Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott egyéni vállalkozó megszűnése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Egyéni vállalkozás megszüntetése utáni bevételek, költségek

Kérdés: Egy havi áfabevalló, normál módon működő egyéni vállalkozó tevékenységét 2018. 09. 20-án befejezte, vállalkozását megszüntette. A vállalkozás megszűnése után még keletkeztek számlák, főként közüzemi díjakkal kapcsolatos elszámolás, valamint a Kormányhivataltól érkezett bértámogatás. Ezzel kapcsolatban kérdésem:
1. Egyéni vállalkozóval szemben a Vízmű Társaság elszámoláskor a következő számla keletkezett. A számlán feltüntetett teljesítés dátuma 2018. 10. 01. (!), a számla kelte: 2018. 09. 11., a vállalkozó a számlát 2018. 09. 12-én, bankkártyás fizetéssel rendezte. Ez a számla az áfabevallásban szerepeltethető? Költségként a számlán szereplő tétel a pénzforgalom miatt elszámolható?
2. A vállalkozás egyik dolgozóját GINOP-pályázat keretében bértámogatással foglalkoztatta. A Kormányhivatal a bértámogatás összegét 2018. 09. 27-én utalta el a vállalkozó számára. Ez az összeget bevételként el kell számolni?
3. Még október hónapban is keletkeztek áramelszámoló számlák. Ezen számlák költségként még elszámolhatók? Általánosságban kérdés, hogy egyéni vállalkozás megszűnése után keletkezett bevételek, költségek meddig számolhatóak el? A megszűnés napjáig, vagy az szja-bevallás benyújtásáig?
Részlet a válaszból: […]érdekében felmerült költségnek minősül.2. A megszűnés napját követően megszerzett, de a bevallás benyújtásáig megérkezett bevétel az egyéni vállalkozói tevékenység bevétele, az ezt követően érkező bevétel önálló tevékenységből származó bevételnek minősül. Így a Kormányhivatal által 2018. 09. 27-én utalt bértámogatás összegét bevételként kell elszámolni.3. Az Szja-tv. 49/B § (2) bekezdésében lévő szabály alapján általánosságban válaszunk az, hogy az egyéni vállalkozói jogállás megszűnését követően a megszűnés adóévéről szóló adóbevallás benyújtásáig- az egyéni vállalkozói tevékenységre tekintettel befolyt ellenérték (bevétel) a megszűnés adóévében megszerzett vállalkozói bevételnek;- az egyéni vállalkozói tevékenységgel összefüggő igazoltan felmerült kiadás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7821

2. találat: Egyéni vállalkozás megszüntetése (eva)

Kérdés: Mi a menete a bevételi nyilvántartást vezető evás egyéni vállalkozás megszüntetésének? Hogyan kell megállapítani a tárgyi eszközök piaci értékét?
Részlet a válaszból: […]következően nemcsak a ténylegesen befolyt bevételeket, hanem azt is, amit csak kiszámlázott, de még nem realizált, amit még <br> - december 31-ig - pénzügyileg nem rendeztek.Az Eva-tv. hatálya alól történő kilépés (az evaalanyiság megszűnése) bejelentésével egyidejűleg az egyéni vállalkozó átalányadózására vonatkozó rendelkezések alkalmazását is bejelentheti, ha megfelel az Szja-tv.-ben foglalt feltételeknek.Az evaalanyiság megszűnésének adóévét (pl. 2012. adóév) követő első adóév napjára (2013. 01. 01-re) vonatkozóan az egyéni vállalkozónak részletes vagyonleltárt kell készítenie minden olyan eszközéről, amelyet vállalkozói tevékenysége keretében használni fog.Az evaalanyiság időszaka alatt megszerzett nem anyagi jószág, tárgyi eszköz alapján az egyéni vállalkozó az adóalanyiság megszűnése után a jövedelem meghatározásakor az értékcsökkenési leírást a más által (a szállító által) kibocsátott bizonylaton feltüntetett értékre, mint beruházási költségre vetítve állapítja meg.Az előbbiek alapján tehát az evaalanyiság alatt vagy azt megelőzően beszerzett immateriális javak, tárgyi eszközök bekerülési (bruttó) értéke a beszerzéskor számlázott ellenérték, amelynél már elszámolt értékcsökkenési leírásnak kell tekinteni a beszerzés (használatbavétel) időpontja és az evaalanyiság megszűnésének időpontja közötti időszakra az Szja-tv. szerinti leírási kulcsokkal számított bekerülési értéket (ezt, mint egyéni vállalkozó, már nem írhatja le!).Az egyéni vállalkozót terhelő személyi jövedelem­adó szempontjából költségként elszámoltnak kell tekinteni:- az evaalanyként lezárt adóévben teljesített valamennyi, az Szja-tv. alapján költségnek minősülő kiadást (juttatást),- az evaalanyiság megszűnésekor a részletes vagyonleltárban kimutatott nem anyagi javak és tárgyi eszközök (ide nem értve az evaalanyiság időszaka alatt megszerzett nem anyagi javakat és tárgyi eszközöket) beruházási költségének az evaalanyiság keletkezését megelőző adóév utolsó napjára az Szja-tv. szerinti nyilvántartásban kimutatott beruházási költségeket meghaladó részét (például ha az evaalanyiság időszaka[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. január 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5721

