Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott életbiztosítási díj tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Biztosítási díj - követelés vagy költség?

Kérdés: Egy társaság a következő feltételekkel kötött biztosítást:
Megnevezése: Teljes életre szóló folyamatos díjfizetésű kockázati életbiztosítás, kiegészítve baleseti halálra és baleseti rokkantságra szóló biztosítással. Szerződő: Társaság. Biztosított: magánszemély, a társaság alkalmazottja. Kedvezményezett: a magánszemély gyermekei. Lejárat: a biztosított halálakor vagy a baleseti rokkantság bekövetkezésekor.
A szerződő fél felmondás alkalmazása mellett választhat a visszavásárlási összeg kifizetése és a szerződés díjmentesítése között. Ezekkel a feltételekkel elszámolható-e az éves biztosítási díj személyi jellegű ráfordításként?
Részlet a válaszból: […]a díjtartalék terhére pénzt vonhat ki (visszavásárolhat) úgy, hogy a biztosítási szerződés nem szűnik meg, és a pénzkivonáshoz nem kell a biztosított hozzájárulása - mert a szerződés aláírásakor erről lemondott -, akkor a társaság által befizetett biztosítási díj díjtartalékba kerülő részét nem lehet költségként elszámolni, azt mindaddig biztosítóval szembeni követelésként kell kimutatni, amíg a biztosítási szerződés a társaság számára meg nem szűnik. Ugyanígy a fizetett biztosítási díjat nem lehet költségként elszámolni, ha a biztosított személy előre lemond a társasággal való együttes kedvezményezettjelölés jogáról. Ebben az esetben is mindaddig, amíg a biztosítási szerződés a társaság számára meg nem szűnik, a befizetett biztosítási díj díjtartalékba kerülő részét a társaságnál a biztosítóval szembeni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. december 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5242

2. találat: A kft. által viselt életbiztosítási díj adó- és járulékterhei

Kérdés: A kft. teljes egészében viseli néhány - név szerint megnevezett - dolgozójának életbiztosítási díját, amit természetbeni juttatásnak minősített. A 44 százalékos személyi jövedelemadón felül milyen járulékfizetési kötelezettség terheli az így kifizetett összeget?
Részlet a válaszból: […]amelynél magánszemély kizárólag a kockázati esemény bekövetkeztekor kap szolgáltatást, a kifizető által fizetett biztosítási díj adómentes (ekkor sem a magánszemélynek, sem a társaságnak nem keletkezik adófizetési kötelezettsége). Az adóköteles biztosítási díj fogalmi meghatározását az Szja-tv. 3. §-ának 50. pontja tartalmazza. E szerint adóköteles biztosítási díj a kifizető által kötött olyan biztosítás díja, amely alapján a biztosító szolgáltatása magánszemélyt biztosítottként vagy kedvezményezettként illet meg, ide nem értve a magánnyugdíjpénztár által biztosítóintézettől történő járadékvásárlás ellenértékét, valamint a kifizető által kötött biztosítás 1. számú melléklet szerint előbb említett adómentes díját. Az Szja-tv. 25. §-ának (1) bekezdése alapján a magánszemély nem önálló tevékenységből származó bevételének része a munkáltató által fizetett adóköteles biztosítási díj, amelyre azonban a 42. § szerint adókedvezmény érvényesíthető (természetesen csak akkor, ha a 7. számú mellékletben foglalt feltételek teljesülnek). A munkaadót (foglalkoztatót) ezen járulékalapot képező jövedelem után 31 százalékos társadalombiztosításijárulék-fizetési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 360