Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott e-útdíj tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: E-útdíj, telefonkártya-feltöltés értékesítése

Kérdés: Üzemanyag-értékesítő kft. e-útdíj-értékesítést és telefonkártya-feltöltést is végez. Az ebből származó forgalmat a saját árbevételeként kell kimutatnia, vagy csak a jutalék az árbevétele?
Részlet a válaszból: […]a megbízó számlaszám-tartományába tartozó számlát állít ki. Az előbbit feltételezzük, saját nevében a saját számlaszám-tartományába tartozó számlákat állít ki az értékesített e-útdíjról és a telefonkártya-feltöltésről is. Az így számlázott - áfa nélküli - összeget árbevételként kell elszámolni, de árbevételként kell kimutatni a kapott (számlázott) jutalékot
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6237
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: E-útdíjra előre fizetett összeg

Kérdés: Az E-útdíjszolgáltatás esetében cégünk on­line egyenlegfeltöltéssel biztosítja a pénzügyi fedezetet. Az Autópálya-kezelő Zrt.-től kizárólag az egyenleg feltöltéséről kapunk számlát, előre értékesített útdíj címen. A végteljesítésről nem kapunk számlát, az csak a rendszer folyamatos nyomon követésével, illetve a rendszer által közölt folyószámla-egyenleg ellenőrzésével állapítható meg. Ez esetben mi alapján számolható el igénybe vett szolgáltatásként a ténylegesen megtett út hosszával arányos útdíj?
Részlet a válaszból: […]dokumentálásának bizonylatolási kötelezettsége (a számlaadási kötelezettség) rá is vonatkozik. Az egyenlegfeltöltéssel biztosított pénzügyi fedezet tényleges felhasználásáról kellene a teljesítményt dokumentáló számlának szólnia, ellenőrizhető módon, útvonalanként, útszakaszonként követhetően.Az Autópálya-kezelő Zrt.-nek az általa biztosított sajátos szolgáltatás teljesítménnyel arányos díját tartalmazó számla hiányában, az e-útdíjra előre fizetett összeget az e-útdíjat fizető társaságok az idők végezetéig nem mutathatják ki az előlegek között. Indokolt ezért elsődlegesen az Autópálya-kezelő Zrt.-t írásban felszólítani, hogy teljesítse számlaadási kötelezettségét, számoljon el az előlegként, egyenlegfeltöltésként átadott összegekkel. Ha ezt az üzleti év mérlegfordulónapjáig nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. november 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6091
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: E-útdíjra előre fizetett összeg

Kérdés: Az e-útdíjat előre "fel kell tölteni", kifizetni. Utána még nem látjuk, hogyan történik az elszámolás. Lehet, hogy elég rá, de lehet, hogy marad belőle, főleg év végén. Számlát ugyan készítenek, de ki kell nyomtatni, nem küldik meg. Akkor az e-számlának minősül? Nem teljesen világos az elszámolás módja, ezek alapján a költség megfelelő időben, összegben való könyvelése sem.
Részlet a válaszból: […]adóalany nevére szóló, az ügylet teljesítését igazoló számla alapján vonható le.Az előre kifizetett e-útdíjat a számviteli elszámolás során is előlegként kell kimutatni. Ha az előzetesen felszámított áfa levonható volt, akkor áfa nélküli átutalt, kifizetett összegben. A tényleges e-útdíjról készült számlát kell - az áfa levonásával - költségként elszámolni, a kötelezettséget pedig az előleg beszámított összegével kell csökkenteni (ideértve az előleg beszámított áfáját is).Minden kezdet nehéz. Reméljük, a 2013. üzleti év mérlegfordulónapjáig megszűnnek a kezdeti nehézségek, és minden a törvényi előírásoknak megfelelően történik,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. szeptember 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6008
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: E-útdíj elszámolása

Kérdés: Az e-útdíj elszámolása kapcsán adott válaszuk az áfalevonhatóság vonatkozásában nem fedi a valóságot, mivel a 3,5 tonnát meghaladó szárazföldi közlekedési eszközöknél az útdíjhasználat áfája levonható.
Részlet a válaszból: […]foglaltakat. Ezen előírás szerint az Áfa-tv. 124. §-ától eltérően az előzetesen felszámított áfa levonható, ha a parkolási szolgáltatást, az úthasználati szolgáltatást igazoltan az adóalany által üzemben tartott, 3,5 tonnát meghaladó legnagyobb össztömegű szárazföldi közlekedési eszköz üzemeltetése érdekében hasznosítja.Az előbbiek figyelembevétele mellett a hivatkozott kérdésre adott válasz első bekezdésének utolsó mondata helyett a következő mondat a helyes:"Ezen előírásból egyértelműen következik, hogy az útdíj egy sajátos szolgáltatás teljesítménnyel arányos ellenértéke,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. szeptember 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6007
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: E-útdíj elszámolása

Kérdés: Hogyan kell az e-útdíjat elszámolni? Lehet-e közvetített szolgáltatás? A fuvarozó cég feltüntetheti-e külön tételként a számláján, és az így feltüntetett útdíj is csökkenti a helyi iparűzési adót? A helyi iparűzési adó csökkentéseként csak a megtett úttal arányos útdíj vonható le, a sima autópálya-matricák nem? És a külföldön megfizetett megtett úttal arányos díj 7,5%-a levonható?
Részlet a válaszból: […]ennek hiányában a gépjármű üzembentartója, illetve az úthasználó kötelezett tekintet nélkül állampolgárságára és az általa vezetett vagy üzemben tartott, illetve tulajdonát képező gépjárművet nyilván­tartásba vevő országra.Ha jogszabály mégis ad lehetőséget a közvetlen - e-útdíjkénti - továbbhárításra, akkor a közvetített szolgáltatás Szt., illetve Htv. értelmező rendelkezéseinek a figyelembevételével lehet közvetített szolgáltatás is.Az e-útdíj - mint utaltunk rá - szolgáltatásnyújtás ellenértéke. Ha az e-útdíjat fizető társaság a belföldi vagy külföldi megrendelőjével írásban kötött szerződésben abban állapodott meg, hogy az e-útdíjat részben vagy egészében, külön tételben a fuvart megrendelő felé továbbszámlázhatja, és ténylegesen is továbbszámlázza, akkor az e-útdíjként fizetett összeg, illetve annak arányos része közvetített szolgáltatásnak minősül, és mint ilyen csökkenti a helyi iparűzési adó alapját (de közvetlenül nem csökkenti a fizetendő helyi iparűzési adót!).Amennyiben nincs a fentiek szerinti írásban, szerződésben rögzített megállapodás, az e-útdíjat az igénybe vett szolgáltatások költségei között kell elszámolni, és főszabályként annak összegével a helyi iparűzési adó alapja nem csökkenthető.A 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó tehergépjárművek után fizetendő, a megtett úttal arányos elektronikus útdíj (e-útdíj) 2013. július 1-jétől történt bevezetésével, a fuvareszközzel (a közúti teherszállításra alkalmas járművel) rendelkező vállalkozások költségei megemelkedtek. Erre tekintettel az ilyen fuvareszközzel rendelkezők egyrészt levonhatják az általuk fizetendő helyi iparűzési adóból az adóévben megfizetett e-útdíj 7,5 százalékát, másrészt csökkentették ezen gépjárművek gépjárműadóját.A Htv. új 40/A. §-a szerinti előírásból, a törvénymódosítás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. augusztus 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5966
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,