Elkésett közösségi számlák

Kérdés: Többször előfordul, hogy a közösségi bejövő számlák a teljesítést követő hónapokban kerülnek könyvelésre. Előfordul az is, hogy a számla a társaságnál van, ám azt a könyvelésre nem adják át. Előfordult már az is, hogy a számla a postán elkeveredett, így a megkért számlamásolat könyvelésére csak később került sor. Mi a helyes eljárás? Melyik összesítő nyilatkozatban kell szerepeltetni a közösségi számlákat, vagy mindig önellenőrizni kell?
Részlet a válaszából: […] A válasznál az Áfa-tv. 63. §-ának az (1)-(2) bekezdésébenfoglaltakból kell kiindulni. Ez szerint termék Közösségen belüli beszerzéseesetében a fizetendő adót– az ügylet teljesítését tanúsító számla kibocsátásakor, delegkésőbb– a teljesítést követ hónap...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 21.

Késett árbevételszámla

Kérdés: Mi a teendő a már beszámolóval lezárt üzleti évet érintő késett árbevételszámla esetén? A nem jelentős összegű hiba nem befolyásolja a közzétett beszámoló adatait annyira, hogy emiatt módosítani kellene azt. Ilyenkor a tárgyév adatai között is szerepeltethetők. A késve érkezett árbevételszámla ugyanakkor eleve áfa-önellenőrzést von maga után. Ha az áfa miatt módosítom az érintett hónapot, akkor módosítottam a beszámolóval lezárt év adatait is!
Részlet a válaszából: […] Elöljáróban meg kell jegyezni, a kérdés arról tanúskodik,hogy a kérdező a hiba minősítése, az ellenőrzés fogalmának számviteli ésadótörvényi tartalma vonatkozásában hiányos ismeretekkel rendelkezik. Aterjedelmi korlátok miatt csak a legfontosabb ismérvekre térünk ki.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 9.

Nem könyvelt teljesítés

Kérdés: Társaságunk 2006-ban megrendelt egy harmadik céggel kötött szerződés alapján 3 db szervizpódium kivitelezését, és egy másik cégtől annak a szerelését, amelyből 1 db 2006-ban elkészült. A szállító helytelenül kiállított számláját visszaküldtük javításra. A szállító nem küldött helyesen kiállított számlát. Ehelyett 2007-ben peres eljárást kezdeményezett. A kötelezettséget számla hiánya, illetve a megindult peres eljárás miatt nem tudtuk elszámolni. A per 2009-ben részegyezséggel lezárult, kiállították a számlát 2006. évi teljesítéssel, 2009. évi kiállítással, amely számlát cégünk ki is egyenlített. Kérdéseink: Kell-e önellenőrzést végrehajtani? Szerintünk nem követtünk el olyan hibát, amely miatt az önellenőrzés indokolt lenne. Mi a helyes eljárás? Vissza kell-e fizetni az osztalékot, ha a hiba hatása miatt arra a saját tőke nem nyújt fedezetet? Áfa szempontjából elkésett számlaként 2009. évi bevallásunkban szerepeltethetjük? A kötelezettséget nem a bíróság állapította meg. Van ennek valamilyen hatása az áfa elszámolására?
Részlet a válaszából: […] A válasznál abból kell kiindulnunk, hogy a kérdező társaság2006-ban hibát követett el, mert az elkészült szervizpódiumot (feltételezzük,hogy az tárgyi eszköz) beruházásként nem könyvelte és nem aktiválta akivitelezés, illetve a szerelés elfogadott összegében. Az Szt. 47....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 29.

Késve érkezett számla

Kérdés: 2009. március hónapban – adásvételi szerződés keretében – 30 millió forint + áfa összegben gép-berendezés vásárlás történt. A júniusban megkapott számlán a teljesítés megegyezik a szerződésben szereplő dátummal, a fizetési határidő 2009. 05. 31., amely számlát hitelből egyenlítették ki. Könyvelhetem-e a számlát júniusban, és visszaigényelhetem-e az áfát?
Részlet a válaszából: […] A válaszban külön-külön foglalkozunk a számviteli, illetveaz áfaelszámolással.A számviteli előírások szerint a beszerzést (a tárgyieszközök beszerzését is) azzal az időponttal (abban az időszakban) kellkönyvelni, amikor a teljesítés ténylegesen megtörtént, amikor a vevő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 17.

Késve kapott számla könyvelése

Kérdés: Ügyfelünk újrakönyvelési megbízást adott cégünk részére, kérte, hogy a cégét 2006. január 1-jétől könyveljük újra. Ezen feladat ellátása során megállapítottuk, hogy a kifizetett szállítói számlák közül az egyik számla hiányzik. A szállító 2007. 12. 08-i kiállítási dátummal, az eredeti, 2006. áprilisi teljesítési időponttal adta át a számlát. Melyik elszámolási időszakban kell szerepeltetni a számlát? Elkésett számlaként most, vagy az eredeti teljesítési időponttal, vagy választhatunk e két lehetőség közül?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre a válasz az, hogy a szóban forgó számlát 2006áprilisában könyvelni kellett volna, feltételezve, hogy nemcsak kifizetés volt,hanem elfogadott teljesítés is. Mivel a könyvelése csak 2007. év soránlehetséges, egyértelmű, hogy a 2006. évi adatokat kell –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 20.

Az áfa levonása elkésett számlánál

Kérdés: A bevallás elkészítése után kézhez vett számlákban szereplő általános forgalmi adó mikor vonható le?
Részlet a válaszából: […] Több éve állandó vita forrása az adóhatóság és az adózók között, hogy mikor alapítható adólevonási jog a bevallás elkészítése után kézhez vett, de az előző adómegállapítási időszakot érintő számlákra. A két évre szóló költségvetési törvényhez illeszkedő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. január 25.