Szerzői jog kimutatása

Kérdés: Egyházi intézményünk felhasználási szerződést kötött digitális tananyag fejlesztésére, valamint felhasználására. A szerződés 10 év időtartamú, határozott idejű, kizárólagos felhasználási jogot enged a felhasználó egyházi intézményünknek. A szerződés szerinti szerzői jogdíj 30%-a a felhasználási jogdíj ellenértéke. A szerzői jogdíj megfizetése számla alapján történik. A teljes szerzői jogdíjat az immateriális javak vagyoni értékű jogok sorra kell könyvelni, vagy meg kell bontani 70-30 százalék arányban, és így elkülönítetten könyvelni a felhasználási díjat a vagyoni értékű jogok között?
Részlet a válaszából: […] A válasznál az eszközök bekerülési (beszerzési és előállítási) értéke számviteli törvény szerinti előírásából kell kiindulni. Az eszköz bekerülési értéke az eszköz megszerzése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 24.

EU-s projektben külföldiek foglalkoztatása

Kérdés: Karitatív tevékenységet végző egyházi intézmény az Európai Unió által finanszírozott (nyertes) pályázata keretében 2011. évben színházi előadás színpadra állítását tervezi. Az EU a projekt megvalósításának költségeit 100%-ban finanszírozza. A pályázati projekt bevétel elérésére nem irányul, időtartama 10 hónap. Az előadás célja bizonyos – élethelyzetüknél és körülményeiknél fogva nehéz helyzetben lévő – társadalmi rétegek problémáira való rávilágítás. A pályázatot határon átívelő együttműködés keretében német művészek, magyar szakemberek, illetve magyar diákok szoros együttműködésével valósítják meg. A német magánszemélyek túlnyomórészt Németországban fejtik ki tevékenységüket. Időnként Magyarországra utaznak: felügyelik a válogatást, a próbákat stb. Hogyan számfejtsük a német magánszemélyeknek fizetendő díjat, ha az 10 hónapos határozott idejű munkaszerződés alapján fizetendő a munkabér? Milyen adókat és járulékokat kell vonni tőlük, és milyen járulékot kell fizetni utánuk? A fentebb leírtak alapján a munka melyik államban végzettnek minősül? Megosztás esetén mi a megfelelő dokumentáció a munka végzésének helyszínét illetően? Hogyan számfejtsük a német magánszemélyeknek fizetendő díjat, ha az a projekt keretében végzett önálló tevékenység (színdarabírás, jelmeztervezés) megbízási díja? Ez esetben milyen adókat és járulékokat kell vonni tőlük, és milyen járulékot kell fizetni utánuk? A projektben közreműködő belföldi és külföldi magánszemélyek részére a tevékenységük ellenértékén kívül nyújtott egyéb juttatások besorolhatók-e az Szja-tv. 1. sz. melléklete 4.7. c) pontja alá?
Részlet a válaszából: […] E kérdéscsoportra adandó válasz kapcsán feltételezzük, hogynincs olyan uniós szerződés, amely a projekt keretében adott juttatásokadómentességét rögzíti (vagy azt, hogy az adott juttatások az egyes tagállamokáltal nem adóztathatók), ebből következően a magyar-német...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 21.

Étkezési hozzájárulás elszámolása a saját konyhánál

Kérdés: Hogyan kell elszámolni és könyvelni az étkezési hozzájárulást, ha az egyházi intézménynek saját konyhája van?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján a természetbeni juttatások közül adómentes a munkáltató által természetben nyújtott étkezés értékéből legfeljebb havi 4000 forint. Ha az egyházi intézménynek saját konyhája van, akkor először meg kell állapítani a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. december 11.

Egyház által fenntartott intézmény számvitele

Kérdés: Egyház által fenntartott, állami költségvetésből támogatott oktatási, szociális intézmény egyházi szervezetnek minősül-e a számviteli törvény szempontjából?
Részlet a válaszából: […] Az új Szt. 6. §-a (3) bekezdésének előírása alapján: az egyház által alapított egészségügyi, szociális és oktatási intézmény könyvvezetési, beszámolókészítési kötelezettségét – a számviteli törvény és a vonatkozó külön jogszabály rendelkezései...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. július 26.

Kht. önkormányzati támogatása

Kérdés: Önkormányzat által alapított közhasznú társaság alapító okiratában meghatározott tevékenységéhez az önkormányzat által, rendeletben foglaltak szerint adott pénzeszköz ellenértéknek minősül-e, és adóalapot képez-e?
Részlet a válaszából: […] SzámvitelA közhasznú társaságnál a kapott támogatás számviteli elszámolása annak függvényében változik, hogy az önkormányzat a támogatást – rendeletben vagy határozatban megállapított módon – milyen célból, mire adja.A támogatás céljaa) Ha az önkormányzat által...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. május 3.