3. találat: Egyéni vállalkozás megszűnésének bejelentése

Kérdés: Hogyan kell eljárni megszűnés bejelentése kapcsán egyéni vállalkozó esetén?
Részlet a válaszból: […]vállalkozói tevékenységre való jogosultság a bejelentés napján megszűnik akkor, ha az egyéni vállalkozó tevékenysége megszüntetését a körzetközponti feladatokat ellátó települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzőjének vagy a nyilvántartó szervnek, azaz a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának (KEKKH) bejelenti. A tevékenység megszüntetését a gyakorlatban be lehet jelenteni személyesen az ország bármely okmányirodájában, vagy elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül a "Változásbejelentés" űrlap segítségével. A bejelentés díj- és illetékmentes. Az eljárás további részleteivel kapcsolatban a http://www.nyilvantarto.hu/hu/evig_megszuntetes weboldalt érdemes felkeresni. Az önkormányzat jegyzője azt az egyéni vállalkozót, akinek az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága megszűnt, a megszűnés napjával hivatalból törli a nyilvántartásból, és erről az egyéni vállalkozót tájékoztatja. A KEKKH pedig elektronikus úton tájékoztatja az állami adóhatóságot, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíj-biztosítási szervet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5350

4. találat: Egyéni vállalkozó megszűnésekor kivitt ingatlan adózása

Kérdés: Egyéni vállalkozó 12 évvel ezelőtt vásárolt egy ingatlant, amit bevitt a vállalkozásába, vagyis annak beszerzési áfáját visszaigényelte, felújítást hajtott végre rajta, és azóta amortizációt is számol el évről évre. Most meg akarja szüntetni a vállalkozását. A vállalkozás megszüntetésekor a hatályos törvények alapján keletkezik-e áfafizetési kötelezettsége? Az ingatlant el kell-e számolnia, és ha igen, konkrétan hogyan, a vállalkozás megszűnésekor valamilyen szinten az egyéni vállalkozói bevételei, esetleg osztalékalapja javára? A megszűnést követően, ha mint magánszemély értékesíti az ingatlant, akkor van-e olyan egyéni vállalkozói múltjából származó tényező, ami befolyásolja a jövedelemszámítás módját, ha igen, akkor konkrétan az hogyan működik?
Részlet a válaszból: […]történő kivonása áfafizetési kötelezettséggel jár. Személyi jövedelemadózás Az egyéni vállalkozói jogállás megszűnésekor a vállalkozásba bevitt ingatlannal összefüggésben nem keletkezik személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség, csak a megszűnést követően. Ha a magánszemély később értékesíti az ingatlant, a jövedelem megállapítására más szabályok vonatkoznak. Az általános szabályok alapján ingatlanátruházás esetén a bevételből levonható - a megszerzésre fordított összeg, és az ezzel összefüggő más kiadások; - az értéknövelő beruházások értéke; - az átruházással kapcsolatos kiadások. Ha a volt egyéni vállalkozó magánszemélyként később értékesíti az ingatlant, akkor az adóköteles jövedelem megállapításakor az Szja-tv. 62. §-ának (1) bekezdése szerint az ingatlan átruházásából származó bevételből nem vonhatók le azok a kiadások, amelyeket a magánszemély korábban a tevékenységéből[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3829