Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott dotáció tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Dotáció az áfaarányosításnál

Kérdés: Az áfaarányosításnál a 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM rendelet alapján igényelt dotációt figyelembe kellett-e venni? Ha igen, akkor hogyan kell az árbevétel és a dotáció arányát meghatározni? Milyen időközönként kell igényelni?
Részlet a válaszból: […]állományi létszámhoz viszonyított aránya a tárgyhónapban, a tárgynegyedévben vagy a tárgyévben eléri vagy meghaladja a 60 százalékot, a dotációra jutó, le nem vonható általános forgalmi adó összegével azonos kompenzációra váltak jogosulttá. A dotációt - mint államháztartási támogatást - az Áfa-tv. 3. számú melléklete szerinti arányosításnál a nevezőben (az értékesítés nettó árbevételét növelő tételként) kell számításba venni. Az arányosításba bevont előzetesen felszámított áfa összegét a tárgyév során göngyölítve, bevallási időszakonként (havonta, negyedévenként) a göngyölített tárgyévi adatok alapján kiszámított levonási hányad alkalmazásával [azzal, hogy az így kiszámított levonható áfát korrigálni kell a tárgyévi korábbi bevallási időszak(ok)ban levonható[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. április 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2590
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Dotációnál átlagos statisztikai létszám

Kérdés: A 8/1983. EüM-PM együttes rendelet 27/A. §-ának (1) bekezdése alapján az ott megjelölt gazdálkodó szervezetet a 28. §-ban meghatározott megváltozott munkaképességű dolgozóknak a 27/A. § (2) bekezdése szerinti kötelező 5% feletti foglalkoztatási szintje esetén dotáció illeti meg. A 27/A. § (7) bekezdése alapján az átlagos statisztikai állományi létszám számításakor korrigáltan kell számba venni a rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesülő dolgozók létszámát, a részmunkaidőseket a részmunkaidejüknek a teljes munkaidőhöz viszonyított arányban. Ezen korrekciót csak a vállalkozás teljes foglalkoztatotti statisztikai létszáma számításakor kell alkalmazni, vagy a megváltozott munkaképességű dolgozók átlagos statisztikai állományi létszáma számításakor is?
Részlet a válaszból: […]munkaóraszámmal; •megbízási jogviszonyban állók. Ha eltérő utasítás nincs, akkor az átlagolást a statisztikában a tényleges létszám alapján kell elvégezni, vagyis minden személyt a munkaidő hosszától függetlenül, egy-egy egész főnek kell tekinteni. Azokban a felvételekben, ahol az alkalmazásban állók létszámát teljes munkaidősre átszámolva is közölni kell, ott a számbavétel az egy teljes munkaidőben foglalkoztatottra jutó teljesített munkaóraszám vetítési alapként történő felhasználásával történik. A 8/1983. EüM-PM együttes rendelet 27/A. §-ának (5) bekezdése alapján az átlagos statisztikai állományi létszám számításánál a KSH létszámszámításra vonatkozó előírásait a (6)-(7) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Ebből következően, az átlagos statisztikai állományi létszám számításakor korrigáltan kell számításba venni a részmunkaidőben foglalkoztatottak létszámát a megváltozott munkaképességű dolgozók és az alkalmazásban állók (a teljes foglalkoztatotti) statisztikai állományi létszáma meghatározásakor. Ha a teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma például 30[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. március 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2076
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,