Elévült adótartozás elengedése

Kérdés: A NAV által elévülés miatt elengedett adótartozást hogyan számoljuk el? Figyelembe vehető a társasági adónál csökkentő tételként?
Részlet a válaszából: […] Az adótartozást - mint költségvetési befizetési kötelezettséget - az adóhatósággal (a kérdés szerinti esetben a NAV-val) szembeni kötelezettségként kell kimutatni. Az adótartozás elévülésére vonatkozó szabályokat az Art. 164. §-a részletezi, de nem rendelkezik külön...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 3.

Elévült adók könyvelése

Kérdés: Hogyan kell könyvelni az adóhatóság által törölt adókat?
Részlet a válaszából: […] Az adókat - mint költségvetési befizetési kötelezettségeket - az adóhatósággal szembeni kötelezettségként kell kimutatni. Ha azok elévültek, és az elévülést az adóhatóság visszaigazolta, akkor ezen kötelezettségeket ugyanolyan módon kell a könyvekből kivezetni, mint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 26.

Elévült iparűzésiadó-túlfizetés

Kérdés: Hogyan kell kivezetni az elévült iparűzésiadó-túlfizetést? A kivezetés növeli a társaságiadó-alapot?
Részlet a válaszából: […] Az iparűzésiadó-túlfizetés követelés a helyi adóhatósággal szemben. Ha az elévül, akkor - mint elévült követelést - a könyvekből ki kell vezetni behajthatatlan követelésként (T 8691 - K 4695), az elévülés dokumentumaival alátámasztva.A Tao-tv. 3. számú mellékletének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 29.