Piaci értékek meghatározása

Kérdés: Az új számviteli törvény szerint az eszközök mérlegfordulónapi értékelésekor a könyv szerinti értéket össze kell vetni a piaci értékkel. Honnan tud a gazdálkodó szervezet a piaci értékre vonatkozóan információt szerezni? Hogyan lehet a gépek, berendezések, technológiák piaci értékét meghatározni, különösen akkor, ha azok egyedi eszközök?
Részlet a válaszából: […] A 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: új Szt.) 57. §-a szerint a befektetett eszközöket, a forgóeszközöket – a sajátos előírások figyelembevételével meghatározott – bekerülési értéken kell értékelni, csökkentve azt a terven felüli értékcsökkenés, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. január 4.

Értékcsökkenés módosítása felújításnál, maradványérték

Kérdés: A 2001. január 1-je előtt aktivált tárgyi eszköz felújításánál az érték változik. A felújítást követően az évenként elszámolandó értékcsökkenést kell-e módosítani, és kell-e maradványértékkel számolni?
Részlet a válaszából: […] Az új Szt. 53. §-ának (3) bekezdése szerint: ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszköznél az évenként elszámolandó értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben lényeges változás következett be,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. január 4.

Értékcsökkenés módosítása

Kérdés: A futásteljesítmény (km-teljesítmény) alapján tervezett értékcsökkenés módosítására van-e lehetőség az eszköz rendeltetésszerű használatbavételét követően akkor, ha a tényleges használat során kiderül, hogy a gépjármű ténylegesen több km-t tud teljesíteni?
Részlet a válaszából: […] Az új Szt. 3. §-a (4) bekezdésének 5. pontja szerint a hasznos élettartam az az időszak, amely alatt az amortizálható eszközt a gazdálkodó időarányosan vagy teljesítményarányosan az eredmény terhére elszámolja. Ebből következik, hogy a hasznos élettartam az elvégezhető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. január 4.