Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott egyszerűsített végelszámolás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Ügyvezető feladata egyszerűsített végelszámolásnál

Kérdés: Az új végelszámolási szabályok szerint, ha az ügyvezető a végelszámoló, mikor és milyen nyomtatványokat kell a cégbírósághoz benyújtani? Hol találhatók meg ezen iratminták, illetve milyen elektronikus felületen kell beküldeni azokat?
Részlet a válaszból: […]végelszámolót terhelő feladatokat (részletesen a Cégtörvény 99-113. §-aiban) a cég vezető tisztségviselőinek (így az ügyvezetőnek is) kell ellátnia.A legfőbb szervnek az egyszerűsített végelszámolás megindításáról hozott döntését - a törvény szerint - az adójogi szabályoknak megfelelően be kell jelenteni az állami adó- és vámhatósághoz (és nem a cégbírósághoz). Az adóhatóság elektronikus úton értesíti erről a cégbíróságot, amely az értesítés alapján automatikusan jegyzi be a cégjegyzékbe a cégnévnek (a rövidített névnek) végelszámolásra utaló toldattal való módosítását és az egyszerűsített végelszámolás kezdő időpontját.A cégbíróság az adóhatóság értesítését követően automatikus intézkedéssel a Cégközlönyben közleményt tesz közzé az egyszerűsített végelszámolás megindításáról, amely tartalmazza:- a végelszámolás alá került cég nevét a végelszámolásra utaló toldattal, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát, ha a jogutód nélküli megszűnés elhatározását megelőző két éven belül jogutódlás következett be, a jogelőd(ök) nevét, székhelyét és cégjegyzékszámát;- a hitelezőknek szóló felhívást, hogy követeléseiket a közzétételtől számított negyven napon belül a végelszámolónak (az ügyvezetőnek) jelentsék be, továbbá- az egyszerűsített végelszámolás kezdő időpontját,- és azt a tényt, hogy a cég egyszerűsített végelszámolás lefolytatásáról határozott.Az egyszerűsített végelszámolás - 150 napon belüli - befejezését a cégnek az adóhatósághoz (és nem a cégbírósághoz!) kell bejelentenie, amelyről az adóhatóság elektronikus úton értesíti a cégbíróságot. Az adóhatóság a cég bejelentésétől számított harminc napon belül - a szükséges ellenőrzések elvégzése után - elektronikus úton értesíti a cégbíróságot, ha a cég törlésének adóigazgatási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7757
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Egyszerűsített végelszámolás

Kérdés: Olyan információt kaptam, hogy az egyszerűsített végelszámolásra vonatkozó törvényi előírások lényegesen megváltoztak. A változásokról, azoknak a számviteli elszámolására gyakorolt hatásáról lehetne bővebben is olvasni a Számviteli Levelekben? Hogyan látják Önök e változásokat?
Részlet a válaszból: […]végelszámolót kellett választania, de végelszámoló lehetett a cégvezető is, a tulajdonos is. Az új előírás szerint nincs szükség választásra, mert a törvény rögzíti azt, hogy a végelszámolót terhelő feladatokat a cég vezető tisztségviselői látják el.Ha a legfőbb szerv vagy az egyéni cég tagja az egyszerűsített végelszámolás megszüntetését és a cég működésének folytatását határozta el, a cég határozatának meghozatalától számított nyolc napon belül korábban köteles volt erről a Cégközlönyben közleményt közzétenni, az új szabályozás alapján ennek tényét az adóhatósághoz kell bejelenteni, amelyről az adóhatóság a cégbíróságot elektronikus úton értesíti, a cégbíróság pedig elvégzi a végelszámolásra utaló toldat törlését.Nincs változás abban, hogy az egyszerűsített végelszámolás helyett mikor kell a végelszámolásra vonatkozó általános szabályok szerint eljárni (egyszerűsített végelszámolást kizáró okok). Változás abban az, hogy a kizáró okok bekövetkezésének időpontját követő 60 napon belül (korábban ilyen határidő nem volt) köteles a cég végelszámolót választani, és erről változásbejegyzési kérelmet benyújtani.A korábbi szabályozás nem rendelkezett az egyszerűsített végelszámolás befejezésével kapcsolatos feladatokról. Természetes volt, hogy ugyanazok a feladatok, mint a végelszámolás befejezésekor. Az új elő-írás szerint az egyszerűsített végelszámolás befejezését a cég - a 150 napon belül - az adóhatóságnál jelentheti be, amelyről az adóhatóság elektronikus úton értesíti a cégbíróságot. Az adóhatóság a cég bejelentésétől számított harminc napon belül elektronikus úton értesíti a cégbíróságot, ha a cég törlésének adóigazgatási és társadalombiztosítási szempontból akadálya nincs. A cég az adóhatósági bejelentéssel egyidejűleg köteles elektronikus úton, az e-ügyintézési törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon megküldeni a cégbíróság részére az elfogadott vagyonfelosztási javaslatot, az ehhez kapcsolódó határozatot. A vagyonfelosztási javaslat és a határozat kizárólag a jogszabályban meghatározott iratminta megfelelő kitöltésével készíthető el.Az adóhatósági értesítés és a cég általi iratbenyújtás megtörténte esetén a cégbíróság - a végelszámolás szabályszerű befejezése esetén - törli a céget a bejegyzésekből.Az egyszerűsített végelszámolásnak nincsenek sajátos számviteli, adózási szabályai. A Cégtörvénynek sem a korábbi, sem a módosított előírása nem szól arról, hogy az egyszerűsített végelszámolásról a végelszámolásra való áttéréshez kapcsolódik-e számviteli, beszámolási, illetve adófizetési kötelezettség. Ebből arra lehet következtetni, hogy a végelszámolás első üzleti évének része lesz az egyszerűsített végelszámolás időszaka is.Milyen számviteli feladatok kapcsolódnak az egyszerűsített végelszámoláshoz?A tevékenységet lezáró beszámoló készítése, amelyet- a végelszámolás kezdőnapját megelőző nappal - mint mérlegfordulónappal - kell elkészíteni, a legfőbb szerv által elfogadtatni, jóváhagyatni;- 30 napon belül letétbe helyezni és közzétenni;- az üzleti évhez kapcsolódó adóbevallásokat is a mérlegfordulónapot követő 30 napon belül el kell készíteni, az adókat, járulékokat be kell vallani és be kell fizetni.Egyszerűsített végelszámolás esetén a korrigált végelszámolási nyitómérleg készítésére nincs elegendő idő. A kijelölt végelszámoló azonban jogosult a nyitómérlegben szereplő adatok felülvizsgálatára.Ha a legfőbb szerv vagy az egyéni cég tagja az egyszerűsített végelszámolás megszüntetését és a cég működésének folytatását határozta el, a határozatnak tartalmaznia kell a végelszámolás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7644