Követelés a mérlegben

Kérdés: Követelést a mérlegben az adós által elismert összegben lehet kimutatni, amelynek alátámasztása a 12. 31-i egyenlegközlők kiküldésével és visszaigazolásával történik. Egyik cégnek jelentős kintlévősége van, de nem tesz eleget a 12. 31-i egyenlegközlésnek, bár én folyamatosan tájékoztatom az aktuális követelésekről. Ez esetben mit tud tenni a könyvelő? Hogyan szerepeljen az ilyen követelés a mérlegben?
Részlet a válaszából: […] A számviteli előírások szerint a mérleg tételeit leltárralkell alátámasztani, amely tételesen ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegfordulónapján meglévő eszközöket és azok forrásait. A leltár elkészíthető anaprakészen vezetett nyilvántartás adatai alapján és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 23.

Céltartalék képzése alapítványnál

Kérdés: Alapítványunk 5 évvel ezelőtti irodabérlésével kapcsolatosan folyamatosan, évente kamattal növelt követelésről kap egyenlegközlő levelet. Vitatjuk a tartozást is, és a kamat jogosságát is. Könyvvizsgálónk a várható veszteségekre céltartalék képzését javasolja, mert – szerinte – per esetén esetleg fizetni kell. Ha nem képezünk céltartalékot, korlátozhatja-e vagy elutasíthatja-e záradékkal a könyvvizsgáló az éves beszámolónkat?
Részlet a válaszából: […] ...– az el nem ismert követelést és annak kamatát nem mutathatja ki sem követelésként, sem bevételként, de követelése az évenkénti egyenlegközléssel nem évül el. Ha megegyezéssel nem zárható le az ügy, akkor valóban csak a bíróság az, amelyik a vitát eldöntheti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. november 13.

Egyenlegközlő levelek a követelések értékesítésekor

Kérdés: Társaságunk eladja vevőköveteléseit egy faktorálással foglalkozó cégnek. Milyen követelményei vannak az érintett illető vevőknek küldött egyenlegközlő leveleknek?
Részlet a válaszából: […] Ha a társaság eladja vevőköveteléseit, akkor a Polgári Törvénykönyv XXVII. fejezetében foglaltak szerint kell eljárnia. A Ptk. 328. §-ának (3)-(4) bekezdése szerint: az engedményezésről (a követelés átruházásáról) a kötelezettet az engedményezőnek kell értesítenie,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. április 19.