Elhunyt munkavállaló hiteltartozása

Kérdés: Munkavállalónk elhunyt. Az árván maradt gyerekek részére a temetési segélyen túl a munkavállalónk által felvett hiteltartozás törlesztéséhez a munkáltató cég is hozzájárult. Ez utóbbi támogatás is kifizethető temetési segélyként? Elszámolható a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségként? Számvitelileg a személyi jellegű egyéb kifizetések között kell kimutatni?
Részlet a válaszából: […] A segély általános jellemzője az, hogy a bevétellel nem fedezett, általában rendkívüli eseményhez, körülményhez kapcsolódóan felmerült tényleges – jellemzően jogszabályban nevesített – költségekre nyújtson pénzügyi fedezetet. Ilyen a temetési segély is.Az Szja-tv. 1....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 26.

Hitel törlesztőrészletének fizetése

Kérdés: A 2012. 07. 05-én megjelent 5502. számú kérdéssel kapcsolatban lenne kérdésem. Társaságunk béren kívüli juttatásként, a meglévő cafeterián belül szeretné támogatni munkavállalóját havonta, a hitel törlesztőrészletének részbeni megfizetésével, munkavállalónk viszont adóstársként szerepel a hitelszerződésben. Ez esetben is kaphat ilyen támogatást, vagy csak az adós lenne rá jogosult?
Részlet a válaszából: […] Ha a cafeteria-rendszer keretén belül kívánják támogatni a munkavállalót havonta a lakás vásárlásához felvett hitel törlesztőrészletének részbeni megfizetésével, akkor ahhoz nem kell, hogy teljesüljenek a munkáltató által lakáscélú felhasználásra adott vissza nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 31.

Utólag adott engedmény vagy ajándék

Kérdés: Könyvelőirodánknál többen jelezték, hogy egy szakmai cikk jelent meg azzal kapcsolatban, miszerint a bónusz – forgalom alapján utólag adott engedmény – nyilvántartási és adózási szabályai megváltoztak. Információink szerint az engedmény értékének 1,19-szeresét terheli a 16 és 27 százalékos adó, valamint névre szóló nyilvántartást kell vezetni. Úgy gondoljuk, félreértés lehet e mögött, hiszen nem üzleti ajándékról, hanem forgalomtól függő ajándékról van szó. Változtak tehát a bónusz adózási és elszámolási szabályai?
Részlet a válaszából: […]  A kérdés alapján arra lehet következtetni, hogy a forgalomalapján utólag adott engedmény forgalomtól függő ajándék juttatását jelenti.Ennek személyi jövedelemadóban történő kezelése többféle lehet, és az adózásiszabályok a 2011. és a 2012. évre is változtak....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 8.

Elhunyt munkavállalónk hiteltartozása

Kérdés: A gyermekét egyedül nevelő munkavállalónk elhunyt. Árván maradt gyermekének a szülő által hátrahagyott hiteltartozása kifizetéséhez a temetési segélyen túl további támogatás került kifizetésre. Kérdéseink: E kifizetés is elszámolható lett volna adómentes temetési segélyként, hiszen a jogszabály nem határoz meg e segélyre vonatkozó felső határt? Ha a segélyezett közeli hozzátartozó nem az özvegy, és nem kiskorú közeli hozzátartozó, akkor a segély a társasági adó szempontjából nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költség? A Tao-tv. szerinti minősítéstől függetlenül a személyi jellegű egyéb kifizetések között kell elszámolni?
Részlet a válaszából: […] A választ azzal kezdjük, a segély általános jellemzője az,hogy a bevétellel nem fedezett, általában rendkívüli eseményhez, körülményhezkapcsolódóan felmerült tényleges – jellemzően jogszabályban nevesített -költségekre nyújtson pénzügyi fedezetet. Ilyen a temetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 21.

Üdülőingatlan költségeinek elszámolása

Kérdés: Cégünk üdülőingatlant vásárolt azzal a céllal, hogy az a dolgozók és közeli hozzátartozóik üdülését szolgálja. Az üdülő fenntartási költségeit (áfával növelt összegben) a vállalkozás költségei között elszámoljuk. Elszámolható-e adómentes üdülési szolgáltatásként a dolgozók és hozzátartozóik üdülése? Miként csökkenthetők ezzel a természetbeni juttatásként elszámolandó üzemeltetési költségek? Hogyan kell ennek a könyvviteli nyilvántartásokban megjelennie?
Részlet a válaszából: […] A választ azzal kell kezdeni, hogy a vállalati üdülőbennyújtott szolgáltatás piaci értéke teljes összegében természetbeni juttatásnakminősül: az Szja-tv. 1. számú melléklete 8.33. pontjának megfelelő részeadómentes, az ezt meghaladó része adóköteles. Az Szja-tv. 1....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 12.

Elhunyt munkavállaló özvegyének fizetett juttatások

Kérdés: Munkavállalónk üzemi baleset következtében elhunyt. Özvegyének megállapodás alapján egyszeri kifizetésként nem vagyoni kártérítést (a szomorú esemény feldolgozásához), költségtérítést (telefonköltség, ház körüli munkák stb.), dologi kártérítést (ruházat stb.), havi rendszerességű kifizetéssel az elmaradt jövedelem jogcímen fizetünk. A kifizetés elszámolása az Szt. szerint minek minősül? Személyi jellegű kifizetésnek vagy egyéb ráfordításnak?
Részlet a válaszából: […] Az elhunyt munkavállaló özvegyének fizetett azonjuttatásokat, amelyek akár kártérítés, akár költségtérítés címén kerültekkifizetésre, az Szt. 79. §-ának (3) bekezdése alapján személyi jellegű egyébkifizetésként kell elszámolni. Személyi jellegű egyéb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 28.

Azonos feltételekkel történő juttatás

Kérdés: Változik-e 2005-ben a minden munkavállalónak azonos feltételekkel történő juttatásra vonatkozó adózási szabály?
Részlet a válaszából: […] A 2004-ben bevezetett, a természetbeni juttatásokat szűkítőszabályozás – kollektív szerződés hiányában – az adható természetbenijuttatások egyik lehetőségeként azt hagyta meg, hogy csak a valamennyimunkavállaló részére azonos feltételekkel és módon, ingyenesen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 20.