Dotáció az áfaarányosításnál

Kérdés: Az áfaarányosításnál a 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM rendelet alapján igényelt dotációt figyelembe kellett-e venni? Ha igen, akkor hogyan kell az árbevétel és a dotáció arányát meghatározni? Milyen időközönként kell igényelni?
Részlet a válaszából: […] ...8/1983. (VI. 29.) EüM-PM rendelet szerinti dotáció 2004.és 2005. évben arányosítási kötelezettség alá esett. Ugyanakkor a rendelet29-29/A §-a alapján a kijelölt célszervezetek, a szociális foglalkoztatók,továbbá azok a célszervezeti kijelöléssel nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 13.
Kapcsolódó címkék:  

Dotációnál átlagos statisztikai létszám

Kérdés: A 8/1983. EüM-PM együttes rendelet 27/A. §-ának (1) bekezdése alapján az ott megjelölt gazdálkodó szervezetet a 28. §-ban meghatározott megváltozott munkaképességű dolgozóknak a 27/A. § (2) bekezdése szerinti kötelező 5% feletti foglalkoztatási szintje esetén dotáció illeti meg. A 27/A. § (7) bekezdése alapján az átlagos statisztikai állományi létszám számításakor korrigáltan kell számba venni a rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesülő dolgozók létszámát, a részmunkaidőseket a részmunkaidejüknek a teljes munkaidőhöz viszonyított arányban. Ezen korrekciót csak a vállalkozás teljes foglalkoztatotti statisztikai létszáma számításakor kell alkalmazni, vagy a megváltozott munkaképességű dolgozók átlagos statisztikai állományi létszáma számításakor is?
Részlet a válaszából: […] A válaszhoz a KSH által kiadott "Útmutató amunkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz" című hivatalos kiadvány I/6.pontjában rögzített, az átlagos állományi létszám számítására vonatkozóelőírásából indulunk ki.Statisztikailag megfigyelt létszám...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 3.
Kapcsolódó címkék: