Ügyvédi iroda tagja egyéni ügyvéd

Kérdés: Két egyszemélyes ügyvédi iroda tagja egyéni ügyvédként folytatná a tevékenységét. Az ügyvédi kamara tájékoztatása szerint ez náluk egy kamarai határozattal "megszűnés nélkül, jogutódlással" megoldható. Az adó és a számvitel területén ezt hogyan kell kezelni? Mindkét iroda kettős könyvvitelt vezet, az egyik az Eva-tv., a másik a Tao-tv. hatálya alá tartozik.
Részlet a válaszából: […] A válasz előtt a kérdésben hivatkozott egyszerű megoldásra reagálunk. Az ügyvédi irodát meg kell szüntetni ahhoz, hogy tagja egyéni ügyvédként folytathassa a tevékenységét. Az ügyvédi iroda megszüntethető jog­utódlással, illetve jogutód nélkül.Az ügyvédekről szóló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 7.

Ügyvédi iroda kataválasztása

Kérdés: Jelenleg kettős könyvvitelre kötelezett evás ügyvédi iroda 2013-tól át kíván jelentkezni a kata hatálya alá, emiatt irodából egyéni ügyvédi irodává kell "alakulnia". Ez valóban lehet átalakulás? Vagy az ügyvédi irodát meg kell szüntetni, és új egyéni vállalkozást kell alakítani? Az Ügyvédi Kamaránál azt a választ kaptam, hogy az átalakulás már kialakult gyakorlat, a törvényben joghézag van. Az önök véleménye szerint is lehet átalakulás? Ha nem, és új vállalkozást kell elindítani, milyen feladataim vannak?
Részlet a válaszából: […] A válasz előtt megjegyezzük, az Ügyvédi Kamarának a kérdésben hivatkozott tájékoztatása téves, nem lehet átalakulás, de joghézag sincsen.A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény katára vonatkozó előírásai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 31.

Ügyvéd elszámolásai

Kérdés: Az egyéni ügyvéd az illetéket átutalja az adott ügyfél nevében. Számlát, illetve számviteli bizonylatot erről az ügyvéd kap. A jogi szolgáltatás nem tartalmazza az illetéket, csak az ügyvédi munkadíjat. Ebben az esetben elegendő az ügyvédnek egy számviteli bizonylatot kiállítania az illetékről, vagy köteles számlát adni? (Az ügyvéd a saját maga által létrehozott bizonylatot állít ki, amely az Áfa-tv. kellékeinek megfelel, szigorú sorszámozású.) Mi a helyes eljárás?
Részlet a válaszából: […] Tekintettel arra, hogy az ügyvéd az ügyfél nevében jár el, amegbízója helyett fizetett illetéket, egyéb tételeket a bevételei, a költségei,ráfordításai között nem mutathatja ki. Így az ügyvédnek az ügyfél nevébenátutalt illetéket az ügyféllel szembeni követelésként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 13.

Kapcsolt vállalkozás (eva)

Kérdés: Van egy egyéni ügyvéd (feleség), aki a 2003. adóévre az eva hatálya alá tartozik (bevételi nyilvántartást választott). Közös háztartásban lévő férje szintén egyéni vállalkozó (ingatlanforgalmazó), azonban nem választotta az evát a 2003. adóévre. A kérdésem az, ha a férj számlázza a feleségének a munkadíjat, az növeli-e az eva alapját? Kapcsolt vállalkozásnak minősül-e?
Részlet a válaszából: […] Az Eva-tv. szerint az adóévben megszerzett bevételt akkor kell az eva alapjánál kétszeresen figyelembe venni, ha annak fizetésére (teljesítésére) olyan személy köteles, amellyel az adóalany a Tao-tv.-ben meghatározott kapcsolt vállalkozási viszonyban áll. Ez az eset akkor áll...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 2.

Egyéni vállalkozó költségelszámolása

Kérdés: Az egyéni vállalkozók költségelszámolásával kapcsolatban: egyéni ügyvéd pénzügyi lízing formájában személyautót vásárol. A cégautóadót havonta megfizeti. A forgalmi engedélybe a vállalkozó lakcímét és nem a telephelyét jegyzik be. Elfogadható-e ez? A telephelyet csak akkor jegyzik be, ha a vállalkozó ideiglenesen bejelentkezik az adott címre. Kötelező-e útnyilvántartást vezetnie? A felhasznált üzemanyag elszámolásához a tankoláskor kell-e számlát kérni?
Részlet a válaszából: […] Elsősorban a cégautóadó megfizetése szempontjából van annak jelentősége, hogy a forgalmi engedélyben milyen bejegyzés található. A cégautóadó alanya az a kifizető, aki (amely) a személygépkocsi tulajdonosa vagy üzemben tartója (ha a kettő nem azonos, akkor az üzemben tartó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. szeptember 4.

Egyéni ügyvéd "átalakulása"

Kérdés: Az egyéni ügyvéd ügyvédi irodává alakulásának milyen számviteli, adózási, adóeljárási szabályai vannak?
Részlet a válaszából: […] Az Ütv. az egyéni ügyvéd ügyvédi irodává alakulásáról nem rendelkezik. Ugyanakkor az Szja-tv. 49/A. §-a hasonló adózási feltételeket ír elő arra az esetre, ha az egyéni ügyvéd belép egy ügyvédi irodába, vagy ügyvédi irodát alapít, és ott folytatja a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 12.

Egyéni ügyvéd (eva)

Kérdés: Egyéni ügyvéd választhatja-e az evát, ha nem rendelkezik vállalkozói igazolvánnyal?
Részlet a válaszából: […] Az egyéni ügyvéd választhatja az evát, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e egyéni vállalkozói igazolvánnyal vagy sem. Erről az Eva-tv. külön rendelkezik, amely szerint egyéni vállalkozónak minősül az ügyvéd (kivéve, amennyiben az ügyvédi tevékenységet ügyvédi iroda...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 19.