Előtársaság személyijövedelemadó-bevallása

Kérdés: 2007. 10. 31-én megalapított (alanyi adómentes) kft.-t (ügyvédi mulasztás miatt) a cégbíróság nem jegyezte be, a tulajdonos részére a mai napig sem az ügyvédnő, sem a cégbíróság semmiféle értesítést nem küldött. Elektronikus bevallások beadása során, az APEH-törzsadatok lekérdezésével derült ki a "megszűnésalattiság" ténye. Kérdésem: Ha sikerül kideríteni a dátumokat, milyen bevallásokat, milyen határidőre kell beadni? A társaság tevékenységet végzett, abból eredménye származott. (Az ügyvezető 36 órás munkaviszony melletti főállású társas vállalkozó, díjazást nem vett fel, járulékfizetési kötelezettsége emiatt nem volt.) A megszűnés során keletkezett eredmény felosztása milyen adókat keletkeztet a magánszemély részére?
Részlet a válaszából: […] Jogutód nélküli megszűnés során az Szja-tv. 68. §-ának (1)bekezdése alapján a társas vállalkozás magánszemély tag (üzletrész-tulajdonos)által e jogviszonyára tekintettel a társas vállalkozás vagyonából megszerzettbevételből az a rész, amely meghaladja az üzletrész...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 26.

Előtársasági bevallási kötelezettség

Kérdés: 2007. 10. 31-én megalapított (alanyi adómentes) kft.-t (ügyvédi mulasztás miatt) a cégbíróság nem jegyezte be, a tulajdonos részére a mai napig sem az ügyvédnő, sem a cégbíróság semmiféle értesítést nem küldött. Elektronikus bevallások beadása során, az APEH-törzsadatok lekérdezésével derült ki a "megszűnésalattiság" ténye. Kérdésem: Ha sikerül kideríteni a dátumokat, milyen bevallásokat, milyen határidőre kell beadni? A társaság tevékenységet végzett, abból eredménye származott. (Az ügyvezető 36 órás munkaviszony melletti főállású társas vállalkozó, díjazást nem vett fel, járulékfizetési kötelezettsége emiatt nem volt.) A megszűnés során keletkezett eredmény felosztása milyen adókat keletkeztet a magánszemély részére? Kell-e egyáltalán beszámolót készíteni, vagy csak zárómérleget, vagyonfelosztást?
Részlet a válaszából: […] A tevékenységét előtársaságként folytató adózónak soronkívüli adóbevallást kell tennie az Art. 33. §-ának (3)-(6) bekezdésefigyelembevételével. E kötelezettségnek – az éves elszámolású adókról az előtársasági időszakról azSzt.-ben a beszámoló készítésére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 29.

Minimum-járulékalap és az szja-alap eltérése

Kérdés: A havi munkabér számfejtésénél eltérhet-e a tb-járulék alapja az szja-előleg alapjától? Önök egy korábbi válaszukban utaltak arra, hogy a minimum-járulékalap és a bruttó bér közötti differenciát támogatásként, vagyis egyéb bevételként kell könyvelni, ha annak terheit a munkáltató viseli. A havi elektronikus járulékbevalláshoz kapcsolódóan, a cég havonta lejelenti, átvállalhatja-e a járulékkülönbözetet, vagy meg kell, hogy egyezzen az szja és a minimum-járulékalap? 2008-ban is folytatható a 2007-es gyakorlat, ha a minimum-járulékalapnál kevesebb a bruttó bér?
Részlet a válaszából: […] A választ azzal kell kezdenünk, hogy a kérdező a kérdésébenmeg nem nevezett válaszunkat alaposan félreértette. Átnézve az e témában adottválaszainkat, nem találtunk olyat, amely szerint a társaságot terhelőköltségeket támogatásként, és így egyéb bevételként kellene...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 17.

Nem kötelező elektronikus adóbevallás

Kérdés: Melyik elektronikus adóbevallási kötelezettség melyik adózói körre nem kötelező? Jogszabályi hivatkozást is kérnék megjelölni!
Részlet a válaszából: […] A választ a vonatkozó jogszabályi előírással kezdjük: azArt. 31. §-ának (6)-(9) bekezdése 2007. 01. 01-jétől hatályos.Az Art. 31. §-ának (2) bekezdése szerint a munkáltató, akifizető (ideértve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélymunkáltatót is),...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 8.

Ingatlan bérbeadása, elektronikus bevallás

Kérdés: Annak az adószámmal rendelkező magánszemélynek, aki tárgyi adómentesen ingatlant bérbe ad, elektronikus úton kell-e az szja-bevallását teljesítenie, ugyanis az APEH értesítést küldött az ügyfélkapura történő regisztrálásra? Sem vállalkozó nem vagyok, sem áfafizetésre kötelezett.
Részlet a válaszából: […] Az Art. 2007. évre úgy változik, hogy a munkáltatónak nemminősülő kifizető a havi bevallás és adatszolgáltatás benyújtására csak akkorkötelezett, ha a tárgyhónapban magánszemély részére adó- (adóelőleg-) és/vagyjárulékalapot képező kifizetést, juttatást teljesített...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 8.

Vállalkozói kivét hiányában elektronikus bevallás

Kérdés: Az Art. 31. §-ának (2) bekezdése szerinti bevallás benyújtására 2007. évtől kötelezettek körével kapcsolatban szeretném segítségüket kérni. Heti 36 órás munkaviszony melletti egyéni vállalkozónak, aki alkalmazottat nem foglalkoztat, és akinek egész évben nincs vállalkozói kivétje (év végén osztalékként veszi ki jövedelmét), 2007. évtől elektronikus úton havonta nullás bevallást fog küldeni?
Részlet a válaszából: […] Az Art. 2007.évre vonatkozó változása alapján az a biztosított egyéni vállalkozó, akiegyidejűleg munkaviszonyban is áll, és foglalkoztatása eléri a heti 36 órát, ahavi bevallás és adatszolgáltatás benyújtására – saját maga vonatkozásában -nem kötelezett azon időszakra,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 8.

Bevallás évközi osztalékról

Kérdés: Francia alapítású magyar cég 2006. 03. 31-ével eltérő üzleti évre vált. Az új üzleti év 2006. április 1-jétől 2007. március 31-éig tart. A francia tulajdonos a csonka év utolsó napján (március 31.) osztalékot vett fel franciaországi bankjában. A fizetendő osztalékadó kulcsa 15 százalék (illetőség- és haszonhúzói igazolás megvan). Milyen nyomtatvány alkalmazható ezen osztalék bevallásához? A 06081-es nem kellett, mert éves bevalló.
Részlet a válaszából: […]

Ha az adózó éves adóbevallásra kötelezett, akkor a 06083M nyomtatványon kell a bevallásnak eleget tenni 2007. január 31-éig, ha 2006 áprilisától nem kötelezett elektronikus bevallásra.

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 26.