a mérlegben kimutatni a (kamatbevételekkel szemben elszámolt) névérték alatt kibocsátott, a névérték alatt vásárolt diszkont – hitelviszonyt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 23.

Diszkontértékpapírok hozama

Kérdés: Hogyan kell elszámolni a diszkontértékpapírok hozamát?
Részlet a válaszából: […] ...az utóbbit pedig a kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek között kell kimutatni.A diszkontértékpapírokat (ideértve a diszkontkincstárjegyet is) névérték alatt bocsátják ki, és így a névértéknél alacsonyabb vételár (kibocsátási érték) és az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 12.

Alapítvány vállalkozói bevétele

Kérdés: Közhasznú alapítvány az induló tőkét államkötvényben, diszkontkincstárjegyben és befektetési jegyben tartja. A felsoroltak közül melyiknek a hozama számít vállalkozási bevételnek? Ha csak az éven túli befektetések számítanak vállalkozási tevékenységnek, változik-e a helyzet, ha ezeket rövid lejáratúvá teszi, és 2012-ben értékesíti is? Amennyiben az államkötvényeket névérték fölötti áron vásároltuk, helyesen jártunk-e el akkor, ha azokat az aktuális kamattal csökkentett áron vettük állományba az egyszeres könyvelésről a kettős könyvelésre történő átálláskor?
Részlet a válaszából: […] ...az következik, ha az alapítványnak csak közhasznú tevékenysége, illetve cél szerinti tevékenysége van, akkor az államkötvény, a diszkontkincstárjegy, a befektetési jegy kamata, hozama teljes összegében nem minősül a vállalkozási tevékenység bevételének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 10.

Diszkontkincstárjegyek hozama (eva)

Kérdés: A csak bevételi nyilvántartást vezető közkereseti társaságnál a tavaly vásárolt és az idén lejárt diszkontkincstárjegyek értékpapírszámlán megjelenő teljes összege vagy csak a hozama képez evaalapot?
Részlet a válaszából: […] Az Eva-tv. 6. §-ában megfogalmazottak alapján a kincstárjegyek értékpapírszámlán (elszámolási betétszámlán) megjelenő teljes összege bevételnek minősül. Az Eva-tv. nem tartalmaz arra vonatkozóan utalást, hogy mikor nem kell a teljes bevételt vagyoni értéknek tekinteni....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. november 27.