Egyéni vállalkozás megszüntetése utáni bevételek, költségek

Kérdés: Egy havi áfabevalló, normál módon működő egyéni vállalkozó tevékenységét 2018. 09. 20-án befejezte, vállalkozását megszüntette. A vállalkozás megszűnése után még keletkeztek számlák, főként közüzemi díjakkal kapcsolatos elszámolás, valamint a Kormányhivataltól érkezett bértámogatás. Ezzel kapcsolatban kérdésem:
1. Egyéni vállalkozóval szemben a Vízmű Társaság elszámoláskor a következő számla keletkezett. A számlán feltüntetett teljesítés dátuma 2018. 10. 01. (!), a számla kelte: 2018. 09. 11., a vállalkozó a számlát 2018. 09. 12-én, bankkártyás fizetéssel rendezte. Ez a számla az áfabevallásban szerepeltethető? Költségként a számlán szereplő tétel a pénzforgalom miatt elszámolható?
2. A vállalkozás egyik dolgozóját GINOP-pályázat keretében bértámogatással foglalkoztatta. A Kormányhivatal a bértámogatás összegét 2018. 09. 27-én utalta el a vállalkozó számára. Ez az összeget bevételként el kell számolni?
3. Még október hónapban is keletkeztek áramelszámoló számlák. Ezen számlák költségként még elszámolhatók? Általánosságban kérdés, hogy egyéni vállalkozás megszűnése után keletkezett bevételek, költségek meddig számolhatóak el? A megszűnés napjáig, vagy az szja-bevallás benyújtásáig?
Részlet a válaszából: […] 1. A megszűnés napját követően a bevallás benyújtásáig a vállalkozás érdekében igazoltan felmerült költségek még az egyéni vállalkozás érdekében felmerült költségnek minősülnek. Az ezt követően érkező számla önálló tevékenységgel összefüggésben felmerült...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 31.

Egyéni vállalkozás megszüntetése (eva)

Kérdés: Mi a menete a bevételi nyilvántartást vezető evás egyéni vállalkozás megszüntetésének? Hogyan kell megállapítani a tárgyi eszközök piaci értékét?
Részlet a válaszából: […] Az Eva-tv. 3. §-ának (1) bekezdése sorolja fel azokat az eseteket, amelyek az evaalanyiság megszűnéséhez vezetnek. Ezek között lehetnek olyanok, amelyek csak év végén eredményezik az evaalanyiság megszűnését, de vannak olyanok is, amelyek esetében az evatevékenységet már...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 31.

Egyéni vállalkozás megszűnésének bejelentése

Kérdés: Hogyan kell eljárni megszűnés bejelentése kapcsán egyéni vállalkozó esetén?
Részlet a válaszából: […]  Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének, folytatásának,szünetelésének és megszűnésének feltételeit az egyéni vállalkozóról és azegyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szabályozza.A válaszadás során abból a feltételezésből indultunk ki, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 22.

Egyéni vállalkozó megszűnésekor kivitt ingatlan adózása

Kérdés: Egyéni vállalkozó 12 évvel ezelőtt vásárolt egy ingatlant, amit bevitt a vállalkozásába, vagyis annak beszerzési áfáját visszaigényelte, felújítást hajtott végre rajta, és azóta amortizációt is számol el évről évre. Most meg akarja szüntetni a vállalkozását. A vállalkozás megszüntetésekor a hatályos törvények alapján keletkezik-e áfafizetési kötelezettsége? Az ingatlant el kell-e számolnia, és ha igen, konkrétan hogyan, a vállalkozás megszűnésekor valamilyen szinten az egyéni vállalkozói bevételei, esetleg osztalékalapja javára? A megszűnést követően, ha mint magánszemély értékesíti az ingatlant, akkor van-e olyan egyéni vállalkozói múltjából származó tényező, ami befolyásolja a jövedelemszámítás módját, ha igen, akkor konkrétan az hogyan működik?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 11. §-a (2) bekezdésének d) pontja szerintellenérték fejében teljesített termékértékesítés az adóalany megszűnésekor, haaz adóalany a megszűnés időpontjában olyan terméket tart tulajdonában, amelynekbeszerzéséhez kapcsolódóan részben vagy egészében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 25.