Útdíj 7,5 százalékának levonása az iparűzési adóból

Kérdés: Társaságunk fő tevékenysége személygépkocsi-bérbeadás flottakezelési szolgáltatás keretében. Levonható-e a társaság tulajdonában lévő, adóköteles tevékenységvégzésre használt személygépkocsira megvásárolt autópálya-matrica 7,5%-a a HIPA összegéből? Ha igen, akkor csökkenthető a társaságunk által megvásárolt, majd a bérbe vevő partnereknek "továbbszámlázott" autópálya-matrica díjával is? Vagy kizárólag a társaságunk saját célra használt gépjárműveihez megvásárolt autópálya-matrica díjait vehetjük figyelembe? Ha a továbbszámlázott autópálya-matrica díját társaságunk nem veheti figyelembe, akkor a partnereink tudják-e érvényesíteni ezen adócsökkentő tételt (a továbbszámlázás során a számlán egyértelműen látható az "autópálya-matrica" díjtétel, ami – természetesen – értékben megegyezik az általunk megfizetett díjjal)?
Részlet a válaszából: […] A Htv. 40. §-a (1) bekezdésének b) pontja értelmében a székhely, telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő adóból levonható az adóalany által ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt, a belföldön és külföldön autópályák, autóutak és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 23.

Viszonylati jegy elszámolása

Kérdés: Az e-útdíj rendszer (HU-GO) regisztrált felhasználói vagyunk. A rendszerbe rögzítettek olyan járművet is, mely nem a társaság (kft.) tulajdona, erre a járműre viszonylati jegyet vásároltak. Ebben az esetben lehetséges-e a megvásárolt tétel költség­elszámolása, célszerű-e továbbszámlázni azt?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a kérdéses esetben valójában ingyenes juttatásról van szó – azaz a kft. nem vár ellenszolgáltatást attól az adózótól, akinek az érdekében a kérdéses viszonylati jegyet vásárolták -, úgy a térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékét a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 9.

E-útdíj, telefonkártya-feltöltés értékesítése

Kérdés: Üzemanyag-értékesítő kft. e-útdíj-értékesítést és telefonkártya-feltöltést is végez. Az ebből származó forgalmat a saját árbevételeként kell kimutatnia, vagy csak a jutalék az árbevétele?
Részlet a válaszából: […] A válasznál abból kell kiindulni, hogy a kft. a kérdés szerinti tevékenysége során az ellenértékről a számlát a saját nevében állítja ki, vagy a megbízó nevében, a megbízó javára, a megbízó számlaszám-tartományába tartozó számlát állít ki. Az előbbit...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 10.

E-útdíjra előre fizetett összeg

Kérdés: Az E-útdíjszolgáltatás esetében cégünk on­line egyenlegfeltöltéssel biztosítja a pénzügyi fedezetet. Az Autópálya-kezelő Zrt.-től kizárólag az egyenleg feltöltéséről kapunk számlát, előre értékesített útdíj címen. A végteljesítésről nem kapunk számlát, az csak a rendszer folyamatos nyomon követésével, illetve a rendszer által közölt folyószámla-egyenleg ellenőrzésével állapítható meg. Ez esetben mi alapján számolható el igénybe vett szolgáltatásként a ténylegesen megtett út hosszával arányos útdíj?
Részlet a válaszából: […] A témával a Számviteli Levelek 292. számában a 6008. kérdésre adott válaszban már foglalkoztunk. Ott arra a számviteli előírásokból következő álláspontra jutottunk, hogy a tényleges útdíjról készült számla szerinti – áfa nélküli – ellenértéket kell az igénybe vett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 21.

E-útdíj elszámolása

Kérdés: Az e-útdíj elszámolása kapcsán adott válaszuk az áfalevonhatóság vonatkozásában nem fedi a valóságot, mivel a 3,5 tonnát meghaladó szárazföldi közlekedési eszközöknél az útdíjhasználat áfája levonható.
Részlet a válaszából: […] Sajnálatos módon a Számviteli Levelek 290. számában az 5966. kérdésre adott válaszunk első bekezdésének végén az útdíjban lévő előzetesen felszámított áfát le nem vonhatónak minősítettük, helytelenül, mert nem vettük figyelembe az Áfa-tv. 125. §-a (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 19.

E-útdíjra előre fizetett összeg

Kérdés: Az e-útdíjat előre "fel kell tölteni", kifizetni. Utána még nem látjuk, hogyan történik az elszámolás. Lehet, hogy elég rá, de lehet, hogy marad belőle, főleg év végén. Számlát ugyan készítenek, de ki kell nyomtatni, nem küldik meg. Akkor az e-számlának minősül? Nem teljesen világos az elszámolás módja, ezek alapján a költség megfelelő időben, összegben való könyvelése sem.
Részlet a válaszából: […] Természetesen az e-útdíj számlázására, elszámolására is érvényesek az Áfa-tv. és az Szt. vonatkozó előírásai. Az előre kifizetett e-útdíjat az Áfa-tv. 59. §-a alapján elő­legnek kell tekinteni. A fizetett előleg részét képező előzetesen felszámított áfa az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 19.

E-útdíj elszámolása

Kérdés: Hogyan kell az e-útdíjat elszámolni? Lehet-e közvetített szolgáltatás? A fuvarozó cég feltüntetheti-e külön tételként a számláján, és az így feltüntetett útdíj is csökkenti a helyi iparűzési adót? A helyi iparűzési adó csökkentéseként csak a megtett úttal arányos útdíj vonható le, a sima autópálya-matricák nem? És a külföldön megfizetett megtett úttal arányos díj 7,5%-a levonható?
Részlet a válaszából: […] Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról a 2013. évi LXVII. törvény rendelkezik. Az értelmező rendelkezés szerint útdíj az útdíjköteles elemi útszakasz használatáért fizetendő, általános forgalmi adót is magában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 15.