Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott elkésett számla tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Elkésett közösségi számlák

Kérdés: Többször előfordul, hogy a közösségi bejövő számlák a teljesítést követő hónapokban kerülnek könyvelésre. Előfordul az is, hogy a számla a társaságnál van, ám azt a könyvelésre nem adják át. Előfordult már az is, hogy a számla a postán elkeveredett, így a megkért számlamásolat könyvelésére csak később került sor. Mi a helyes eljárás? Melyik összesítő nyilatkozatban kell szerepeltetni a közösségi számlákat, vagy mindig önellenőrizni kell?
Részlet a válaszból: […]szóló, az ügylet teljesítését tanúsító számla. Az előbbiek figyelembevétele mellett például az áprilisi teljesítésű számla júliusi beérkezése esetén is az áfafizetési kötelezettséget május 15-ével kell megállapítani, de az csak a júliusi bevallásban helyezhető levonásba. A leírtakból következik, ha a társaság nem tett eleget az adófizetési kötelezettségének május 15-i napjával, akkor később azt önellenőrzés keretében kell korrigálni. Az összesítő nyilatkozatra vonatkozó előírásokat az Art. 8. számú melléklete tartalmazza. Ennek a 3. pontja szerint a közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletről (összegről) arra az időszakra vonatkozóan kell összesítő nyilatkozatot tenni, amelynek során az adófizetési kötelezettség keletkezett (a példa szerinti esetben május hónapban). Ahhoz, hogy az Áfa-tv.-ben előírt esetben a társaság - számla hiányában is - eleget tudjon tenni, olyan belső információs rendszert kell kialakítani, amely biztosítja a Közösségen belüli beszerzéseknek is a beszerzés hónapjában történő könyvelését, illetve ezen tételeknek az összesítő nyilatkozatba állítását, az áfafizetési kötelezettség megállapításának a lehetőségét. Ez azért is fontos, mert az Áfa-tv. 80. §-a alapján a termék Közösségen belüli beszerzése esetében, ha az adó alapja külföldi pénznemben kifejezett, a forintra történő átszámításhoz azt az árfolyamot kell alkalmazni,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. október 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4757

2. találat: Késett árbevételszámla

Kérdés: Mi a teendő a már beszámolóval lezárt üzleti évet érintő késett árbevételszámla esetén? A nem jelentős összegű hiba nem befolyásolja a közzétett beszámoló adatait annyira, hogy emiatt módosítani kellene azt. Ilyenkor a tárgyév adatai között is szerepeltethetők. A késve érkezett árbevételszámla ugyanakkor eleve áfa-önellenőrzést von maga után. Ha az áfa miatt módosítom az érintett hónapot, akkor módosítottam a beszámolóval lezárt év adatait is!
Részlet a válaszból: […]árbevételszámláról általában nem lehet beszélni. Az lehet, hogy az értékesítésről, a szolgáltatásnyújtásról a számlát a teljesítést követően, a teljesítés elismertetése után nem készítik el, nem küldik meg a vevőnek, a megrendelőnek, illetve nem könyvelik, az áfabevallásba nem állítják be stb. Ha a már elfogadott beszámolóval lezárt üzleti évben történt értékesítés, szolgáltatásnyújtás elismert értékéről a számlát késedelmesen, csak a tárgyévben állították ki, akkor ezt a számlát a tárgyévben kell könyvelni, mint az előző évet érintő tételeket elkülönítetten. Tehát a könyvelés időszakában az előző évi árbevételt kell korrigálni, akár jelentős, akár nem jelentős összegű hibáról van szó. Az eltérés abban van, ha a hiba jelentős összegű, akkor azt a tárgyév mérlegének, eredménykimutatásának középső oszlopában kell bemutatni, míg ha nem jelentős, a tárgyév adatai között kell azokat szerepeltetni, de azok értékével a Tao-tv. előírásának megfelelően az adózás előtti eredményt módosítani kell. A könyveléstől, a tárgyév beszámolójában történő bemutatástól eltérő szabályok vonatkoznak az előző üzleti év beszámolója ismételten történő közzétételére. [Lásd az Szt. 154. §-ának (5) és (7) bekezdését!] A beszámolót ismételten közzétenni akkor kell, ha a hiba a megbízható és valós képet lényegesen befolyásolja [Szt. 3. § (3) bekezdésének 5. pontja]. Az Áfa-tv. 159. §-a szabályozza a számlakibocsátási kötelezettséget, a 163. § pedig azt, hogy az adóalany meddig köteles a számla kibocsátásáról gondoskodni. A főszabály szerint a teljesítésig, de legfeljebb az attól számított ésszerű határidőn belül. Ha az adózó ezen kötelezettségének nem tesz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. szeptember 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4699
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Az áfa levonása elkésett számlánál

Kérdés: A bevallás elkészítése után kézhez vett számlákban szereplő általános forgalmi adó mikor vonható le?
Részlet a válaszból: […]számlán dokumentálni kell [áfatörvény 36. § (2) bekezdés]. Olvasói észrevétel (megjelent a Számviteli Levelek 8. számában - 2001. 04. 19.): A Számviteli Levelek 2. számában az Olvasó a 29. kérdésre adott válaszhoz fűzött észrevételt. Olvasata szerint az áfatörvény 36. §-ának (2) bekezdése azt jelenti, hogy a február 1-jén kézhez vett januári teljesítésű számlát már csak a februári bevallásba lehet beállítani. A szerző válaszol: Tisztelt Olvasó! Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kétéves költségvetésről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 107. §-ának (1) bekezdése módosította az áfatörvény 36. §-ának (2) bekezdését. A 2001. január 1-jétől hatályos, az "elkésett számla" alapján érvényesíthető áfalevonási jogot szabályozó, a költségvetési törvényben megállapított rendelkezés tehát a következő: "36. § (2) bekezdés: A teljesítés időpontját magában foglaló adóbevallási időszakról adott bevallás elkészítését - de legkésőbb a bevallás benyújtására előírt határidőt - követően kézhez vett számlában, egyszerűsített számlában, számlát helyettesítő okmányban szereplő előzetesen felszámított adót a kézhezvétel napját magában foglaló adómegállapítási időszakban kell levonható adóként szerepeltetni. A kézhezvétel időpontját a bevallás elkészítését - illetve, ha a bevallás elkészítésére a bevallás benyújtására[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. január 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 29
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , ,