Elhunyt munkavállaló hiteltartozása

Kérdés: Munkavállalónk elhunyt. Az árván maradt gyerekek részére a temetési segélyen túl a munkavállalónk által felvett hiteltartozás törlesztéséhez a munkáltató cég is hozzájárult. Ez utóbbi támogatás is kifizethető temetési segélyként? Elszámolható a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségként? Számvitelileg a személyi jellegű egyéb kifizetések között kell kimutatni?
Részlet a válaszából: […] ...segély adómentes, amelyet az áfát is magában foglaló összegben a személyi jellegű egyéb kifizetések között kellett elszámolni.Az elhunyt munkavállaló által felvett hitel miatti tartozás pénzügyi rendezésébe való besegítés azonban nem sorolható közvetlenül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 26.
Kapcsolódó címke:

Elhunyt munkavállaló özvegyének fizetett juttatások

Kérdés: Munkavállalónk üzemi baleset következtében elhunyt. Özvegyének megállapodás alapján egyszeri kifizetésként nem vagyoni kártérítést (a szomorú esemény feldolgozásához), költségtérítést (telefonköltség, ház körüli munkák stb.), dologi kártérítést (ruházat stb.), havi rendszerességű kifizetéssel az elmaradt jövedelem jogcímen fizetünk. A kifizetés elszámolása az Szt. szerint minek minősül? Személyi jellegű kifizetésnek vagy egyéb ráfordításnak?
Részlet a válaszából: […] ...elhunyt munkavállaló özvegyének fizetett azonjuttatásokat, amelyek akár kártérítés, akár költségtérítés címén kerültekkifizetésre, az Szt. 79. §-ának (3) bekezdése alapján személyi jellegű egyébkifizetésként kell elszámolni. Személyi jellegű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 28.
Kapcsolódó címke: